Sztuczna inteligencjaProgramowaniePolecane tematy

Czym jest Microsoft GitHub Copilot Enterprise i jakie ma funkcjonalności

Jak zapewniają przedstawiciele firmy, tę wersję GitHub Copilot można dostosować do kodu i procesów we własnej organizacji. GitHub Copilot Enterprise ma udostępniać programistom wiedzę instytucjonalną ich własnej organizacji. Jego cena to 39 USD za użytkownika za miesiąc.

Czym jest Microsoft GitHub Copilot Enterprise i jakie ma funkcjonalności

Czym jest Microsoft GitHub Copilot Enterprise i jakie ma funkcjonalności“Teraz członkowie zespołu mogą zadawać pytania dotyczące kodu publicznego i prywatnego, szybko na bieżąco zapoznawać się z nowymi bazami kodu, budować większą spójność pomiędzy zespołami inżynieryjnymi i mieć pewność, że każdy ma dostęp do tych samych standardów i pracy, która została wykonana wcześniej” – pisze Thomas Dohmke, CEO GitHub.

Najważniejsze funkcje GitHub Copilot Enterprise

1. Głębsze zrozumienie unikalnej bazy kodu organizacji

Copilot Enterprise usprawnia nawigację i zrozumienie kodu dla programistów, umożliwiając szybsze wdrażanie funkcji, rozwiązywanie problemów i modernizację kodu. Umożliwia młodszym programistom szybsze dostarczanie go, a starszym pomaga w obsłudze incydentów na żywo, także w modernizacji starzejących się baz kodu, oferując przejrzyste podsumowania kodu, odpowiednie sugestie i szybkie odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania kodu.

2. Szybki dostęp do wiedzy organizacyjnej i najlepszych praktyk

Copilot Enterprise integruje Copilot Chat bezpośrednio z GitHub.com, umożliwiając programistom zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi w języku naturalnym w bazie kodu. Prowadzi ich do odpowiedniej dokumentacji lub istniejących rozwiązań. Może to ułatwić szybką iterację na dużą skalę, jednocześnie ulepszając kod dzięki spersonalizowanej pomocy i sugestiom dostosowanym do konkretnej bazy kodu i standardów organizacji.

3. Szybsze powiadamianie członków zespołu o zakończeniu pracy (Pull Request)

Dzięki możliwościom Copilot Enterprise do analizowania różnic w żądaniach Pull Request, recenzenci mogą szybko zapoznać się z proponowanymi zmianami i zaoszczędzić czas na ich zrozumieniu zmian, poświęcając więcej czasu na przekazywanie informacji zwrotnych.

Bez dostępu do prywatnych repozytoriów w celu szkolenia modelu

Dzięki zintegrowaniu wyszukiwarki Bing bezpośrednio z usługą Copilot Chat – dostępną w GitHub Copilot Enterprise – szybciej można znaleźć informacje związane z tworzeniem oprogramowania, takie jak aktualizacje frameworków CSS lub JavaScript.

GitHub Copilot Enterprise – dzięki możliwościom takim, jak szybkie zrozumienie istniejących baz kodu, analizowanie kodu i dostęp do baz wiedzy – umożliwia programistom skupienie się bardziej na tym, co naprawdę się liczy: dostarczaniu imponujących wyników. Dzięki temu nie tylko będą bardziej produktywni, ale także programiści będą bardziej szczęśliwi i spełnieni” – przekonuje Thomas Dohmke.

Przez cały czas opracowywania i ewolucji GitHub Copilot zawsze kładliśmy nacisk na bezpieczeństwo, prywatność, zgodność i przejrzystość. Nie korzystamy z żadnych prywatnych repozytoriów ani podpowiedzi i sugestii w celu szkolenia modeli uczenia maszynowego, które stanowią podstawę naszych produktów, chyba że wyraźnie nam to poinstruujesz, na przykład w przypadku modeli niestandardowych” – dodaje.

Ocena wpływu na pracę programistów

W 2023 roku firmy Microsoft i Accenture przeprowadziły badanie oceny wpływu GitHub Copilot na przyspieszanie innowacji w środowisku korporacyjnym. Oto główne wnioski:

  • 94% programistów zgłosiło, że korzystanie z GitHub Copilot pomogło im utrzymać płynność działania i poświęcać mniej wysiłku na powtarzalne zadania.
  • 90% programistów spędzało mniej czasu na wyszukiwaniu informacji.
  • Programiści zachowali 88% kodu sugerowanego przez GitHub Copilot w edytorze.
  • Około 90% programistów zgłosiło, że zatwierdziło kod zawierający sugestie Copilot.
  • 90% programistów zgłosiło, że pisze lepszy kod za pomocą GitHub Copilot.
  • Około 95% programistów nauczyło się dzięki sugestiom Copilot.

Ceny GitHub Copilot

GitHub Copilot Enterprise dostępny jest za 39 USD za użytkownika miesięcznie. Wymaga też dostępu do GitHub Enterprise Cloud.

GitHub Copilot Business dostępny jest za 19 USD za użytkownika miesięcznie.

GitHub Copilot Individual dostępny jest za 10 USD za użytkownika miesięcznie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *