InfrastrukturaBranża ITRynekPolecane tematy

HPE zapowiada rozwiązania i usługi wspierające wykorzystanie infrastruktury GAIA-X

Hewlett Packard Enterprise wprowadza nowe usług, które ułatwią dostosowanie firmowych środowisk danych do potrzeb związanych z wykorzystaniem ekosystemu Gaia-X m.in. na potrzeby budowania wartości biznesowych oraz monetyzacji posiadanych i współdzielonych w ramach Gaia-X zbiorów danych.

HPE zapowiada rozwiązania i usługi wspierające wykorzystanie infrastruktury GAIA-X

Gaia-X to rozwijany początkowo z inicjatywy rządów Niemiec i Francji projekt zakładający stworzenie europejskiego ekosystemu usług cloud computing, który umożliwi zmniejszenie zależności europejskich firm i organizacji od dostawców usług chmury obliczeniowej z innych regionów. Ekosystem rozwiązań Gaia-X stanowić ma wręcz przeciwwagę dla takich platform chmurowych, jak: Amazon Web Services, Google Cloud, czy Microsoft Azure. Równocześnie, ekosystem Gaia-X ma ułatwiać m.in. czerpanie korzyści biznesowych z danych posiadanych przez europejskie firmy, a także bezpieczne współdzielenie i rozwijanie szerzej dostępnych usług w oparciu o tego typu dane. Tym samym, Gaia-X ma pełnić kluczową rolę dla rozszerzenie możliwości bezpiecznego dostępu do danych w europejskich firmach dzięki integracji różnego rodzaju środowisk danych. Pierwsze rozwiązania oferowane w ramach ekosystemu Gaia-X mają zostać certyfikowane do użycia jeszcze w tym roku.

HPE jest członkiem organizacji non-profit Gaia-X AISBL. Przedstawiciele firmy zapewniają, że już dziś HPE współpracuje z dziesiątkami europejskich organizacji w zakresie dostosowania infrastruktury danych do założeń Gaia-X. W tym zakresie klientem HPE jest m.in. Orange Business Services. „Pomagamy kształtować fundamenty ekosystemu Gaia-X w odniesieniu do technologii i przestrzeni danych. Obecnie dostosowujemy usługi Orange Cloud do tych specyfikacji, żebyśmy nadal mogli dostarczać naszym klientom najbardziej zaufane rozwiązania chmurowe w ramach Gaia-X. HPE jest kluczowym partnerem wspierającym platformy chmurowe Orange oferując najnowocześniejszą technologię i funkcje. Korzystamy z bogatej wiedzy i oferty rozwiązań HPE, które kompleksowo wspierają rozwój niezbędny do pełnego wykorzystania zdecentralizowanych infrastruktur, takich jak Gaia-X” – deklaruje Cedric Parent, zastępca dyrektora generalnego Orange Cloud.

Nowe rozwiązania HPE są skierowane do firm, dostawców usług oraz organizacji publicznych, które chcą uczestniczyć w projekcie Gaia-X. Jak przekonują przedstawiciele HPE, zapewniają wszystkie funkcje wymagane do tego, aby dostarczać i konsumować dane oraz usługi w zdecentralizowanym środowisku danych europejskiej, zaufanej federacji infrastruktury danych. Nowa oferta obejmuje m.in. architekturę referencyjną opisującą zestaw oraz sposób wykorzystania rozwiązań HPE tak, aby organizacja z nich korzystająca była w stanie w efektywny sposób włączyć się do ekosystemu Gaia-X, a w efekcie – czerpać wartości biznesowe z możliwości centralizacji oraz współdzielenia danych. Wedle zapowiedzi w ramach oferty HPE Solution Framework for Gaia-X dostępne są także m.in. dobre praktyki wspierające bezpieczne wykorzystanie infrastruktury HPE na potrzeby obsługi zdecentralizowanych obciążeń i przy zachowaniu centralnej struktury zarządzania. Funkcjonalnie rozwiązanie HPE wspierające wykorzystanie usług Gaia-X opiera się na platformie HPE Ezmeral Software Platform uzupełnionej opartymi na kryptografii mechanizmami uwierzytelniającymi Secure Production Identity Framework For Everyone (SPIFFE) oraz środowiskiem uruchomieniowym SPIFFE Runtime Environment (SPIRE). Rozwiązania wspierające dostosowanie firmowej infrastruktury IT do ekosystemu Gaia-X są dostępne w formie usługi, w ramach oferty HPE GreenLake. Równolegle, HPE udostępnia klientom i partnerom funkcjonalność platformy Cloud28+, która – jak wynika z oficjalnych informacji – ułatwia wykorzystanie oraz monetyzację posiadanych zbiorów danych.

Przedstawiciele koncernu podkreślają, że z perspektywy klientów zaangażowanie producenta w rozwój architektury i standardów Gaia-X oznacza pewność, że rozwiązania HPE dysponują funkcjami, interfejsami integracyjnymi i usługami pozwalającymi na bezproblemową integrację ze środowiskiem Gaia-X.

HPE zapowiada rozwiązania i usługi wspierające wykorzystanie infrastruktury GAIA-X

O głównych założeniach, potencjale biznesowym projektu Gaia-X, a także o zaangażowaniu ze strony HPE i specyfice usług wspierających integrację z Gaia-X rozmawiamy mówi Ralph Schirmeisen, Distinguished Technologist w HPE.

Jakie są główne założenia projektu Gaia-X? Jakie rozwiązania lub usługi IT będą oferowane w ramach tego ekosystemu?

Celem Gaia-X jest osiągnięcie efektów sieciowych w środowiskach zdecentralizowanych – czyli takich, które funkcjonują bez centralnego pośrednika czy platformy – żeby pomóc organizacjom odblokować cenne informacje, które wypływają z danych, a jednocześnie zachować suwerenność w odniesieniu do własnych danych oraz cyfrowych modeli biznesowych. Fundamentem tej inicjatywy jest założenie przyjęte przez Komisję Europejską, iż wartościowe wykorzystanie danych będzie kluczowym źródłem rozwoju gospodarczego oraz społecznego w kolejnych latach i dziesięcioleciach. Z drugiej jednak strony istnieje kilka przeszkód na drodze do uwolnienia tego potencjału. Jedną z nich jest fakt, że kilka dużych firm internetowych kontroluje znaczną część światowych danych. Dzięki zdecentralizowanemu podejściu, Gaia-X ma umożliwić każdej organizacji czerpanie korzyści z danych pozostawiając kontrolę nad nimi oraz udostępniając możliwości biznesowe podzielone po równo między wszystkie podmioty. Jednym z kluczowych środków do realizacji tego celu jest stworzenie tzw. przestrzeni danych (data space), czyli dużych pul danych, do których zunifikowany dostęp będzie można zapewnić dla wielu lokalizacji i organizacji. Konkretnym przykładem zastosowania jest wytwórca maszyn produkcyjnych, który może uzyskać dostęp do danych z czujników maszyn, które sprzedał swoim klientom. Dzięki temu zyska możliwość przewidywania awarii, zasilania modeli sztucznej inteligencji, przyspieszania rozwoju produktu albo udostępniania nowych usług i modeli biznesowych.

Jaką wartość zaoferuje GAIA-X europejskim firmom?

Gaia-X będzie integrować usługi oferowane dzisiaj przez komercyjnych dostawców chmury. Zarówno mali, jak i najwięksi dostawcy usług w chmurze są dziś członkami Gaia-X AISBL. Będzie to kluczowa zaleta dla klientów: będą mogli korzystać z tych usług w chmurze w sposób, który zapewni prywatność danych i cyfrową suwerenność.

Na czym polega zaangażowanie HPE w rozwój ekosystemu Gaia-X?

Gaia-X doskonale wpisuje się w strategię HPE, której celem jest wspieranie naszych klientów w wydobywaniu maksymalnej wartości z danych rozproszonych w coraz większym stopniu w wielu lokalizacjach i chmurach. Dlatego zostaliśmy członkiem stowarzyszenia Gaia-X AISBL z chwilą jego powstania i wspieramy rozwój architektury, standardów i oprogramowania Gaia-X. HPE jest również częścią grupy roboczej, która rozwija projekt „Minimal Viable Gaia-X”, który ma zostać zaprezentowany w grudniu tego roku.

Jak oferta HPE wpisuje się w potrzeby firm zainteresowanych uczestnictwem w ekosystemie Gaia-X lub korzystaniem z infrastruktury zbudowanej w ramach tego projektu?

Nie można tak po prostu podłączyć się do Gaia-X. Każda organizacja musi się do tego samodzielnie przygotować. Z racji tego, że strategia HPE koncentruje się na uwalnianiu cennych informacji z rozproszonych danych, nasze portfolio już dziś oferuje wiele funkcji potrzebnych organizacjom do korzystania z Gaia-X. Przykładowo, jest to zunifikowany dostęp do rozproszonych danych, zunifikowane zarządzanie rozproszonymi aplikacjami czy model bezpieczeństwa zero-trust security. Jednak chcąc zapewnić pełną gotowość naszych klientów na Gaia-X, wprowadzamy do oferty kilka nowych komponentów, np. architekturę referencyjną, która jest fundamentem dla tworzenia scenariuszy użytkowych opartych na Gaia-X, rynek internetowy, na którym można prezentować i sprzedawać swoje dane oraz usługi w ekosystemie Gaia-X a także usługę, która pomoże klientom ocenić ich gotowość na Gaia-X i opracować szczegółowy plan osiągnięcia tej gotowości. Wiele z tych prac koncentruje się na zwiększaniu zdolności naszych klientów do wartościowego wykorzystania danych. Mówimy przy tym zarówno o zwiększaniu możliwości technicznych, ale także organizacyjnych, np. w zakresie zarządzania danymi.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *