BiznesPolecane tematy

IDC: Cyfrowa transformacja głównym elementem strategii biznesowej do 2020 roku

Z prognoz IDC wynika, że do końca 2017 roku zmiany związane z cyfrową transformacją znajdą się w centrum strategii biznesowej dwóch z trzech światowych firm, praktycznie niezależnie od branży w jakiej działają. Eksperci IDC oczekują też wzrostu skali wykorzystania modelu cloud computing, technologii Big Data, mediów społecznościowych, a także rozwiązań mobilnych.

IDC: Cyfrowa transformacja głównym elementem strategii biznesowej do 2020 roku

Zdaniem analityków IDC chęć jak najszerszego wykorzystania możliwości nowych technologii oraz dostępnych dla firm informacji z korzyścią dla biznesu przyczyni się do wzrostu sprzedaży określonych usług i rozwiązań IT. Przykładowo, do 2020 roku poziom światowych wydatków na oprogramowanie, sprzęt, usługi wdrożeniowe, serwis oraz zarządzanie usługami chmurowymi przekroczyć ma 500 mld USD. Obecnie skala takich wydatków jest trzykrotnie niższa. „Przełom wywołany transformacją cyfrową będzie odczuwalny w każdej branży. Firmy rozwinęły działania w obszarze cyfrowej transformacji w celu zapewnienia sobie pozycji rynkowego lidera” – mówi Frank Gens, wiceprezes i główny analityk IDC. „Inwestycje dotyczące cyfrowej transformacji będą odpowiedzialne za większą część wzrostu na rynkach technologicznych w ciągu najbliższych pięciu lat, stając się priorytetem dla dostawców rozwiązań” – dodaje.

W ciągu najbliższych 24 miesięcy rozwój cyfrowych strategii biznesowych pochłonie statystycznie ponad połowę budżetów IT.

Co więcej, prognozy IDC zakładają, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy rozwój cyfrowych strategii biznesowych pochłonie statystycznie ponad połowę budżetów IT. Jednocześnie, rosnąć będzie wykorzystanie technologii chmurowych. Eksperci IDC szacują, że do 2018 roku na świecie działać będzie ponad 500 wyspecjalizowanych branżowo platform chmurowych. Dziś takich platform ma być ok. 100. Skala wykorzystania modelu cloud computing wzrośnie m.in. w kontekście budowania globalnych sieci zaopatrzenia i dystrybucji – rozwiązania dostępne w modelu chmurowym mają ułatwiać budowanie i zarządzanie logistyką, przy zachowaniu niezbędnej elastyczności biznesowej.

IDC ocenia, że do 2018 roku firmy decydujące się na cyfrową transformację powiększą działy IT ponad dwukrotnie, koncentrując ich aktywność przede wszystkim na projektach cyfrowych. Oznaczać będzie to także wzrost zapotrzebowania na kompetencje programistyczne na globalnym rynku pracy.

Według analityków IDC zdolność przedsiębiorstw do rozwoju oraz ich możliwości w zakresie konkurowania na globalnym rynku będą w dużej mierze pochodną innowacyjności oraz kompetencji w zakresie rozwoju i wykorzystania oprogramowania biznesowego. Oznacza to, że oprogramowanie będzie motorem rozwoju tzw. gospodarki cyfrowej. W tym kontekście, prognozy IDC zakładają, że każda firma będzie w coraz większym stopniu stawiać na rozwój własnego oprogramowania. IDC ocenia, że do 2018 roku firmy decydujące się na cyfrową transformację powiększą działy IT ponad dwukrotnie, koncentrując ich aktywność przede wszystkim na projektach cyfrowych. Oznaczać będzie to także wzrost zapotrzebowania na kompetencje programistyczne na globalnym rynku pracy. Jednocześnie, prognozy zakładają, że do 2017 roku 60 proc. firm, które mają wpisaną cyfrową transformację w swoją strategię rozwoju, utworzy na poziomie zarządów niezależne stanowiska wykonawcze, których zadaniem będzie nadzór nad realizacją procesów zmian związanych z cyfrową transformacją. Efekty zmian mają być trudne do zbagatelizowania – za cztery lata dwie trzecie firm, za sprawą transformacji głównych procesów operacyjnych, notować ma dwukrotnie wyższą produktywność niż obecnie.

Do 2018 roku liczba urządzeń włączonych do globalnej infrastruktury IoT osiągnie liczbę 22 miliardów i będzie dwukrotnie wyższa niż obecnie. Najbardziej aktywny rozwój Internetu rzeczy nastąpi w branży produkcyjnej, transportowej, sprzedaży detalicznej i służbie zdrowia.

Zdaniem analityków, już w 2016 roku w 65 proc. dużych przedsiębiorstw decyzje biznesowe będą zapadać przede wszystkim na podstawie dostępnych, odpowiednio przetworzonych informacji. Dotyczyć ma to w szczególności działań w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego. Równolegle w wielu firmach realizowane mają być działania mające na celu wzmocnienie ilości docierających do organizacji informacji. Wzrośnie więc presja na zastosowanie mechanizmów strumieniowego przetwarzania danych – nie wszystkie informacje będą gromadzone. Zdolność pozyskiwania nowych źródeł danych ma zarazem odgrywać istotną rolę dla powodzenia strategii ukierunkowanych na wykorzystanie efektów cyfrowej transformacji. Szacunki IDC zakładają, że do 2018 roku do statystycznej firmy docierać będzie pięciokrotnie więcej danych niż obecnie. Organizacje uznawane za liderów cyfrowej transformacji notować mają nawet stukrotnie wyższe wzrosty ilości pozyskiwanych informacji. Taki wzrost skali strumieni danych będzie związany m.in. z rozwojem infrastruktury Internetu Rzeczy.

Według szacunków IDC, do 2020 roku niemal jedna trzecia obecnych dostawców rozwiązań IT zostanie przejęta, połączy się z konkurencją lub znacznie zmieni profil działalności.

Zdaniem specjalistów IDC w ciągu najbliższych dwóch lat na świecie pojawi się co najmniej 200 tys. nowych aplikacji i rozwiązań związanych z IoT. Prognozy IDC zakładają też, że do 2018 roku liczba urządzeń włączonych do globalnej infrastruktury IoT osiągnie liczbę 22 miliardów i będzie dwukrotnie wyższa niż obecnie. Najbardziej aktywny rozwój Internetu rzeczy nastąpi w branży produkcyjnej, transportowej, sprzedaży detalicznej i służbie zdrowia. Cyfrowa transformacja ma wpływać m.in. na zmiany w obszarze interakcji z klientami. Do 2018 roku przynajmniej 20 proc. pracowników korzystać będzie z rozwiązań automatyzujących wybrane działania operacyjne oraz podejmowanie decyzji. Prognozy IDC wskazują, że do 2018 roku co najmniej 50 proc. zespołów deweloperskich – obecnie jest to mniej niż 1 proc. – będzie wykorzystywać systemy kognitywne w swoich aplikacjach.

Gospodarka cyfrowa będzie też miała wpływ na branżę IT. Według szacunków IDC, do 2020 roku niemal jedna trzecia obecnych dostawców rozwiązań IT zostanie przejęta, połączy się z konkurencją lub znacznie zmieni profil działalności. To z kolei spowoduje także zmiany w relacjach klientów oraz dostawców rozwiązań IT. Firmy będą zmuszone stale monitorować zmiany rynkowe oraz rozwiązania oferowane przez dostawców i partnerów – tak, aby w razie potrzeby być gotowym do szybkiej modyfikacji wykorzystywanych narzędzi.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *