CIO

DHL Parcel Liderem Wsparcia 2014 roku

Towarzyszący Konferencji Forum Wsparcia IT konkurs organizowany jest już po raz 9. Tegoroczny miał na celu wyróżnienie najlepszych, najciekawszych, najbardziej innowacyjnych transformacji w obszarze wsparcia IT.

DHL Parcel Liderem Wsparcia 2014 roku

Zgłoszenia przyjmowane były w dwóch kategoriach: Duży Zespół Wsparcia – liczący ponad 9 osób oraz Mały Zespół wsparcia – liczący do 9 osób. W tym roku, po raz pierwszy, projekty, które znalazły się w finale konkursu, poddane zostały ocenie internautów.

Do konkursu zaproszone zostały firmy, które: w ciągu ostatnich 5 lat dokonały zwieńczonej sukcesem transformacji centrum wsparcia, służącej osiągnięciu i zapewnieniu spójności z potrzebami biznesowymi i satysfakcji użytkowników, wykorzystują najlepsze praktyki i standardy, wyróżniają się inicjatywą, inwencją i widocznymi efektami działania.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło czterech finalistów konkursu: Bank Spółdzielczy we Wschowie, DHL Parcel, GSK Services i PKP Informatyka. Finaliści zostali zaproszeni na spotkanie z jury, które odbyło się pierwszego dnia konferencji. Krótka rozmowa z przedstawicielami finalistów miała za zadanie ułatwić jury wybór Liderów Wsparcia IT.

Członkowie jury ocenili następujące aspekty transformacji: przywództwo – w jaki sposób przywództwo przejawiało się w centrum wsparcia; strategię – w jaki sposób strategia działania zapewniała spójność i efektywność transformacji; ludzi – jak był uwzględniany aspekt obaw, niepokojów użytkowników i pracowników; procesy – w jakim zakresie wykorzystywano najlepsze praktyki dostępne na rynku, w jaki sposób zapewniona została sprawna i efektywna komunikacja z użytkownikami; satysfakcja użytkowników – czy efekty transformacji wpłynęły na satysfakcję użytkowników, w trakcie procesu transformacji, jak i po zakończeniu; satysfakcja pracowników – czy efekty transformacji wpłynęły na satysfakcję użytkowników oraz wyniki biznesowe — jaki jest efekt transformacji z punktu widzenia efektów biznesowych.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców. Główną nagrodę w kategorii Duże Centrum Wsparcia otrzymała firma DHL Parcel, w kategorii Małe Centrum Wsparcia zwyciężył Bank Spółdzielczy we Wschowie. Osobowością Roku został Grzegorz Górecki z BPH SA. Specjalna nagroda internautów została przyznana firmie PKP Informatyka, która otrzymała 49% wszystkich głosów oddanych przez nich.

Gala Liderów Wsparcia IT odbyła się 12 czerwca 2014 r. w Hotelu Narvil w Serocku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *