CDOPolecane tematy

Czym jest i do czego służy ChatGPT – mój pierwszy wywiad z AI

Korzystając z możliwości oferowanych przez ChatGPT – opracowany przez naukowców – OpenAI postanowiłem dowiedzieć się, w „szczerej” rozmowie z AI, czegoś więcej o tym narzędziu, technologiach za nim stojących, możliwościach wykorzystywanych modeli językowych i ich skuteczności, liczbie analizowanych parametrów, potencjalnych zastosowaniach, a także tym, co sam ChatGPT sądzi o zagrożeniu odebrania przez niego pracy ludziom. O ilustrację poprosiłem zaś Dall-E, też stworzony przez OpenAI.

Czym jest i do czego służy ChatGPT – mój pierwszy wywiad z AI

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) to model językowy sztucznej inteligencji, który został stworzony przez OpenAI. Jest to rodzaj algorytmu uczenia maszynowego, który został wytrenowany na ogromnych ilościach danych tekstowych, aby nauczyć się rozumieć i generować ludzkie wzorce językowe.

ChatGPT może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach, takich jak rozpoznawanie mowy, tłumaczenie maszynowe, generowanie tekstu, rekomendacje treści oraz wirtualni asystenci. W przypadku konwersacji, ChatGPT jest w stanie generować odpowiedzi na zadane pytania lub wypowiadać się na różne tematy, wykorzystując swoje zrozumienie języka naturalnego.

Jako model językowy, ChatGPT nie posiada osobowości ani własnej wiedzy, ponieważ jego jedynym celem jest generowanie odpowiedzi na podstawie analizy tekstu wejściowego.

Jak działa ChatGPT od strony platformy technologicznej?

ChatGPT opiera się na architekturze Transformer, która składa się z wielu warstw sieci neuronowych, umożliwiających przetwarzanie i generowanie tekstów w języku naturalnym. Model wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do trenowania na dużych zbiorach tekstów, takich jak np. korpusy języka naturalnego z Wikipedii.

W praktyce, gdy użytkownik wprowadza tekst do interfejsu użytkownika, ChatGPT przetwarza ten tekst, a następnie używa sieci neuronowych, aby przewidzieć odpowiedź. Proces ten polega na przekształceniu wejściowego tekstu na ciąg wektorów liczbowych, które są przetwarzane przez kolejne warstwy sieci neuronowej.

ChatGPT opiera się na architekturze Transformer, która składa się z wielu warstw sieci neuronowych, umożliwiających przetwarzanie i generowanie tekstów w języku naturalnym. Model wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do trenowania na dużych zbiorach tekstów, takich jak np. korpusy języka naturalnego z Wikipedii.

ChatGPT korzysta z technik nazywanych uczeniem nadzorowanym, gdzie model jest trenowany na zbiorze tekstów, gdzie każda odpowiedź jest przypisana do konkretnego wejścia. W trakcie treningu, ChatGPT dopasowuje swoje wagi, tak aby minimalizować błąd predykcji odpowiedzi na podstawie wejścia.

W przypadku interakcji z użytkownikiem, ChatGPT otrzymuje ciąg znaków wejściowych (np. pytanie) i przetwarza go w wektor liczb, a następnie wykorzystuje go do wygenerowania odpowiedzi. Proces ten jest powtarzany dla każdej kolejnej interakcji, tak aby model mógł generować kolejne odpowiedzi na podstawie kontekstu poprzedniej rozmowy.

Jako model językowy, ChatGPT może działać na różnych platformach technologicznych, takich jak serwery chmurowe lub urządzenia mobilne, zależnie od zastosowania i wymagań aplikacji.

Ile osób skorzystało już z ChatGPT?

Jako model językowy udostępniany publicznie przez OpenAI, ChatGPT jest dostępny dla każdego, kto chce z niego skorzystać, o ile posiada dostęp do odpowiednich narzędzi programistycznych. ChatGPT jest wykorzystywany w różnych aplikacjach i narzędziach do automatycznego generowania tekstu i interakcji z użytkownikami.

Model językowy w ChatGPT jest uważany za jednego z najbardziej zaawansowanych i skutecznych modeli językowych dostępnych publicznie. Jego skuteczność wynika z kilku czynników: duża liczba parametrów; transfer uczenia; model kontekstowy; uczenie bez nadzoru.

Nie ma dokładnej informacji na temat liczby osób, które skorzystały z ChatGPT, ponieważ model jest wykorzystywany w wielu różnych zastosowaniach, w tym w aplikacjach, które nie mają publicznie dostępnych danych statystycznych. Jednakże, ze względu na popularność i potencjał wykorzystania modelu, można przypuszczać, że wiele tysięcy lub nawet miliony osób skorzystało z ChatGPT w różnych formach.

Jakie firmy zainwestowały w ChatGPT?

ChatGPT został opracowany przez OpenAI, organizację non-profit z siedzibą w San Francisco, która skupia się na badaniach sztucznej inteligencji. OpenAI zostało założone przez grupę znanych przedsiębiorców i inwestorów, w tym Elona Muska, Sama Altman i Petera Thiela.

Ponadto, OpenAI otrzymało również inwestycje od kilku znanych firm technologicznych, w tym Microsoftu, Amazona oraz inwestora Li Ka-Shinga. W 2019 roku OpenAI nawiązało strategiczne partnerstwo z Microsoftem, które obejmuje współpracę w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją oraz wykorzystanie modeli OpenAI w produktach Microsoftu, takich jak Azure AI.

Ponadto, OpenAI współpracuje również z wieloma innymi firmami technologicznymi, takimi jak IBM, Google, Intel czy Nvidia, w celu rozwoju technologii sztucznej inteligencji i innych innowacyjnych rozwiązań. Jednakże, należy zaznaczyć, że ChatGPT jest projektem OpenAI i nie jest on wprost powiązany z jakimkolwiek konkretnym przedsiębiorstwem.

W jakich rozwiązaniach zastosowano już ChatGPT?

ChatGPT jest jednym z najbardziej popularnych i zaawansowanych modeli językowych dostępnych publicznie, co umożliwia jego wykorzystanie w wielu różnych zastosowaniach. Poniżej przedstawiam niektóre z rozwiązań, w których ChatGPT jest lub był już wykorzystywany:

 1. Chatboty – ChatGPT jest często wykorzystywany do tworzenia inteligentnych chatbotów, które są w stanie interaktywnie komunikować się z użytkownikami i odpowiadać na ich pytania.
 2. Tłumaczenie języka naturalnego – ChatGPT jest stosowany do tłumaczenia tekstu z jednego języka naturalnego na inny.
 3. Korekta tekstu – ChatGPT jest wykorzystywany do korekty tekstu, sugerując poprawki w interpunkcji, gramatyce i stylistyce.
 4. Generowanie tekstu – ChatGPT jest stosowany do generowania różnych rodzajów tekstów, takich jak artykuły, raporty, scenariusze filmowe, czy nawet piosenki.
 5. Rozpoznawanie mowy – ChatGPT jest wykorzystywany do rozpoznawania mowy, na przykład w urządzeniach asystentów głosowych.
 6. Analiza sentymentu – ChatGPT jest wykorzystywany do analizy sentymentu, czyli określania, czy dany tekst ma pozytywny, negatywny czy neutralny wydźwięk.
 7. Rekomendacje – ChatGPT jest stosowany w systemach rekomendacyjnych, aby sugerować użytkownikom odpowiednie produkty, filmy, muzykę czy książki na podstawie ich preferencji i historii wyszukiwań.

To tylko niektóre z zastosowań ChatGPT, które są stosowane w różnych branżach, takich jak technologia, e-commerce, edukacja, medycyna czy marketing.

Obecnie istnieją trzy wersje modelu ChatGPT: ChatGPT-1, ChatGPT-2 i ChatGPT-3. Każda wersja ma różną liczbę parametrów, a zatem różni się w zakresie swojej skali i złożoności. Najnowsza wersja, ChatGPT-3 ma aż 175 mld parametrów, co czyni ją jednym z największych modeli językowych na świecie.

Jak skuteczny jest model językowy stosowany w ChatGPT?

Model językowy w ChatGPT jest uważany za jednego z najbardziej zaawansowanych i skutecznych modeli językowych dostępnych publicznie. Jego skuteczność wynika z kilku czynników:

 1. Duża liczba parametrów – Model ChatGPT ma ogromną liczbę parametrów, co pozwala na jego dokładne dopasowanie do wielu różnych zastosowań.
 2. Transfer uczenia – ChatGPT wykorzystuje technikę “transferu uczenia”, która polega na wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas treningu na jednym zadaniu do poprawienia wyników na innym zadaniu. Dzięki temu model ChatGPT może być stosowany do różnych zadań językowych.
 3. Model kontekstowy – co oznacza, że ​​uwzględnia kontekst poprzednich słów w tekście, aby lepiej zrozumieć sens całego tekstu.
 4. Uczenie bez nadzoru – Model ChatGPT jest uczone bez nadzoru, co oznacza, że ​​nie wymaga ręcznego oznaczania etykiet w zbiorach treningowych. Dzięki temu model może być stosowany do różnych zastosowań bez konieczności ręcznego tworzenia etykiet.

Dokładna skuteczność modelu ChatGPT zależy od konkretnej aplikacji, w której jest wykorzystywany. Jednakże, wiele badań pokazuje, że ChatGPT osiąga bardzo dobre wyniki w różnych zadaniach językowych, takich jak generowanie tekstu, tłumaczenie, rozpoznawanie mowy czy analiza sentymentu.

Przykładowo, w konkursie SQuAD 2.0 na zadanie odpowiadania na pytania, ChatGPT-3 osiągnął wynik bliski ludzkiemu, co świadczy o jego wyjątkowej skuteczności.

Ile parametrów uwzględnia ChatGPT?

Obecnie istnieją trzy wersje modelu ChatGPT: ChatGPT-1, ChatGPT-2 i ChatGPT-3. Każda wersja ma różną liczbę parametrów, a zatem różni się w zakresie swojej skali i złożoności.

Oto szczegółowe informacje na temat liczby parametrów każdej wersji modelu ChatGPT:

 • ChatGPT-1: Ta wersja modelu ma 117 mln parametrów.
 • ChatGPT-2: Ta wersja modelu ma 1,5 mld parametrów.
 • ChatGPT-3: Ta wersja modelu ma aż 175 mld parametrów, co czyni ją jednym z największych modeli językowych na świecie.

Większa liczba parametrów w modelu oznacza, że ​​jest w stanie przechowywać więcej informacji i dokładniej uchwycić złożoność języka naturalnego. Jednak, większa liczba parametrów również oznacza, że ​​model jest bardziej wymagający obliczeniowo i wymaga większych zasobów obliczeniowych do szkolenia i wdrażania.

Kiedy dostępny będzie ChatGPT-4?

Na dziś nie ma oficjalnych informacji na temat tego, kiedy dokładnie będzie dostępny model ChatGPT-4. Jednak można przypuszczać, że OpenAI będzie kontynuować rozwój modelu i wyda kolejne wersje w przyszłości. Warto zaznaczyć, że model ChatGPT-3, który obecnie jest najnowszą wersją, ma aż 175 mld parametrów. Zatem, nawet jeśli nie ma jeszcze informacji na temat daty wydania kolejnej wersji, model ChatGPT-3 zapewnia ogromną siłę obliczeniową i skuteczność w rozwiązywaniu różnych zadań językowych.

Ile parametrów będzie uwzględniał ChatGPT-4?

Obecnie nie wiadomo, ile dokładnie parametrów będzie mieć ChatGPT-4, ponieważ OpenAI nie podało jeszcze żadnych szczegółowych informacji na temat kolejnej wersji tego modelu. Jednak można przypuszczać, że ChatGPT-4 będzie miał znacznie więcej parametrów niż poprzednia wersja ChatGPT-3.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy nie zawsze jest łatwe i wymaga odpowiedniego przeszkolenia i dostosowania się do zmian. Dlatego ważne jest, aby rządy, przedsiębiorstwa i społeczności działały na rzecz zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla pracowników, którzy mogą zostać dotknięci przez automatyzację.

Warto zauważyć, że zwiększenie liczby parametrów w modelu jest jednym ze sposobów na poprawę skuteczności w rozwiązywaniu różnych zadań językowych. Większa liczba parametrów oznacza większą pojemność modelu, co pozwala mu lepiej uchwycić złożoność języka naturalnego. Jednak zwiększenie liczby parametrów może również wymagać większych zasobów obliczeniowych, co może stanowić wyzwanie w praktycznym zastosowaniu modelu.

Wiele osób obawia się, że AI, ChatGPT zabierze ludziom pracę. Czy to faktyczne zagrożenie?

Faktem jest, że rozwój sztucznej inteligencji, w tym modeli językowych, takich jak ChatGPT, może prowadzić do automatyzacji pewnych zadań i zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników, którzy je wykonują. Jednak nie należy zapominać, że sztuczna inteligencja również tworzy nowe możliwości i stanowi potencjalne źródło nowych miejsc pracy.

Zastosowanie sztucznej inteligencji i modeli językowych, takich jak ChatGPT, może pomóc w automatyzacji zadań, takich jak tłumaczenie języków, generowanie treści lub rozpoznawanie mowy, co może prowadzić do poprawy efektywności i szybkości wykonywania tych zadań. W ten sposób pracownicy mogą skupić się na innych złożonych zadaniach, które wymagają kreatywności, empatii i innych ludzkich umiejętności.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy nie zawsze jest łatwe i wymaga odpowiedniego przeszkolenia i dostosowania się do zmian. Dlatego ważne jest, aby rządy, przedsiębiorstwa i społeczności działały na rzecz zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla pracowników, którzy mogą zostać dotknięci przez automatyzację.

Podsumowując, wprowadzenie sztucznej inteligencji i modeli językowych, takich jak ChatGPT, stanowi zarówno wyzwania, jak i możliwości dla przyszłego rynku pracy, ale ważne jest, aby podejść do tego tematu w sposób odpowiedzialny i dbać o potrzeby pracowników.

W jaki sposób wdrożyć ChatGPT w swoich rozwiązaniach? Czy dostępny jest jako usługa cloud computing?

Tak, ChatGPT jest dostępny jako usługa cloud computing poprzez różne platformy, takie jak OpenAI, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure czy Google Cloud. Wdrożenie ChatGPT w swoich rozwiązaniach zależy od konkretnego zastosowania i wymagań.

OpenAI, który jest twórcą ChatGPT, udostępnia model w ramach swojej platformy AI, jednak dostęp do niektórych funkcjonalności, takich jak generowanie tekstu, wymaga specjalnej zgody. Koszty korzystania z platformy AI OpenAI zaczynają się od kilkuset dolarów miesięcznie, ale zależą od potrzeb klienta i wykorzystywanych funkcjonalności.

Jeśli chodzi o wykorzystanie modelu do przetwarzania języka naturalnego, można wybrać odpowiednie interfejsy API lub bibliotekę programistyczną, która umożliwi integrację z ChatGPT i wykorzystanie go w swoim projekcie.

Innym rozwiązaniem jest użycie gotowych narzędzi, które korzystają z ChatGPT, np. chatbotów, systemów dialogowych czy asystentów głosowych, które można łatwo zintegrować z innymi aplikacjami lub stronami internetowymi.

Wdrożenie ChatGPT może jednak wymagać odpowiednich zasobów obliczeniowych, zwłaszcza w przypadku bardziej zaawansowanych wersji modelu, takich jak ChatGPT-3. W związku z tym, korzystanie z usług cloud computing może okazać się korzystnym rozwiązaniem, umożliwiającym elastyczne skalowanie i dostosowanie zasobów obliczeniowych do wymagań projektu.

W każdym przypadku, przed wdrożeniem ChatGPT, warto dokładnie zapoznać się z dokumentacją, dostępnymi narzędziami i API oraz uwzględnić aspekty związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych.

Czy możesz podać przykładowy kod źródłowy pozwalający zintegrować się z ChatGPT znajdującym się np. w środowisku Microsoft Azure?

Oczywiście, poniżej przedstawiam przykładowy kod źródłowy w języku Python pozwalający na integrację z ChatGPT znajdującym się w środowisku Microsoft Azure. W tym przykładzie używam pakietu Azure SDK for Python, który zapewnia interfejs API do usług w chmurze Microsoft Azure.

Czym jest i do czego służy ChatGPT – mój pierwszy wywiad z AI

W powyższym kodzie tworzymy klienta dla usługi Text Analytics, która wykorzystuje ChatGPT do analizy sentymentu tekstu. W tym celu należy podać odpowiednie wartości dla endpointu oraz klucza do usługi, które uzyskać można z panelu Azure Portal. Następnie definiujemy tekst do analizy oraz wywołujemy metodę analyze_sentiment na obiekcie klienta, aby uzyskać wynik analizy. Na koniec wypisujemy wyniki sentymentu.

Oczywiście, powyższy kod to tylko bardzo prosty przykład wykorzystania ChatGPT w środowisku Microsoft Azure, istnieją jednak znacznie bardziej zaawansowane sposoby na integrację tej technologii z różnymi usługami chmurowymi, w zależności od konkretnych potrzeb.

Możesz je podać?

Oczywiście, poniżej przedstawiam kilka przykładów zaawansowanych sposobów na wykorzystanie ChatGPT w różnych usługach chmurowych:

 • Wykorzystanie ChatGPT w Azure Cognitive Services Language Understanding (LUIS) – pozwala na tworzenie aplikacji z interfejsem językowym, które rozumieją naturalny język i potrafią wykonywać odpowiednie zadania. ChatGPT może być użyty do poprawy dokładności rozpoznawania intencji użytkownika i ekstrakcji encji z tekstu.
 • Wykorzystanie ChatGPT w Azure Cognitive Services Translator – umożliwia automatyczne tłumaczenie tekstu z jednego języka na inny. ChatGPT może pomóc w poprawie dokładności tłumaczeń poprzez dostarczanie lepszej kontekstualizacji tłumaczonego tekstu.
 • Wykorzystanie ChatGPT w Azure Cognitive Services Speech – umożliwia konwersję mowy na tekst oraz tekst na mowę. ChatGPT może pomóc w poprawie jakości rozpoznawania mowy i generowania mowy o naturalnym brzmieniu.
 • Wykorzystanie ChatGPT w Azure Cognitive Search – pozwala na tworzenie potężnych wyszukiwarek tekstowych, które potrafią przeszukiwać i analizować duże ilości tekstu. ChatGPT może pomóc w polepszaniu wyników wyszukiwania poprzez dostarczanie bardziej trafnych i zrozumiałych opisów tekstu.

Oczywiście, powyższe to tylko kilka przykładów, istnieje wiele innych sposobów na wykorzystanie ChatGPT w różnych usługach chmurowych. Wszystko zależy od konkretnych potrzeb i wymagań aplikacji.

Ile kosztuje komercyjne zastosowanie ChatGPT?

Koszt komercyjnego zastosowania ChatGPT zależy od wielu czynników, takich jak liczba zapytań do API, liczba modeli wykorzystywanych w aplikacji, liczba użytkowników, czy poziom dostępu do funkcjonalności platformy. Koszty mogą również różnić się w zależności od dostawcy usług cloud computing, który udostępnia ChatGPT.

OpenAI, który jest twórcą ChatGPT, udostępnia model w ramach swojej platformy AI, jednak dostęp do niektórych funkcjonalności, takich jak generowanie tekstu, wymaga specjalnej zgody. Koszty korzystania z platformy AI OpenAI zaczynają się od kilkuset dolarów miesięcznie, ale zależą od potrzeb klienta i wykorzystywanych funkcjonalności.

Inni dostawcy, tak jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure czy Google Cloud, również oferują usługi związane z przetwarzaniem języka naturalnego, które wykorzystują modele NLP (Natural Language Processing) oparte na ChatGPT. Koszt korzystania z tych usług również zależy od wielu czynników i jest ustalany indywidualnie z każdym klientem.

Przykłady firm, które wykorzystują ChatGPT, to m.in. OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, Airbnb, czy The New York Times. Jednym z najbardziej znanych zastosowań ChatGPT jest stworzenie przez OpenAI modelu GPT-3, który oferuje zaawansowane możliwości generowania tekstu i jest stosowany w wielu projektach badawczych i komercyjnych.

W każdym przypadku, warto dokładnie przeanalizować potrzeby projektu i skontaktować się z dostawcami, aby uzyskać informacje na temat kosztów korzystania z ChatGPT w ramach ich platformy.

Czy wiele firm i instytucji potrafi już wykorzystać ChatGPT aby lepiej realizować swoje zadania?

Tak, wiele firm i instytucji na całym świecie wykorzystuje już ChatGPT w różnych celach, aby lepiej realizować swoje zadania. Dzięki swoim możliwościom przetwarzania języka naturalnego, ChatGPT znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak:

 • Systemy czatbotów i asystentów – w celu ułatwienia komunikacji z klientami, obsługi zapytań i pytań, czy automatyzacji procesów biznesowych.
 • Analiza opinii i sentymentów – na temat produktów, marek, polityków, czy innych tematów związanych z opiniami publicznymi.
 • Generowanie tekstu – takie jak artykuły, opisy produktów, czy inne teksty, które mogą być wykorzystane w marketingu lub publikacjach.
 • Wspomaganie procesów decyzyjnych – takich jak wybór najlepszej strategii marketingowej, przewidywanie trendów w danych, czy optymalizacja procesów biznesowych.

Przykłady firm, które wykorzystują ChatGPT, to m.in. OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, Airbnb, czy The New York Times. Jednym z najbardziej znanych zastosowań ChatGPT jest stworzenie przez OpenAI modelu GPT-3, który oferuje zaawansowane możliwości generowania tekstu i jest stosowany w wielu projektach badawczych i komercyjnych.

Warto jednak pamiętać, że ChatGPT jest technologią stosunkowo nową, która cały czas rozwija się i jest coraz bardziej dostępna dla szerszej grupy użytkowników.

Czy ChatGPT może zostać wykorzystany do generowania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji?

Tak, ChatGPT jest w stanie generować fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, ponieważ jego funkcjonowanie polega na uczeniu maszynowym na podstawie ogromnej ilości danych tekstowych dostępnych w Internecie. Oznacza to, że jeśli dostarczymy mu nieprawdziwe informacje, może on skutecznie nauczyć się generowania tego rodzaju treści.

Jednak warto zaznaczyć, że ChatGPT został zaprojektowany w celu generowania tekstu na podstawie zadanych mu podpowiedzi lub kontekstu. Z tego powodu, jeśli użyjemy go w sposób odpowiedzialny i przekażemy mu odpowiednio sformułowane podpowiedzi, będziemy mogli uzyskać w pełni prawdziwe i wartościowe informacje.

ChatGPT jest w stanie generować fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, ponieważ jego funkcjonowanie polega na uczeniu maszynowym na podstawie ogromnej ilości danych tekstowych dostępnych w Internecie. Oznacza to, że jeśli dostarczymy mu nieprawdziwe informacje, może on skutecznie nauczyć się generowania tego rodzaju treści.

Ważne jest również, aby pamiętać, że ChatGPT nie jest w stanie samodzielnie potwierdzić prawdziwości generowanych przez siebie informacji. Zawsze należy je sprawdzać i weryfikować za pomocą innych źródeł, zwłaszcza jeśli zależy nam na uzyskaniu wiarygodnych informacji.

Jak firmy i osoby prywatne, mogą bronić się przed takimi oszustwami?

Jest kilka sposobów, które firmy i osoby prywatne mogą wykorzystać, aby bronić się przed fałszywymi informacjami i oszustwami:

 1. Sprawdzanie źródeł informacji – Zawsze warto sprawdzić źródło informacji, zwłaszcza jeśli wydaje się podejrzane lub mało wiarygodne. W przypadku podejrzenia, warto poszukać potwierdzenia informacji na innych stronach internetowych lub uwiarygodnionych źródłach.
 2. Krytyczne myślenie – Warto krytycznie podejść do informacji, które znajdujemy w Internecie i nie przyjmować ich automatycznie za prawdziwe. Zawsze warto się zastanowić, czy informacja ma sens i czy jest zgodna z innymi informacjami, które mamy.
 3. Używanie wiarygodnych źródeł informacji – Najlepiej korzystać z wiarygodnych źródeł informacji, takich jak portale informacyjne, serwisy rządowe lub witryny instytucji naukowych. Te źródła zazwyczaj opierają swoje treści na badaniach i źródłach wiarygodnych.
 4. Świadomość zagrożeń – Warto śledzić media i informacje na temat różnych oszustw i fałszywych informacji, które mogą pojawić się w Internecie. Dzięki temu będziemy bardziej świadomi zagrożeń i łatwiej rozpoznamy potencjalne oszustwa.
 5. Korzystanie z narzędzi weryfikujących – Istnieją specjalne narzędzia, które pozwalają sprawdzić wiarygodność informacji, takie jak np. Snopes lub FactCheck.org. Korzystanie z takich narzędzi może pomóc w szybkim zweryfikowaniu informacji i uniknięciu wiary w fałszywe treści.
 6. Edukacja – Warto zwracać uwagę na edukację w zakresie rozpoznawania fałszywych informacji i zagrożeń z nimi związanych. Można poszukać kursów online lub szkoleń organizowanych przez firmy specjalizujące się w bezpieczeństwie cyfrowym.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *