Branża ITRynekPolecane tematy

Eksport: irlandzki rynek ICT wiodącym sektorem gospodarki

Sektor ICT jest jednym z wiodących sektorów gospodarki irlandzkiej, obok m.in. przemysłu farmaceutycznego. Wśród 250 największych irlandzkich eksporterów, aż 92 firmy pochodzą z sektora ICT, a w pierwszej dwudziestce rankingu jest aż 10 firm ICT.

Irlandia kreuje swój wizerunek, jako jednego z najważniejszych ośrodków skupiających firmy z branży zaawansowanych technologii. Sektor ICT jest kluczowym motorem rozwoju gospodarki, który tworzy ponad 1/3 całkowitego eksportu. Są to znaczące liczby jeśli weźmiemy pod uwagę proeksportowy charakter gospodarki Irlandzkie, w której aż 84% wytwarzanych dóbr jest sprzedawanych za granicę.

Eksport: irlandzki rynek ICT wiodącym sektorem gospodarki
Dublin, Irlandia

Duży udział eksportu w gospodarce

Rośnie eksport usług ICT, choć obraz zaburzają obroty korporacji międzynarodowych fakturujących usługi informatyczne z Irlandii (np. Google). Znacznie poprawia to saldo obrotów handlowych kraju, ale utrudnia ocenę, jak faktycznie radzą sobie w tym sektorze rodzime firmy. Odnotowany w 2012 r. wzrost PKB o 0,9% spowodowany był głównie wzrostem eksportu o 2,8%; przy czym największy wzrost nastąpił w “usługach komputerowych”. Niektórzy analitycy oceniają, że gdyby nie zabiegi księgowe korporacji, odnotowano by zmniejszenie PKB.1 Analiza danych sprzedaży ogółem pokazuje, że oprogramowanie i usługi odnotowały corocznie 12% wzrost w przeciągu ostatnich 6 lat.2

Z drugiej jednak strony, wśród firm będących klientami rządowej instytucji wspierającej irlandzki eksport – Enterprise Ireland – firmy branży IT odnotowały w 2012 r. 19% wzrost sprzedaży eksportowej. Zgodnie z ostatnim rankingiem przygotowanym przez Irish Exporters Association, firma Microsoft była w 2012 r. największym eksporterem irlandzkim z obrotami rzędu 13,7 mld euro (wzrost aż o 37%). Z wartością eksportu 12,45 mld euro, na drugim miejscu uplasowało się Google. Trzecie miejsce zajął koncern farmaceutyczny Johnson & Johnson z eksportem wartości 10,5 mld euro. W czołówce znalazły się też takie firmy jak Dell (9,9 mld euro), Oracle EMEA (5,57 mld euro) and Intel Ireland (5,5 mld euro).

Zgodnie z ostatnim rankingiem przygotowanym przez Irish Exporters Association, firma Microsoft była w 2012 r. największym eksporterem irlandzkim z obrotami rzędu 13,7 mld euro (wzrost aż o 37%).

Mały kraj, wiele pomysłów na biznes

Irish Software Association (ISA) w raporcie Digital Technology Index szacuje, iż w Irlandii zlokalizowanych jest 915 firm technologicznych (od start-upów po międzynarodowe korporacje), z czego 728 to firmy rodzime. Sektor zatrudnia 90.000 osób i generuje przychody na poziomi 1,8 mld euro rocznie. W Irlandii wyjątkowo dobre warunki rozwoju mają startupy wspierane przez 25 inkubatorów, liczne programy wspierające rozwój MŚP, ponad 15 organizacji zrzeszających inwestorów oraz aktywne środowisko aniołów biznesu.

Branża ICT charakteryzuje się ogromną różnorodnością działań. Główne sektory to: tworzenie oprogramowania, sprzęt komputerowy, usługi wspierające (BPO), media cyfrowe, mikroelektronika. W ostatnich latach sektor ICT w Irlandii przechodzi transformację. Tradycyjnie definiowany był według jasnych, przejrzystych ram: międzynarodowe firmy skoncentrowane były głównie na produkcji sprzętu komputerowego i dostarczaniu usług wspomagających. Firmy irlandzkie natomiast zajmowały się podsektorem oprogramowania. Jednakże w ostatnich latach pojawiła się tendencja zmian w sposobie wytwarzania produktów, dystrybucji i konsumpcji, która doprowadziła do stopniowego zamazywania wyznaczonych wcześniej reguł. Z początkiem globalnego kryzysu gospodarczego, wiele międzynarodowych firm w poszukiwaniu doraźnych oszczędności rozpoczęło przenosiny firm z Irlandii do krajów o niższych kosztach. Doprowadziło to do licznych zwolnień pracowników irlandzkich. Spektakularnym przykładem jest przypadek firmy Dell, która przeniosła produkcję z Limerick do Polski, co przyczyniło się do zwolnienia 1900 pracowników irlandzkich.

W ciągu ostatnich lat aktywność całego sektora przesunęła się znacząco w stronę oprogramowania i usług.11 9 z 10 największych światowych firm ICT działa w Irlandii. Wszystkie z 5 największych firm tworzących oprogramowanie, 4 z 5 firm produkujących półprzewodniki i 4 z 5 firm wytwarzających sprzęt komputerowy zajmują ważne miejsce w gospodarce Irlandii. 12 Z dużym powodzeniem spotkała się oferta firm irlandzkich opracowywania oprogramowania na indywidualne „krojone na miarę” na potrzeby klientów sektora usług finansowych, opieki medycznej, edukacji i branży rozrywkowej.

Sektor firm technologicznych w Irlandii zatrudnia 90.000 osób i generuje przychody na poziomi 1,8 mld euro rocznie.

Perspektywy dla firm ICT

Irlandia jest krajem nisko zbiurokratyzowanym, o sprzyjającym systemie podatkowym (CIT 12,5%). Są to cechy zachęcające i wspierające tworzenie i funkcjonowanie firm. Polityka podatkowa Irlandii należy do najbardziej przyjaznej biznesowi wśród państw Europy i Ameryki. Położenie geograficzne i członkostwo w Unii Europejskiej stanowią okoliczności sprzyjające nawiązywaniu kontaktów handlowych z rynkami światowymi. Lokalizacja w Irlandii najważniejszych światowych firm stanowi swoisty magnes przyciągający nowe inicjatywy, nowych inwestorów. Pozytywną rolę w tym względzie stanowi wysokokwalifikowany personel, rozbudowana sieć firm kooperujących i Centrów Badawczo – Rozwojowych oraz rozwinięta infrastruktura pomocnicza.

W opinii firm IT lokujących się w Irlandii, pomimo pewnych trudności w rekrutacji specjalistów z branży technologicznej (trudna sytuacja w tym zakresie w wielu krajach), warto lokalizować tu działalność, ponieważ mnogość firm informatycznych powoduje, iż Irlandia dysponuje coraz większą ilością specjalistów, często przyciąganych z zagranicy. Ważnym elementem sa także elastyczne procedury podatkowe oraz przytaczana przez przedsiębiorców przychylność urzędników skarbowych.

Jak widać, Irlandia jest doskonałym przykładem kraju, które odważnie postawił na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Wybór ten, choć bardzo ryzykowny, okazał się trafnym. W krótkim czasie Irlandia z kraju o charakterze rolniczym stała się jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw unijnych. Obecnie Irlandia, obok Luksemburga, Norwegii, Szwajcarii, jest krajem o jednym z najwyższych PKB per capita w Europie. Gospodarka jest ściśle uzależniona od handlu, a główni partnerzy to Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone. Według wskaźnika wolności gospodarczej, Irlandia jest także jedną z najbardziej liberalnych gospodarek na świecie (11. miejsce).

Więcej informacji w oficjalnym opracowaniu “Sektor ICT w Irlandii” WPHiI Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *