StartupyBranża ITPracaRynek

Co dzieje się na rynku rekrutacji IT w polskich startupach?

Jakich specjalistów poszukują krajowe startupy i jakie stawki im proponują? Odpowiedzi na te pytania przynosi nowa edycja raportu „Zarobki IT w polskich startupach w Q3 2022”, przygotowanego przez bValue oraz Just Join IT. Badanie to diagnozuje wyzwania polskich startupów w pozyskiwaniu programistów.

Co dzieje się na rynku rekrutacji IT w polskich startupach?

Najważniejsze informacje

  • W III kwartale br. startupy prowadziły o 54% więcej rekrutacji niż w II kwartale. Wzrost liczby rekrutacji nie spowodował jednak znaczącej presji na wzrost wynagrodzeń.
  • Najwięcej rekrutacji dotyczy programistów średniego szczebla (Mid) - ich średnie wynagrodzenie wynosi 15 543 zł netto, co oznacza 1% wzrost względem poprzedniego badania.
  • Najważniejszą technologią pozostaje JavaScript, choć jej udział w rekrutacjach znacząco maleje.
  • Malejąca liczba rekrutacji w danej technologii zazwyczaj oznacza rosnące wynagrodzenia oferowane specjalistom.
  • Rosnące pensje Seniorów zaczynają przekraczać możliwości polskich startupów, które znacząco zwiększają rekrutacje dla programistów Mid.

Wspomniany raport pokazuje, że trzeci kwartał tego roku przyniósł istotny wzrost liczby rekrutacji prowadzonych przez polskie startupy. Liczba ofert pracy na stanowiskach IT wzrosła w tym okresie o 54% względem II kwartału, zaś względem IV kwartału 2021 roku, aż 111%. Pokazuje to, że polski ekosystem startupów kontynuuje intensywny rozwój, który powoli jednak przestaje przekładać się na wzrost pensji. W największym stopniu, o 70% zwiększyła się liczba rekrutacji na stanowiska na poziomie Mid. Programiści Mid są najważniejszą grupą dla startupów – ponad 55% ofert pracy w III kwartale 2022 roku dotyczyło właśnie rekrutacji na tym poziomie doświadczenia.

Z raportu bValue oraz Just Join IT wynika także, że mediana wynagrodzeń (netto) B2B specjalistów IT w polskich startupach w 3Q wyniosła odpowiednio: 7 500 zł dla Juniorów, 15 000 zł dla Midów oraz 24 000 zł dla Seniorów. Głębsza analiza średniego wynagrodzenia IT na rynku startupów może jednak sygnalizować potencjalne pogorszenie koniunktury w kolejnych miesiącach, ponieważ średnie wynagrodzenie zarówno programistów Mid oraz Junior spadło w ujęciu kwartalnym, odpowiednio o: 5% oraz 22% Co istotne, rosną stawki dla Seniorów – o 11% w ujęciu kwartalnym oraz łącznie o 26% względem IV kwartału 2021 roku.

“Coraz szybszy wzrost wynagrodzeń Seniorów może także oznaczać, że o najlepszych specjalistów coraz bardziej musimy rywalizować na naszym rynku z innymi zagranicznymi firmami, które dzisiaj oferują doświadczonym pracownikom bardzo konkurencyjne stawki w silniejszej walucie” – komentuje Marcel Animucki, Principal w bValue.

Co dzieje się na rynku rekrutacji IT w polskich startupach?

JavaScript powoli zaczyna tracić na popularności

Okazuje się, że nadal polskie startupy najczęściej szukają programistów średniego szczebla, specjalizujących się w języku JavaScript. Łączny udział rekrutacji w technologii JavaScript w III kwartale wyniósł 20% i jest on znacząco niższy niż w I kwartale 2022 roku, kiedy oferty pracy dotyczące JavaScript stanowiły prawie 30% wszystkich rekrutacji.

Co jednak ciekawe, w III kwartale tego roku polskie startupy poszukiwały więcej pracowników do testowania oraz automatyzacji testów, co może wskazywać na większą specjalizację w tym obszarze. Analiza danych za III kwartał pokazuje także, że startupy prowadziły znacząco więcej rekrutacji w bardziej niszowych technologiach takich, jak: GO, Ruby czy Scala, choć technologie te wciąż stanowią niewielki udział we wszystkich rekrutacjach w polskich startupach.

Co dzieje się na rynku rekrutacji IT w polskich startupach?

Choć JavaScript nadal jest najpopularniejszym językiem programowania zarówno wśród startupów, jak i w przypadku innych typów firm, tak jej popularność wyraźnie spadła pod kątem liczby ogłoszeń w ostatnich miesiącach. Z kolei w pierwszej piątce rankingu nie pojawił się żaden inny język frontendowy, co może sugerować, że konkurencja o pracowników z tą kompetencją będzie cały czas widoczna na rynku – wskazują autorzy badania.

Wzrost liczby rekrutacji nie przekłada się na wzrost stawek

W badanym okresie najwyższe średnie wynagrodzenie oferowane było specjalistom Security oraz DevOps, natomiast zauważalny był nieznaczny spadek wynagrodzenia programistów obsługujących architekturę chmury. Jednocześnie, pięć najlepiej opłacanych kompetencji są jednymi z najrzadziej pojawiających się w ofertach pracy w startupach. Ta odwrotnie proporcjonalna relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia a częstotliwością poszukiwania osób obsługujących daną technologię jest obserwowana we wszystkich badanych przypadkach, podkreślają twórcy raportu.

“W obecnym badaniu wzrost liczby rekrutacji nie przekładał się na wzrost stawek. Wśród najsilniej rosnących technologii wzrost wynagrodzeń był poniżej średniej, zaś w technologiach ze stabilną liczbą rekrutacji bądź jej realnym spadkiem, wzrost wynagrodzeń był najwyższy” – komentuje Maciej Balsewicz, Founder & Managing Partner bValue. “Spodziewamy się kontynuacji trendu spowolnienia wzrostów wynagrodzeń szczególnie programistów Mid oraz Junior, przy czym trudno jest obecnie prognozować wpływ koniunktury na pensje Seniorów. Jednocześnie prognozujemy wzrost liczby rekrutacji ze względu na uruchomienie odroczonych rekrutacji wśród startupów, które uzupełnią luki zespołowe po bardzo trudnych rekrutacyjnie ostatnich kwartałach” – podsumowuje.

Co dzieje się na rynku rekrutacji IT w polskich startupach?

Raport „Zarobki IT w polskich startupach w Q3 2022” obejmuje badanie wynagrodzeń oferowanych programistom w startupach, które wykonano na bazie 4418 ogłoszeń o pracę opublikowanych w serwisie Just Join IT od kwietnia do września 2022 przez 337 firmy sklasyfikowane jako startupy. Łącznie, w tym czasie rekrutacje prowadziło 450 startupów, jednak 113 z nich nie zdecydowało się na podanie w ofertach oferowanego wynagrodzenia.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *