AnalitykaRynek

Dobre prognozy dla polskiego rynku analityki danych

Nawet o 30 proc. może wzrosnąć w ciągu najbliższych 12 miesięcy popyt na rozwiązania z zakresu analityki danych. Zwiększenie zapotrzebowania na narzędzia ułatwiające analizę danych biznesowych wpłynąć ma m.in. większa dostępność nowych źródeł danych, rosnąca skala wykorzystania usług oferowanych w modelu chmury publicznej, a także – wzrost świadomości korzyści związanych z wykorzystaniem analityki danych w biznesie. Takie wnioski płyną z analizy firmy TogetherData.

Dobre prognozy dla polskiego rynku analityki danych

Według ekspertów TogetherData jednym z największych wyzwań towarzyszących wdrożeniom rozwiązań z zakresu analityki danych jest konieczność systematycznej integracji informacji. Znaczenie tego aspektu rośnie m.in. w kontekście systematycznego wzrostu ilości źródeł danych, które analizuje lub zamierza analizować typowa firma. Z kolei wśród głównych czynników, które stają się katalizatorami popytu na rozwiązania analityki danych autorzy analizy wymieniają przede wszystkim większą dostępność usług i rozwiązań oferowanych w modelu chmury publicznej. Potwierdzają to szacunki globalnych firm analitycznych. I tak, według ekspertów IDC w 2019 roku statystycznie aż dziewięć na dziesięć przedsiębiorstw będzie korzystać z rozwiązań opartych w części lub w całości na chmurze obliczeniowej. Co więcej, za 6 lat w chmurze przetwarzana będzie statystycznie ponad połowa zbiorów danych będących w posiadanymi firm.

Na wysoką, prognozowaną dynamikę rozwoju polskiego rynku rozwiązań z zakresu analityki danych wpływać ma też zmiana świadomości polskich przedsiębiorców. “Rodzimy biznes zaczyna przechodzić od ogółu do szczegółu, od fazy eksperymentów i weryfikacji poprawności koncepcji do realnych wdrożeń. Przyczyną tego są widoczne korzyści biznesowe” – mówi Michał Grams, prezes zarządu TogetherData. Według niego na rynku nie mówi się już tylko o Big Data jako o efektywnym narzędziu, ale o konkretnych wdrożeniach i efektach. Wśród korzyści wynikających z wykorzystania analityki danych jako fundamentu dla podejmowania decyzji biznesowych wskazywane są m.in.: poprawa obrotów sklepów internetowych, optymalizacja kosztów procesów likwidacji szkód w ubezpieczalniach i zmniejszenie fluktuacji pracowników w zakładach produkcyjnych.

Jednocześnie, jak przyznają przedstawiciele TogetherData wyzwaniem dla polskich firm często pozostaje skala różnorodności danych i dostępnych źródeł danych, co stwarza trudności we wdrażaniu systemów analitycznych oraz ich bieżących wykorzystywaniu. “Wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców nie będzie sama kwestia wdrożenia narzędzi analizujących dane, tylko sprytnej i efektywnej strategii ich badania i wykorzystania. Moda na Big Data zmieni się w trend Smart Data” – uważa Michał Grams. Z analiz TogetherData wynika również, że w ponad połowie firm (60 proc.) wykorzystujących rozwiązania analityki danych nie są obserwowane istotne problemy wynikające z braku niezbędnych kompetencji i specjalistycznej wiedzy. Co ważne, z odpowiednim uporządkowaniem danych biznesowych pochodzących z różnych – wewnętrznych i zewnętrznych – źródeł statystycznie najlepiej radzą sobie firmy technologiczne, telekomunikacyjne oraz handlowe. Najgorzej – branża ochrony zdrowia, przemysł i sektor finansowy. Rosnącym wyzwaniem jest też wyselekcjonowanie danych właściwych pod kątem poszczególnych rodzajów analiz.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *