CIOPolecane tematy

Konkurs Lider Wsparcia 2014 “Transformacja” – rozpoczęty

Organizowany od 2005 roku Konkurs Lider Wsparcia promuje organizacje i ich pracowników za szczególne osiągnięcia w zakresie jakości i efektywności wsparcia IT.

Tegoroczny konkurs stwarza możliwość zaprezentowania Waszych osiągnięć, doświadczeń, tych lekcji, które spowodowały wielką zmianę – transformację – w Was i w Waszym otoczeniu” – mówi jego organizator – HDI Poland.

Misją konkursu jest aktywizowanie przedstawicieli branży wsparcia informatycznego do ustawicznego rozwoju i podnoszenia jakości świadczonych usług, a także dzielenia się wiedzą i dyskusji.

O przyznaniu nagrody Lidera Wsparcia IT decyduje Jury, w skład którego wchodzą uznani w środowisku eksperci, a także laureaci poprzednich edycji konkursu. Jurorzy dokonują analizy zgłoszeń zgodnie z kryteriami określonymi w przewodniku konkursu Lider Wsparcia.

W konkursie Lider Wsparcia udział mogą wziąć wszystkie centra wsparcia IT, działające na polskim rynku.

Przez centrum wsparcia organizatorzy rozumieją samodzielną organizację lub komórkę organizacyjną, która pełni rolę pojedynczego punktu kontaktu dla wspieranych użytkowników usług IT, interfejsu pomiędzy dostawcą świadczącym usługi IT a ich użytkownikami. Centrum wsparcia zarządza incydentami i standardowymi zleceniami użytkowników oraz zapewnia sprawną komunikację między obiema stronami.

W konkursie mogą brać udział zarówno organizacje świadczące usługi wsparcia dla innych podmiotów, jak i jednostki organizacyjne świadczące usługi wsparcia na potrzeby użytkowników wewnętrznych.

Do 30 kwietnia 2014 r. przyjmowane są zgłoszenia w dwóch kategoriach: duże zespoły wsparcie (liczące ponad 9 osób) i małe zespoły wsparcia (do 9 osób). Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony Forum Wsparcia IT 2014. Do 23 maja zostanie wybranych 5 finalistów. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 czerwca.

W tym roku ocenie będzie podlegał proces transformacji. Ocena obejmie: zakres i głębokość przeprowadzonej zmiany, zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie transformacji, wykorzystanie najlepszych praktyk w trakcie transformacji i po jej zakończeniu, jakość wsparcia osiągnięta w wyniku transformacji, efekty, jakie przyniosła transformacja – sukcesy, czy też rozwiązane problemy, z którymi organizacja sobie poradziła.

Członkowie jury będą oceniać następujące aspekty transformacji: Przywództwo – w jaki sposób przywództwo przejawiało się w centrum wsparcia.
Strategia – w jaki sposób strategia działania zapewniała spójność i efektywność transformacji.
Ludzie – jak był uwzględniany aspekt obaw, niepokojów użytkowników i pracowników.
Procesy – w jakim zakresie wykorzystywano najlepsze praktyki dostępne na rynku, w jaki sposób zapewniona została sprawna i efektywna komunikacja z użytkownikami.
Satysfakcja użytkowników – czy efekty transformacji wpłynęły na satysfakcję użytkowników, w trakcie procesu transformacji, jak i po jej zakończeniu.
Satysfakcja pracowników – czy efekty transformacji wpłynęły na satysfakcję pracowników.
Wyniki biznesowe — jaki jest efekt transformacji z punktu widzenia efektów biznesowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *