BranżaRynek

EDUMIXER 2019: jak znaleźć złoty środek we współpracy branży technologicznej i nauki

Ośrodki naukowe – uczelnie wyższe, a nawet szkoły techniczne, mogą być doskonałym źródłem pomysłów, gotowych do wdrożenia przez technologicznych gigantów, ale i mniejsze firmy w branży. To właśnie potrzebie wypracowania nowego podejścia we współpracy nauki z biznesem oraz najważniejszym trendom i strategicznym kierunkom jej rozwoju zostanie poświęcone III Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2019. Odbędzie się ono 7 listopada 2019 na warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego.  

EDUMIXER 2019: jak znaleźć złoty środek we współpracy branży technologicznej i nauki

Organizatorem konferencji jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, a partnerami – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Tegoroczna edycja została podzielona na trzy bloki tematyczne, które poza trendami i strategicznymi kierunkami rozwoju, obejmą także poszczególne wątki współpracy uczelni oraz szkół i biznesu IT. Pewne trendy technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, blockchain czy przemysł 4.0. mogą wpłynąć na likwidację niektórych zawodów lub ograniczenie zatrudnienia, zwłaszcza w przypadku prostych, powtarzalnych zajęć. Firma McKinsey stwierdziła, że w przypadku ok. 60% wszystkich zawodów zautomatyzowane zostało co najmniej 30% czynności. Z drugiej strony technologie przyszłości mogą przyczynić się do powstania zupełnie nowych zawodów. Z raportu „Infuture Hatalska Foresight Institute” wynika, że 65% dzieci, które urodziły się po 2007 r. znajdzie zatrudnienie w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Ewolucji zawodów będą towarzyszyć zmiany w zakresie pożądanych pracowniczych kompetencji przyszłości, form zatrudnienia oraz sposobów wykonywania pracy. To właśnie im zostanie poświęcony pierwszy panel Edumixera.

Przeczytaj również
Grupa Euvic przejęła spółkę ClickAd

Zmiany na rynku pracy spowodowane ekspansją nowych technologii wydają się nieuniknione. W związku z tym konieczne jest wypracowanie nowego podejścia we współpracy środowisk naukowych, a więc uczelni i szkół z firmami technologicznymi. Sposoby inicjowania (i utrzymania) tej kooperacji, kolejne publiczne programy służące zbliżaniu nauki i biznesu czy konkretne inicjatywy samorządów i organizacji pozarządowych  to tylko niektóre wątki, o których nie należy zapominać. Konieczne są również zmiany systemowe, obejmujące edukację już na poziomie podstawowym. Według raportu „Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025” prognozy dotyczące zatrudnienia wskazują, że w połowie lat. 20 XXI wieku pracę w tym sektorze znajdzie ponad 550 tys. osób. Jest to wariant neutralny, kalkulacja dotyczy tylko pełnych etatów, więc rzeczywiste zatrudnienie może okazać się jeszcze wyższe.

Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że to właśnie informatyka była najpopularniejszym kierunkiem, który wybierali kandydaci na studia w roku akademickim 2018/2019. Chciało ją studiować ponad 42 tys. osób. “To grono powiększy się, i to najprawdopodobniej znacząco, jeśli dołączymy do niego osoby, które swoje wykształcenie zdobywają w sposób nieformalny, poprzez specjalistyczne kursy czy szkolenia. Tak duże zainteresowanie nauką i pracą w szeroko rozumianym sektorze teleinformatycznym pokazuje, że polski system edukacyjny stoi przed ogromnym wyzwaniem w zakresie odpowiedniego przygotowania, aby absolwenci sprostali oczekiwaniom i potrzebom tego rynku pracy. Nie bez znaczenia pozostają również aktywności ze strony firm technologicznych – własne programy stażowe, stypendia dla najlepszych studentów czy wspólne badania z ośrodkami akademickimi. To właśnie dlatego w programie tegorocznej edycji Edumixera znalazły się wątki tworzenia nowych kadr dla sektora IT od przedszkola do programisty, a także przyszłość edukacji nieformalnej w tym obszarze” – dodaje Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Przeczytaj również
4 marca (poniedziałek) zaczyna się 11 Forum Gospodarcze TIME w Warszawie

Na przyszłość branży IT, a nawet całego rynku ICT, ma wpływ także postawa firm. Zmiany w modelu biznesowym firm IT generują konieczność dostosowania kształcenia, szczególnie na poziomie akademickim. Konferencja Edumixer 2019 to nie tylko panele dyskusyjne, lecz także prezentacje na ważne tematy. W programie przewidziano więc wystąpienia partnerów wydarzenia oraz gospodarza. Poza prezentacjami dotyczącymi dobrych rynkowych praktyk, a także specyfiką employer brandingu w branży IT, omówione zostanie wykorzystanie nowych technologii w komunikacji uczelni ze studentami i innymi grupami, w tym osobami z niepełnosprawnościami (ta ostatnia będzie wygłoszona przez Migam).

Wśród panelistów tegorocznej edycji EDUMIXERA pojawią się eksperci Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz przedstawiciele wielu firm i uczelni związanych z branżą technologiczną. W ich gronie znaleźli się m.in. reprezentanci firm – Intel, Fantasy Expo, IBM, Globema, Migam, FutureCollars; uczelni i placówek edukacyjnych – Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Sieć Szkół TEB Edukacja; fundacji – ArchitectsPL, Uniwersytet Dzieci i Digital University, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog i Parlamentu Studentów RP. Patronami honorowymi wydarzenia są Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a patronami medialnymi – magazyn „Personel Plus” oraz portale ITwiz.pl i dlaStudenta.pl.

Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2019 to cykliczna konferencja, skierowana do przedstawicieli nauki i biznesu IT. Tegoroczna edycja została zorientowana na wątki ich współpracy w czasach przełomowych przemian technologicznych. Spotkanie ma na celu identyfikację nowego podejścia tych dwóch ośrodków do wzajemnych inicjatyw. Jest ono jednocześnie okazją do omówienia nowych form kształcenia w wąskich, specjalistycznych dziedzinach, które już teraz stanowią alternatywę dla standardowych metod nauczania wykorzystywanych przez uczelnie. W ramach wydarzenia po raz pierwszy odbędą się targi kół naukowych. Edumixer stanie się więc wyjątkowo skuteczną platformą do zapoznania się najciekawszymi inicjatywami studentów oraz rozmów o konkretnych rozwiązaniach i pomysłach, których wdrożenie mogłoby zainteresować największe firmy z branży IT. Organizatorem Forum Edumixer 2019 jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, a partnerami – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Przeczytaj również
Pat Gelsinger nowym dyrektorem generalnym Intela

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zapisy są możliwe za pośrednictwem krótkiego formularza na stronie internetowej – www.edumixer.pl.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *