CDO

COVID-19 przyspiesza cyfrową transformację polskich firm medycznych

W następstwie pandemii nawet 73% polskich firm z sektora medycznego sięgnęło po cyfrowe narzędzia w szerszym zakresie niż dotychczas – wynika z badania EC2 i Tech Med House. Organizacje planują zwiększać nakłady przeznaczane na inwestycje w tym obszarze. Wskazują również konkretne technologie, z których zamierzają korzystać.

COVID-19 przyspiesza cyfrową transformację polskich firm medycznych

Dokładanie 59% firm medycznych zadeklarowało, że zamierza zwiększyć nakłady na rozwiązania cyfrowe, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, czytamy we wspomnianym badaniu. Najwięcej, bo aż 38% respondentów przyznało, że wzrost ten przekroczy 5%. W rezultacie przedstawiciele przedsiębiorstw są przekonani, że to, co dla większości biznesu stało się przyczyną kryzysu, wpłynie na wzrost innowacyjności w ich organizacjach (uważa tak 62% ankietowanych).

„Cyfryzacja medycyny przyspiesza i są to zmiany wynikające po części z trwającej rewolucji cyfrowej, która objęła wiele sektorów gospodarki, w tym także usługi zdrowotne, a po części z pandemii COVID-19. To bowiem ona wywołała konieczność znalezienia nowych kanałów komunikacji z pacjentami, klientami, kluczowymi partnerami biznesowymi, dostawcami i pozostałymi interesariuszami” – uważa Jakub Budziszewski, CEO EC2 S.A.

Wśród trendów dominuje chmura i rozwiązania mobilne

Firmy z branży medycznej już jakiś czas temu zorientowały się, że muszą postawić pacjenta w centrum swojego biznesu, a także w taki sposób kształtować ofertę, aby była ona skupiona w maksymalnym stopniu na jego potrzebach. Przekonanie to znajduje odzwierciedlenie w przyjętych przez nie strategiach cyfrowego rozwoju. I tak, jak czytamy w raporcie, wśród najważniejszych technologii istotnych dla rozwoju firm medycznych, znalazły się: chmura (67% wskazań), mobile (64%), Big Data (38%) oraz rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (35%). Pozostałe technologie – jak IoT, Blockchain, AR/VR czy robotyka – niewiele tylko przekraczały próg 10% lub znajdowały się poniżej tego progu.

Zdecydowana przewaga chmury i rozwiązań mobile, ma związek z rozwojem telemedycyny, która obecnie jeszcze mocniej zyskała na znaczeniu. Autorzy raportu Siemensa „Priority Investment. Top investment areas for digital transformation in healthcare” już w 2019 roku podkreślali istnienie olbrzymiego wyzwania inwestycyjnego dla telemedycyny, które w okresie 2019-2022 oszacowano dla Polski na 517 milionów dolarów. Można spodziewać się, że obecnie próg ten jest znacznie wyższy, uważają eksperci EC2 S.A.

„Chmura pozwala gromadzić i przechowywać olbrzymie ilości danych pacjentów w sposób zgodny z wymogami prawnymi w zakresie ich bezpieczeństwa. Rozwiązania mobilne ułatwiają z kolei kontakt na linii pacjent-dostawca usług medycznych” – komentuje Jakub Budziszewski. Dzięki tym rozwiązaniom procesy, jak prowadzenie zapisów do specjalistów, udostępnianie dokumentacji medycznej i historii leczenia, w tym także wyników badań, czy wystawianie recept, przebiegają zdecydowanie sprawniej niż dotychczas. Ponadto, jak wskazują badania Biostat, pacjenci są pozytywnie nastawieni do telemedycyny. A jej duże możliwości ograniczają jedynie regulacje prawne.

COVID-19 przyspiesza cyfrową transformację polskich firm medycznych

Najistotniejsza kwestia to dostarczanie wartości pacjentom

Choć jedynie niecałe 6% badanych firm przyznało, że nie sięgało dotychczas po cyfrowe rozwiązania, to pandemia uświadomiła środowisku medycznemu, że e-rozwiązania są już nie tylko niezwykle korzystne, ale wręcz niezbędne w systemie ochrony zdrowia. Bez nich świadczenie dużej części usług nie byłoby dziś możliwe lub narażałoby wiele osób na ryzyko transmisji wirusa, wskazują twórcy raportu. Z kolei elektroniczna postać dokumentacji, pozwalająca na efektywne realizowanie usług z zastosowaniem rozwiązań telemedycznych, ułatwia codzienną pracę placówek medycznych oraz stawia pacjenta w centrum uwagi.

Wspomniane wyzwania dostrzega 73% ankietowanych firm medycznych – szczególnie w zakresie dostarczania wartości klientom końcowym i pacjentom. I to właśnie tam skierowana jest największa uwaga oraz największe budżety przeznaczone na cyfryzację, podkreślają autorzy badania. I dodają, że w drugiej kolejności wzrost ucyfrowienia odnotowano w obszarze organizacji pracy, co związane było w dużej mierze z przejściem na model pracy zdalnej tam, gdzie było to możliwe.

W rezultacie niemal połowa (43%) przedstawicieli kadry zarządzającej polskich firm medycznych uważa, że wdrożone w ich organizacjach w ciągu minionego roku rozwiązania technologiczne, były na tyle zaawansowane i przełomowe, że pod ich wpływem reprezentowane przez nich przedsiębiorstwa zbliżyły się do objęcia roli cyfrowego lidera w ich sektorze lub też umocniła ich firmę na tej pozycji, podsumowują autorzy raportu

Badanie EC2 i TECH MED HOUSE przeprowadzono w okresie listopad 2020 – styczeń 2021. Wzięli w nim udział przedstawiciele 34 polskich firm z szeroko pojmowanego sektora medycznego. Pełny raport można pobrać bezpłatnie tu: https://bit.ly/3iW6k9X

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *