Branża ITRynek

GovTech przejmuje część kompetencji byłego Ministerstwa Cyfryzacji

Centrum GovTech przejmie kompetencje dwóch departamentów byłego resortu. „Chcemy przyspieszyć cyfryzację usług publicznych i transformację cyfrową całej administracji” – powiedziała Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech w rozmowie z PAP. Priorytetem na najbliższy rok dla tej jednostki ma być stworzenie administracji odpornej na kolejne, ewentualne fale pandemii koronawirusa.

GovTech przejmuje część kompetencji byłego Ministerstwa Cyfryzacji

Według informacji przekazanych przez Justynę Orłowską, Centrum GovTech – które zyskało właśnie pełną zdolność do działania – uprawniono do zajęcia się rozwojem usług publicznych (m.in. poprzez rozbudowę usług oferowanych na portalu gov.pl czy zarządzania dokumentacją wewnątrz administracji) oraz kompetencji cyfrowych.

Założone cele, w tym także tworzenie oprogramowania, prowadzone są w ścisłej współpracy z biznesem. “Obok innowacyjnego sektora publicznego mamy też partnerów rynkowych, którzy są w stanie sprostać tym wyzwaniom. Sektor IT to ok. pół miliona osób. Bez nich nie ma cyfryzacji państwa” – podkreśliła Justyna Orłowska. Wskazała także, iż rozpoczęto już wiele inicjatyw w dziedzinie „uodparniana” administracji na pandemię, ale obecnie chodzi o ich skoordynowanie i uzupełnienie luk, np. w obszarze takim jak edukacja.

Pełnomocnik wskazała, iż GovTech pełni także funkcję doradczą dla innych resortów przy realizacji projektów związanych z cyfryzacją (m.in. dla ministerstwa rolnictwa). Centrum nie zabiera więc kompetencji ministerstwom, a zapewnia ekspertów i kontakty do innowatorów z rynku. Komórka pilnuje również, by nie następowało dublowanie inicjatyw w różnych częściach administracji. “Chciałabym rozwijać tę działalność konsultingową GovTech, tak że jeśli w sektorze publicznym pojawiłyby się wątpliwości, jak wytwarzać innowacje w zakresie cyfryzacji, to wiadomo, że można zgłosić się do nas po pomoc” – tłumaczy Justyna Orłowska.

Jeśli chodzi natomiast o bardziej długofalowe cele jakie stoją przed GovTech, to ma być to rozwój tworzenia oprogramowania dla sektora publicznego i wprowadzanie rozwiązań we współpracy z obywatelami. “Chciałabym np., żeby Polska podskoczyła w unijnym rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)” – powiedziała PAP Justyna Orłowska. Przypomnijmy, że na 28 państw zrzeszonych w Unii Europejskiej, Polska w 2020 roku uplasowała się na 23 miejscu.

Centrum GovTech, które wzorowane jest na brytyjskim Government Digital Service, będzie także kontynuować projekty “odziedziczone” po ministerstwie cyfryzacji, w tym m.in. profilu zaufanego, który ma obecnie 9 mln użytkowników.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *