Sztuczna inteligencjaRynek

Czym jest AGI i czym różni się od AI? Jakie są perspektywy rozwoju AGI?

W 2024 roku sztuczna inteligencja (AI) nadal rozwija się w szybkim tempie, a jej wpływ na nasze życie jest coraz bardziej widoczny. Czy zmierzamy zatem do osiągnięcia tzw. ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), która byłaby w stanie myśleć i działać tak samo jak człowiek? Jakie są główne różnice między AI a AGI?

Czym jest AGI i czym różni się od AI? Jakie są perspektywy rozwoju AGI?

Sztuczna Inteligencja (AI) i Ogólna Sztuczna Inteligencja (z ang. General Artificial Intelligence – AGI) to dwie fundamentalnie różne koncepcje. AI, w swojej obecnej formie, skupia się na specjalistycznych zadaniach i jest zaprojektowana do wykonywania konkretnych funkcji, takich jak rozpoznawanie mowy, analiza obrazów czy gra w szachy. Z kolei AGI odnosi się do poziomu ogólnej adaptacji i zdolności do uczenia się w różnych dziedzinach, aspirując do osiągnięcia poziomu inteligencji porównywalnego do ludzkiego, ale niekoniecznie oznaczającego pełne odwzorowanie ludzkiego myślenia i działania.

Główne różnice między AI a AGI to:

  • Zakres możliwości: AI jest zazwyczaj ograniczona do wykonywania konkretnych zadań, podczas gdy AGI jest w stanie wykonywać dowolne zadanie.
  • Potrzebny poziom wiedzy: AI wymaga ogromnej ilości danych treningowych, aby nauczyć się wykonywać określone zadanie, podczas gdy AGI może uczyć się nowych rzeczy w uproszczonej formie treningu
  • Poziom inteligencji: AI jest zazwyczaj mniej inteligentna niż człowiek, podczas gdy AGI jest w stanie myśleć i działać podobnie do człowieka.

Czy zmierzamy do AGI?

Obecnie AI jest wciąż w fazie rozwoju, ale obserwujemy wiele trendów, które sugerują, że zmierzamy w stronę AGI. Jednym z najważniejszych z nich jest rozwój modeli multimodalnych. Modele te są w stanie przetwarzać i analizować różnorodne typy danych, takie jak tekst, obrazy i dźwięk. Dzięki temu są w stanie lepiej naśladować ludzką zdolność do przetwarzania informacji z różnych źródeł.

“Przykładem takiego modelu jest Gemini stworzony przez Google DeepMind. Jest on w stanie przetwarzać materiały pisane, obrazy i dźwięk, a także generować tekst, tłumaczyć i pisać różnego rodzaju kreatywne treści. Gemini jest wciąż w fazie rozwoju, ale już teraz potrafi wykonywać wiele zadań, które wymagają ludzkiej inteligencji. To ogólnodostępny model, które jest najbliższy temu, co moglibyśmy określić jako AGI” – uważa Maria Kabacińska-Mikołajczak, AI & ML Product Manager w SoftServe.

Oprócz rozwoju modeli multimodalnych, obserwujemy również trend tworzenia bardziej wyspecjalizowanych modeli AI, skoncentrowanych na konkretnych dziedzinach, takich jak medycyna czy precyzyjne przetwarzanie języka naturalnego (NLP). Takie modele są bardziej skuteczne w wykonywaniu określonych zadań niż ogólne mechanizmy AI.

Zwiększenie produktywności pracy to kolejny ważny trend rozwoju AI. Firmy coraz częściej wykorzystują AI do automatyzacji zadań, usprawniania procesów i podejmowania decyzji. Wzrasta także dostępność modeli AI open source, czyli takich, które są dostępne do wdrażania w różnych środowiskach. Jak wskazują specjaliści, dają one użytkownikom większą kontrolę i elastyczność w korzystaniu z AI, redukując zależność od rozwiązań chmurowych dużych dostawców.

Perspektywy rozwoju AGI

Może się wydawać, że stworzenie pełnej AGI to pieśń dalekiej przyszłości, ale istnieje wiele powodów, aby sądzić, że jest to możliwe. Rozwój technologii uczenia maszynowego postępuje w szybkim tempie, a naukowcy i inżynierowie cały czas pracują nad tworzeniem nowych metod, które mogą pomóc nam w stworzeniu AGI. Jeśli ten plan się powiedzie, będzie to przełomowa zmiana w historii ludzkości. AGI może pomóc nam w rozwiązaniu wielu problemów, które obecnie wydają się nie do rozwiązania. Przykładem może być  zmiana klimatu. AGI może pomóc nam w opracowaniu nowych technologii, które pomogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i chronić środowisko.

“AGI jest wciąż odległym celem, ale istniejące trendy technologiczne dają podstawy do optymizmu. Jednak z osiągnięciem AGI wiąże się również szereg wyzwań, zarówno technologicznych, jak i etycznych. Należy zastanowić się nad konsekwencjami stworzenia maszyn o inteligencji porównywalnej do ludzkiej, w tym nad potencjalnym wpływem na rynek pracy, prywatność, bezpieczeństwo i odpowiedzialność moralną. W 2024 roku nasze zrozumienie i podejście do tych kwestii będzie równie ważne, co same osiągnięcia technologiczne” – prognozuje Maria Kabacińska-Mikołajczak.

Rok 2024 zapowiada się więc jako okres intensywnego rozwoju w dziedzinie sztucznej inteligencji, co może nas znacząco zbliżyć do osiągnięcia ogólnej sztucznej inteligencji . Możliwości, jakie niesie ze sobą AGI, mają potencjał do zrewolucjonizowania wszystkich aspektów naszego życia. W miarę postępów w technologii, równie ważne jak same innowacje będzie nasze zrozumienie ich konsekwencji oraz sposób, w jaki do nich podchodzimy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *