Sztuczna inteligencjaRynek

Generatywna AI rekomenduje produkty na platformie VeloBanku

Narzędzie wspierane przez generatywną sztuczną inteligencję pomaga klientom w podjęciu bardziej świadomych decyzji zakupowych na platformie VeloMarket.pl. Klasyfikator oznacza tagiem „Velo” produkty zgodne z wartościami promowanymi przez bank i generuje opisy uzasadniające taki wybór na podstawie oferowanych przez producenta certyfikatów, a także wpływu produktu na zdrowie konsumenta i środowisko. Za opracowanie i wdrożenie automatycznego klasyfikatora produktów odpowiadało Accenture.

Generatywna AI rekomenduje produkty na platformie VeloBanku

Nowe narzędzie, bazujące na generatywnej sztucznej inteligencji, pozwala oszczędzić czas, szybciej zarządzać asortymentem, zapewnia spójność kategorii produktów oraz umożliwia dodanie uzasadnienia tych kwalifikacji – wygenerowanego przez AI – dzięki czemu konsument może podjąć bardziej świadomą środowiskowo decyzję.

“Jak wynika z badania zrealizowanego przez Panel Badawczy Ariadna w maju tego roku, Polacy chcą wybierać ekoprodukty. Twierdzi tak większość, bo 73% osób. Deklaracje te rzadko przekładają się na rzeczywiste działania. Najistotniejszą barierą przy wyborze ekologicznych produktów jest ich cena oraz trudność w ich odróżnieniu od innych, związana ze zbyt małą wiedzą kupujących. Platforma VeloMarket.pl pomaga w pokonywaniu tych barier, dając dostęp do szerokiej, ale wyselekcjonowanej oferty produktowej, nad którą od teraz czuwa narzędzie Generatywnej AI. Dzięki temu klienci mogą łatwiej podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe” – komentuje Wojciech Bolanowski, lider projektu VeloMarket.pl.

W ramach trzech obszarów, które są badane w celu oceny produktu, opracowano serie pytań klasyfikujących dotyczących np. ekologiczności produktu, jego składu, wpływu na środowisko, energooszczędności lub posiadanych certyfikatów. Rozwiązanie umożliwia zarządzanie parametryzacją, dodawanie pytań i dostosowywanie ich do drzewa kategorii produktów, które rozszerza się wraz z rozwojem platformy.

Aplikację klasyfikującą VeloBanku zaprojektowano w oparciu o usługę OpenAI. Całkowicie bazuje ona na usługach chmurowych Microsoft Azure, co pozwala elastycznie skalować ją odpowiednio do zmieniających się potrzeb. Kluczowe elementy przetwarzania danych zostały zaimplementowane w języku Python oraz osadzone w ramach środowiska Azure Functions. Wśród innowacyjnych cech aplikacji warto wymienić także wykorzystanie technologii LLM do generowania unikatowych opisów produktów uzasadniających wynik klasyfikacji.

“W ramach prac dostosowaliśmy konfigurację sieciową w chmurze w zakresie modeli Generatywnej AI, opracowaliśmy i wdrożyliśmy metody odpytywania modeli Generatywnej AI (tzw. prompt engineering). Kluczowym wyzwaniem było stworzenie i sparametryzowanie odpowiedniej bazy pytań, które są dopasowane do kategorii i typu produktów. Zestaw kryteriów do oceny czy produkt jest „Velo” opracowali nasi eksperci specjalizujący się w ESG” – powiedział Krzysztof Wojciechowski, Starszy Manager  w Accenture w Polsce.

Oznaczenia „Velo” produktów z uzasadnieniami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję są już dostępne na platformie VeloMarket.pl.

Klasyfikator dla VeloMarket.pl jest drugim innowacyjnym wdrożeniem Accenture w grupie kapitałowej VeloBanku zrealizowanym w oparciu o generatywną sztuczną inteligencję. Pierwszym była aplikacja w formie chatbota, który jest wsparciem merytorycznym dla doradców banku obsługujących klientów zainteresowanych programem „Bezpieczny kredyt 2%” za pośrednictwem call center. Chatbot na bieżąco odpowiada na pytania dotyczące warunków i procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny w ramach tego programu. W tym przypadku to również Accenture odpowiadało za opracowanie i wdrożenie rozwiązania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *