Branża ITRynek

IDC: Na Zachodzie wydatki na chmurę publiczną będą rosły w tempie 21 proc. rocznie

Eksperci szacują, że w 2020 roku wartość rynku usług opartych na modelu publicznej chmury obliczeniowej sięgnie 38,6 mld USD, wobec 15 mld USD w 2015 roku. Choć prognoza IDC dotyczy rynków Europy Zachodniej, to daje pogląd na dynamikę rozwoju rynku usług cloud computing – i czynniki stojące za postępującą popularyzacją tego modelu wykorzystania rozwiązań IT.

IDC: Na Zachodzie wydatki na chmurę publiczną będą rosły w tempie 21 proc. rocznie

Z najnowszego raportu firmy IDC (Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide) wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat w skali świata wydatki na rozwiązania oferowane w modelu chmury publicznej wzrosną ponad dwukrotnie. Wartość tego segmentu branży IT w 2020 roku jest szacowana na ponad 195 mld USD. Rynki Europy Zachdoniej mają odpowiadać za ok. 20 proc. tej wartości. Szacowana, roczna stopa wzrostu wydatków na rozwiązania dostępne w chmurze publicznej w krajach Europy Zachdoniej to 20,8 proc.

Analizy IDC pokazują, że najwięcej, bo aż 66,9 proc. przychodów ze sprzedaży usług opartych na modelu chmury publicznej pochodziło w 2015 roku z usług typu Software-as-a-Service (SaaS). Wedle prognoz, udział rozwiązań oferowanych w tym modelu, w ogólnej wartości rynku chmury publicznej pozostanie największy także w 2020 roku. Jednocześnie, na przestrzeni kolejnych lat wyższą od usług SaaS dynamiką sprzedaży charakteryzować będą się rozwiązania w modelach Platform-as-a-Service (PaaS) oraz Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Jako trzy najważniejsze korzyści wpływające na wzrost zainteresowania usługami chmurowymi eksperci IDC wskazują: elastyczność, niską barierę kosztową, a także łatwość obsługi. Dodatkowo, na zwiększenie popytu na usługi chmurowe wpływa rosnąca rola menedżerów kierujących działami biznesowymi w zakresie wyboru rozwiązań IT, a także powszechne dążenie do wykorzystania IT jako środka warunkującego realizację celów biznesowych firmy.

Co ciekawe, z analiz IDC wynika, że w Europie Zachodniej największymi nabywcami usług oferowanych za pośrednictwem chmury publicznej są przedsiębiorstwa produkcyjne oraz sektor bankowości. Nabywcy z tych sektorów odpowiadają za ok. 36 proc. obrotów ze sprzedaży tego typu usług. Do 2020 roku najwyższe wzrosty wydatków na usługi bazujące na modelu chmury publicznej spodziewane są zaś w sektorze użyteczności publicznej, ubezpieczeń oraz produkcji dyskretnej.

“Usługi oparte na modelu chmury publicznej zmieniły sposób, w jaki europejskie organizacje oceniają i wybierają oprogramowanie. Czynniki, takie jak: bardzo szybkie wdrożenie, systematyczne i wdrażane w trybie ciągłym poprawki, a także elastyczność rozumiana jako łatwość rekonfiguracji oprogramowania po wdrożeniu, są obecnie kluczowymi kryteriami wpływającymi na zakup aplikacji” – mówi Bo Lykkegaard, wiceprezes IDC. Według niego, choć niektóre firmy opóźniły decyzję o wdrożeniu rozwiązań dostępnych w chmurze m.in. przez wzgląd na obawy związane z bezpieczeństwem oraz lokalizacją przechowywania danych, to w nadchodzących latach nastąpi dynamiczny wzrost skali wykorzystania usług chmurowych w biznesie.

W kontekście rozwiązań publicznej chmury obliczeniowej największym rynkiem pozostać ma Wielka Brytania. Brytyjskie firmy do 2020 roku mają generować ok. 30 proc. ogólnych wpływów ze sprzedaży usług chmury publicznej w regionie Europy Zachodniej. Dwa kolejne, największe rynki to Niemcy i Francja. Łącznie te trzy kraje do 2020 roku mają odpowiadać za niemal dwie trzecie (64 proc.) wartości rynku usług opartych na publicznej chmurze obliczeniowej. Jednocześnie największy wzrost wydatków na tego rodzaju rozwiązania ma być widoczny wśród firm niemieckich. Szczególnie wysoka dynamika wzrostów dotyczyć ma także: Irlandii, Szwecji i Szwajcarii.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *