WydarzeniaRynek

VIII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – Edumixer już 30 października!

Już po raz ósmy na temat współpracy nauki z biznesem rozmawiać będą podczas konferencji Edumixer reprezentanci firm, instytucji publicznych oraz uczelni i placówek edukacyjnych. Wydarzenie odbędzie się 30 października br. w Centrum Prasowym Newseria w Warszawie. Tematem przewodnim najnowszej edycji konferencji będzie „Cyberbezpieczeństwo, Sztuczna Inteligencja, Innowacje Technologiczne – wyzwania dla rozwoju kompetencji”.

VIII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – Edumixer już 30 października!

Konferencja organizowana jest przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI) w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

“Celem naszego wydarzenia jest przede wszystkim odpowiednia dyskusja na temat zmian w programach kształcenia uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. To także okazja do wspólnej wymiany doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej a przedsiębiorcami i instytucjami” – powiedział Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Uczestnicy, podczas konferencji dowiedzą się o:

  • modelach współpracy między edukacją, a biznesem oraz o dobrych praktykach w obszarze współpracy, czyli jak zwiększyć liczbę specjalistów m.in. w cyberbezpieczeństwie;
  • kwalifikacjach rynkowych, które mogą być odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców;
  • wykorzystaniu ram kompetencji cyberbezpieczeństwa dla tworzenia programów edukacji specjalistów;
  • Sektorowej Ramie Kompetencji dla Telekomunikacji oraz o Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla cyberbezpieczeństwa;
  • Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  • sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie oraz o kształceniu kompetencji w tym zakresie;
  • cyfrowych technologiach przyszłości wspierających edukację dzieci i młodzieży;
  • przyszłości kompetencji.

Wydarzenie skierowane jest do reprezentantów firm z sektorów IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, a także przedstawicieli uczelni wyższych, szkół zawodowych i branżowych oraz reprezentantów edukacji nieformalnej, uczniów i studentów, studenckich biur karier, kół naukowych i innych ekspertów i praktyków rynkowych.

Głównym celem konferencji jest wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia, uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń, a także transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej czy przedsiębiorcami i instytucjami. Kluczowa jest również poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy, możliwa dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo prowadzona jest przez partnerstwo Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Więcej informacji na temat konferencji oraz szczegółowa agenda wydarzenia dostępna jest na stronie: www.edumixer.pl.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *