Branża ITRynek

EDUMIXER 2019: jak znaleźć złoty środek we współpracy branży technologicznej i nauki

Ośrodki naukowe – uczelnie wyższe, a nawet szkoły techniczne, mogą być doskonałym źródłem pomysłów, gotowych do wdrożenia przez technologicznych gigantów, ale i mniejsze firmy w branży. To właśnie potrzebie wypracowania nowego podejścia we współpracy nauki z biznesem oraz najważniejszym trendom i strategicznym kierunkom jej rozwoju zostanie poświęcone III Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2019. Odbędzie się ono 7 listopada 2019 na warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego.  

EDUMIXER 2019: jak znaleźć złoty środek we współpracy branży technologicznej i nauki

Organizatorem konferencji jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, a partnerami – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Tegoroczna edycja została podzielona na trzy bloki tematyczne, które poza trendami i strategicznymi kierunkami rozwoju, obejmą także poszczególne wątki współpracy uczelni oraz szkół i biznesu IT. Pewne trendy technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, blockchain czy przemysł 4.0. mogą wpłynąć na likwidację niektórych zawodów lub ograniczenie zatrudnienia, zwłaszcza w przypadku prostych, powtarzalnych zajęć. Firma McKinsey stwierdziła, że w przypadku ok. 60% wszystkich zawodów zautomatyzowane zostało co najmniej 30% czynności. Z drugiej strony technologie przyszłości mogą przyczynić się do powstania zupełnie nowych zawodów. Z raportu „Infuture Hatalska Foresight Institute” wynika, że 65% dzieci, które urodziły się po 2007 r. znajdzie zatrudnienie w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Ewolucji zawodów będą towarzyszyć zmiany w zakresie pożądanych pracowniczych kompetencji przyszłości, form zatrudnienia oraz sposobów wykonywania pracy. To właśnie im zostanie poświęcony pierwszy panel Edumixera.

Zmiany na rynku pracy spowodowane ekspansją nowych technologii wydają się nieuniknione. W związku z tym konieczne jest wypracowanie nowego podejścia we współpracy środowisk naukowych, a więc uczelni i szkół z firmami technologicznymi. Sposoby inicjowania (i utrzymania) tej kooperacji, kolejne publiczne programy służące zbliżaniu nauki i biznesu czy konkretne inicjatywy samorządów i organizacji pozarządowych  to tylko niektóre wątki, o których nie należy zapominać. Konieczne są również zmiany systemowe, obejmujące edukację już na poziomie podstawowym. Według raportu „Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025” prognozy dotyczące zatrudnienia wskazują, że w połowie lat. 20 XXI wieku pracę w tym sektorze znajdzie ponad 550 tys. osób. Jest to wariant neutralny, kalkulacja dotyczy tylko pełnych etatów, więc rzeczywiste zatrudnienie może okazać się jeszcze wyższe.

Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że to właśnie informatyka była najpopularniejszym kierunkiem, który wybierali kandydaci na studia w roku akademickim 2018/2019. Chciało ją studiować ponad 42 tys. osób. “To grono powiększy się, i to najprawdopodobniej znacząco, jeśli dołączymy do niego osoby, które swoje wykształcenie zdobywają w sposób nieformalny, poprzez specjalistyczne kursy czy szkolenia. Tak duże zainteresowanie nauką i pracą w szeroko rozumianym sektorze teleinformatycznym pokazuje, że polski system edukacyjny stoi przed ogromnym wyzwaniem w zakresie odpowiedniego przygotowania, aby absolwenci sprostali oczekiwaniom i potrzebom tego rynku pracy. Nie bez znaczenia pozostają również aktywności ze strony firm technologicznych – własne programy stażowe, stypendia dla najlepszych studentów czy wspólne badania z ośrodkami akademickimi. To właśnie dlatego w programie tegorocznej edycji Edumixera znalazły się wątki tworzenia nowych kadr dla sektora IT od przedszkola do programisty, a także przyszłość edukacji nieformalnej w tym obszarze” – dodaje Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Na przyszłość branży IT, a nawet całego rynku ICT, ma wpływ także postawa firm. Zmiany w modelu biznesowym firm IT generują konieczność dostosowania kształcenia, szczególnie na poziomie akademickim. Konferencja Edumixer 2019 to nie tylko panele dyskusyjne, lecz także prezentacje na ważne tematy. W programie przewidziano więc wystąpienia partnerów wydarzenia oraz gospodarza. Poza prezentacjami dotyczącymi dobrych rynkowych praktyk, a także specyfiką employer brandingu w branży IT, omówione zostanie wykorzystanie nowych technologii w komunikacji uczelni ze studentami i innymi grupami, w tym osobami z niepełnosprawnościami (ta ostatnia będzie wygłoszona przez Migam).

Wśród panelistów tegorocznej edycji EDUMIXERA pojawią się eksperci Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz przedstawiciele wielu firm i uczelni związanych z branżą technologiczną. W ich gronie znaleźli się m.in. reprezentanci firm – Intel, Fantasy Expo, IBM, Globema, Migam, FutureCollars; uczelni i placówek edukacyjnych – Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Sieć Szkół TEB Edukacja; fundacji – ArchitectsPL, Uniwersytet Dzieci i Digital University, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog i Parlamentu Studentów RP. Patronami honorowymi wydarzenia są Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a patronami medialnymi – magazyn „Personel Plus” oraz portale ITwiz.pl i dlaStudenta.pl.

Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2019 to cykliczna konferencja, skierowana do przedstawicieli nauki i biznesu IT. Tegoroczna edycja została zorientowana na wątki ich współpracy w czasach przełomowych przemian technologicznych. Spotkanie ma na celu identyfikację nowego podejścia tych dwóch ośrodków do wzajemnych inicjatyw. Jest ono jednocześnie okazją do omówienia nowych form kształcenia w wąskich, specjalistycznych dziedzinach, które już teraz stanowią alternatywę dla standardowych metod nauczania wykorzystywanych przez uczelnie. W ramach wydarzenia po raz pierwszy odbędą się targi kół naukowych. Edumixer stanie się więc wyjątkowo skuteczną platformą do zapoznania się najciekawszymi inicjatywami studentów oraz rozmów o konkretnych rozwiązaniach i pomysłach, których wdrożenie mogłoby zainteresować największe firmy z branży IT. Organizatorem Forum Edumixer 2019 jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, a partnerami – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zapisy są możliwe za pośrednictwem krótkiego formularza na stronie internetowej – www.edumixer.pl.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *