AnalitykaRynek

Dobre prognozy dla polskiego rynku analityki danych

Nawet o 30 proc. może wzrosnąć w ciągu najbliższych 12 miesięcy popyt na rozwiązania z zakresu analityki danych. Zwiększenie zapotrzebowania na narzędzia ułatwiające analizę danych biznesowych wpłynąć ma m.in. większa dostępność nowych źródeł danych, rosnąca skala wykorzystania usług oferowanych w modelu chmury publicznej, a także – wzrost świadomości korzyści związanych z wykorzystaniem analityki danych w biznesie. Takie wnioski płyną z analizy firmy TogetherData.

Dobre prognozy dla polskiego rynku analityki danych

Według ekspertów TogetherData jednym z największych wyzwań towarzyszących wdrożeniom rozwiązań z zakresu analityki danych jest konieczność systematycznej integracji informacji. Znaczenie tego aspektu rośnie m.in. w kontekście systematycznego wzrostu ilości źródeł danych, które analizuje lub zamierza analizować typowa firma. Z kolei wśród głównych czynników, które stają się katalizatorami popytu na rozwiązania analityki danych autorzy analizy wymieniają przede wszystkim większą dostępność usług i rozwiązań oferowanych w modelu chmury publicznej. Potwierdzają to szacunki globalnych firm analitycznych. I tak, według ekspertów IDC w 2019 roku statystycznie aż dziewięć na dziesięć przedsiębiorstw będzie korzystać z rozwiązań opartych w części lub w całości na chmurze obliczeniowej. Co więcej, za 6 lat w chmurze przetwarzana będzie statystycznie ponad połowa zbiorów danych będących w posiadanymi firm.

Na wysoką, prognozowaną dynamikę rozwoju polskiego rynku rozwiązań z zakresu analityki danych wpływać ma też zmiana świadomości polskich przedsiębiorców. “Rodzimy biznes zaczyna przechodzić od ogółu do szczegółu, od fazy eksperymentów i weryfikacji poprawności koncepcji do realnych wdrożeń. Przyczyną tego są widoczne korzyści biznesowe” – mówi Michał Grams, prezes zarządu TogetherData. Według niego na rynku nie mówi się już tylko o Big Data jako o efektywnym narzędziu, ale o konkretnych wdrożeniach i efektach. Wśród korzyści wynikających z wykorzystania analityki danych jako fundamentu dla podejmowania decyzji biznesowych wskazywane są m.in.: poprawa obrotów sklepów internetowych, optymalizacja kosztów procesów likwidacji szkód w ubezpieczalniach i zmniejszenie fluktuacji pracowników w zakładach produkcyjnych.

Jednocześnie, jak przyznają przedstawiciele TogetherData wyzwaniem dla polskich firm często pozostaje skala różnorodności danych i dostępnych źródeł danych, co stwarza trudności we wdrażaniu systemów analitycznych oraz ich bieżących wykorzystywaniu. “Wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców nie będzie sama kwestia wdrożenia narzędzi analizujących dane, tylko sprytnej i efektywnej strategii ich badania i wykorzystania. Moda na Big Data zmieni się w trend Smart Data” – uważa Michał Grams. Z analiz TogetherData wynika również, że w ponad połowie firm (60 proc.) wykorzystujących rozwiązania analityki danych nie są obserwowane istotne problemy wynikające z braku niezbędnych kompetencji i specjalistycznej wiedzy. Co ważne, z odpowiednim uporządkowaniem danych biznesowych pochodzących z różnych – wewnętrznych i zewnętrznych – źródeł statystycznie najlepiej radzą sobie firmy technologiczne, telekomunikacyjne oraz handlowe. Najgorzej – branża ochrony zdrowia, przemysł i sektor finansowy. Rosnącym wyzwaniem jest też wyselekcjonowanie danych właściwych pod kątem poszczególnych rodzajów analiz.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *