InfrastrukturaCDOPolecane tematy

Cyfrowi liderzy rozbudowują infrastrukturę IT czterokrotnie szybciej niż przed pandemią

Przedsiębiorstwa wdrażające swe strategie działania głównie w środowisku cyfrowym, realizują obecnie projekty w czasie czterokrotnie krótszym niż przed pandemią – wynika z najnowszego raportu “Global Interconnection Index” przygotowanego przez firmę Equinix. W krajach regionu EMEA, m.in. w Polsce, udało się takim organizacjom skrócić czas: wdrożenia infrastruktury w wielu obszarach geograficznych, rozbudowy na wiele lokalizacji brzegowych oraz integracji z wieloma chmurami. I tak, przedsięwzięcia, których realizacja zajmowała wcześniej dwa lata, można obecnie doprowadzić do końca w ciągu sześciu miesięcy.

Cyfrowi liderzy rozbudowują infrastrukturę IT czterokrotnie szybciej niż przed pandemią

Autorzy wspomnianego raportu przewidują, że efektem zwiększenia tempa transformacji cyfrowej będzie dalszy szybki wzrost zapotrzebowania na przepustowość łączy bezpośrednich. Według ich prognoz, ogólna przepustowość komunikacji bezpośredniej, stanowiąca miarę prywatnej komunikacji między organizacjami związanej z transferem danych, osiągnie w roku 2024 ponad 21 485 terabitów na sekundę (Tb/s), czyli 85 zettabajtów rocznie. Odpowiada to skumulowanemu rocznemu wskaźnikowi wzrostu na poziomie 44% w okresie pięciu lat.

W regionie EMEA, w tym w Polsce, wskaźnik ten ma się kształtować (do tego samego 2024 roku) na poziomie 46%, a przewidywana wielkość komunikacji – wynosząca 5327 Tb/s – odpowiada 25% ogólnej przepustowości łączy bezpośrednich w skali globalnej. Wzrost ten wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na infrastrukturę cyfrową niezbędną do obsługi większej liczby przedsiębiorstw w sieci, usprawnienia elektronicznej integracji z partnerami i łańcuchami dostaw oraz dotarcia do większej liczby osób w rozproszonych hybrydowych środowiskach pracy.

Dodatkowe wnioski płynące z raportu GXI Vol. 5:

  • Niemal 30% infrastruktury korporacyjnej wdrożonej w centrach niezależnych od operatora zostało przeniesione na brzeg sieci, bliżej punktów konsumpcji danych. Dostawcy usług również rozbudowują infrastrukturę na brzegu sieci, przy czym tempo tej rozbudowy jest dwukrotnie szybsze niż w przypadku infrastruktury podstawowej. Takie działania pozwalają obsłużyć rosnące zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw.
  • Cyfrowi liderzy komunikują się z dziesięciokrotnie większą liczbą podmiotów, co daje im możliwość wykorzystania potencjału w transformacji cyfrowej i uzyskania usług wysokiej jakości oferowanych przez wielu dostawców usług i partnerów. Trend ten odnotowano w 12 branżach i w trzech regionach w przypadku tradycyjnych przedsiębiorstw, firm od początku działających w środowisku chmurowym i dostawców usług, a nawet operatorów środowisk hiperskalowalnych.
  • Jeśli chodzi o branże, to oczekiwany wskaźnik wykorzystania przepustowości połączeń bezpośrednich wynosi 50% w przypadku sektora usług finansowych. Na drugim miejscu zestawienia znajdują się przedsiębiorstwa produkcyjne.
  • Administracja publiczna, ochrona zdrowia i nauki biomedyczne, usługi przemysłowe oraz transport to branże, w których oczekiwany jest najszybszy rozwój infrastruktury cyfrowej. Prognozowana wartość skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu przepustowości połączeń bezpośrednich w okresie od 2020 do 2024 roku wynosi co najmniej 48%. Wymienione sektory, w których do tej pory tempo wdrażania połączeń bezpośrednich było wolniejsze, w wyniku pandemii znalazły się na czele zestawienia.
  • Warszawa została sklasyfikowana na czwartym miejscu w rankingu pięciu najważniejszych obszarów metropolitalnych w regionie EMEA w sektorze obsługi konsumentów.

„Przedsiębiorstwa, które wdrożyły kompleksową strategię cyfrową jako podstawowy element działalności, budując mechanizmy komunikacji z partnerami, ekosystemami i klientami z wykorzystaniem platform cyfrowych, stają się liderami decydującymi o nowym kształcie rynku. Wdrożenie platform i usług cyfrowych to kluczowy warunek uzyskania elastyczności i odporności na poziomie niezbędnym do uzyskania przewagi nad konkurencją pod względem tempa rozwoju i innowacyjności” – skomentował Courtney Munroe, wiceprezes ds. badań, dział globalnych badań telekomunikacji w IDC.

Pełną wersję raportu “Global Interconnection Index” można pobrać tu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *