CDORynek

Inetum: Na bazie doświadczeń z GenAI możemy zaoferować unikalną wartość

WYWIAD

Z Nathalie Pousin, dyrektor generalną Inetum Technologies i wiceprezes zarządu Inetum rozmawiamy o trendach związanych z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji, możliwościach wykorzystania tej technologii z perspektywy dostawcy i zidentyfikowanych wewnętrznie scenariuszach wykorzystania technologii GenAI, a także o fundamentach strategii, planach rozwoju oraz roli polskiego oddziału w Grupie Inetum.

Inetum: Na bazie doświadczeń z GenAI możemy zaoferować unikalną wartość

Należymy do czołówki organizacji technologicznych na świecie, ale teraz chcemy być jedną z pierwszych organizacji, która wdroży GenAI na dużą skalę. Jestem przekonana, że potencjał transformacyjny generatywnej sztucznej inteligencji jest nieporównywalny z wcześniejszymi transformacjami technologicznymi.

Jakie rozwiązania w szczególny sposób wpływają na krajobraz dzisiejszych środowisk IT w firmach na całym świecie? W ostatnich latach bardzo zmieniło się podejście do wykorzystania technologii w biznesie…

To prawda. Jednym z efektów pandemii COVID-19 jest zdecydowane przyspieszenie cyfrowej transformacji we wszystkich obszarach gospodarki, zarówno w kontekście procesów wewnętrznych, jak i tych, związanych bezpośrednio z dotarciem do odbiorców. W obszarach wewnętrznych widać powszechne działania mające na celu dostosowanie się do pracy zdalnej, a także poprawę i optymalizację funkcjonowania organizacji w realiach większego niż wcześniej wykorzystania kanałów cyfrowych. Z kolei w kontekście transformacji zewnętrznej uwagę zwraca powszechny ruch w stronę digitalizacji usług oraz produktów, a także – chęć zapewnienia klientom jak najlepszego poziomu obsługi w cyfrowych świecie.

Coraz większe znaczenie ma także AI, a w szczególności – GenAI. Od półtora roku jest to chyba najistotniejszy trend związany z wykorzystaniem technologii w biznesie – tak w skali świata, jak i na konkretnych rynkach. Można wręcz powiedzieć, że obecnie kierunek zmian transformacyjnych narzucają możliwości wynikające z użycia generatywnej sztucznej inteligencji. Powszechnie widać próby realizacji wykorzystania GenAI pod kątem przemodelowania istniejących i stworzenia nowych procesów biznesowych, a także poprawy efektywności działania różnego rodzaju organizacji wszędzie tam, gdzie istnieją interakcje z człowiekiem. Mam tu na myśli m.in. projekty związane z zastosowaniem generatywnej sztucznej inteligencji do poprawy jakości obsługi klienta.

Jakie projekty związane z wykorzystaniem GenAI dominują?

W praktyce mamy do czynienia z projektami, w których innowacje oparte na GenAI koncentrują się na poprawie wydajności wewnętrznych funkcji biznesowych i wzmocnieniu doświadczeń klientów. Przykładowo, dla jednej z polskich firm zrealizowaliśmy projekt, który miał na celu optymalizację komunikacji z klientami poprzez wykorzystanie odpowiednio dopasowanego chatbota.

W niektórych sektorach, jak finanse, energetyka czy handel detaliczny widać też próby zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji do usprawnienia kluczowych procesów. Powiem więcej, GenAI już dziś wpływa też na wewnętrzne procesy dostawców technologii – także na naszą organizację, bo w oparciu o możliwości tej technologii zmieniamy nasze wewnętrzne procesy związane z realizacją usług dla klientów.

W jakich obszarach zespół Inetum korzysta z GenAI?

Nieustannie poszukujemy możliwości wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Wewnętrznie przeprowadziliśmy już szereg takich projektów. I tak, nasze zespoły ds. rozwoju, wdrożeń i obsługi klienta korzystają ze wsparcia różnych platform GenAI. Z kolei w ramach podstawowego środowiska pracy wszystkim pracownikom udostępniliśmy funkcjonalność platformy Microsoft Copilot. Poza tym, z wielu środowisk GenAI korzystamy pod kątem testów i eksperymentów. Należymy do czołówki organizacji technologicznych na świecie, ale teraz chcemy być jedną z pierwszych organizacji, która wdroży GenAI na dużą skalę. Jestem przekonana, że potencjał transformacyjny generatywnej sztucznej inteligencji jest nieporównywalny z wcześniejszymi transformacjami technologicznymi.

Co więcej, wewnętrznie realizujemy szkolenia z wykorzystania narzędzi GenAI dla wszystkich 28 tys. pracowników Inetum na świecie. Poszukujemy też uniwersalnych obszarów i scenariuszy użycia takich narzędzi do budowania wartości biznesowej. Możliwości są tu naprawdę ogromne. Dotąd, w skali całej Grupy Inetum zidentyfikowaliśmy przeszło 100 scenariuszy zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w sposób pozwalający uzyskać konkretne wartości biznesowe – i obecnie pracujemy nad wykorzystaniem tego potencjału. Dzięki temu, na bazie własnych doświadczeń z GenAI i rozwiązań, które wypracowaliśmy na wewnętrzne potrzeby Grupy Inetum, możemy zaoferować klientom unikalną wartość.

W jaki sposób Inetum wspiera klientów w generowaniu wartości biznesowej na bazie GenAI?

Jako Inetum adresujemy potrzeby klientów w sposób kompleksowy. Nie inaczej jest w kontekście budowania wartości biznesowej na bazie generatywnej sztucznej inteligencji. Mówiąc obrazowo, chcemy towarzyszyć im w pewnego rodzaju podróży w nieznane. Podróży, która rozpoczyna się od pewnego rozeznania w nowych realiach, a następnie stopniowego wyznaczania kierunków i możliwości, po stworzenie warunków technologicznych i organizacyjnych do faktycznego wykorzystania zidentyfikowanego wcześniej potencjału GenAI w różnych obszarach.

W tego typu projektach nie chodzi bowiem jedynie o posiadanie konkretnych platform, czy wdrożenie odpowiednich narzędzi – kluczowe znaczenie ma bowiem zapewnienie odpowiedniej dostępności właściwych, właściwie uporządkowanych i odpowiednio chronionych danych. Jednocześnie, zdajemy sobie sprawę z tego, że podchodząc do inicjatyw związanych z zastosowaniem GenAI w sposób całościowy i kompleksowy można osiągnąć oczekiwane korzyści, omijając typowe zagrożenia, które niewątpliwie wiążą się z takimi projektami. Widać tu zresztą wiele analogii do innych, powszechnych w przeszłości projektów IT.

Grupa Inetum rozwija się od lat, więc zapewne mają Państwo szereg takich doświadczeń…

Rzeczywiście, mamy bogate doświadczenia, które odzwierciedlają rozwój naszej grupy oraz wiedzę. Grupa Inetum zaznaczyła swoją obecność na polskim rynku ponad 8 lat temu poprzez przejęcie spółki Impaq, która stała się fundamentem naszej działalności w Polsce. Jednocześnie, nadal umacniamy naszą pozycję w regionie. Świadczy o tym choćby sfinalizowane w 2022 roku przejęcie polskiej spółki JCommerce. Ta transakcja dobrze wpisuje się w naszą strategię budowania bliskości z klientami. Dzięki ponad 130 lokalizacjom na całym świecie jesteśmy globalnym dostawcą o silnej obecności lokalnej. Pozwala nam to być blisko naszych klientów, a jednocześnie realizować projekty na dużą skalę.

Jakie są główne plany rozwoju Grupy Inetum?

W ciągu ostatniej dekady rozwijaliśmy się z dynamiką sięgającą 10% rocznie i zamierzmy takie tempo utrzymać. Dziś, jak wspomniałam, w Grupie Inetum na świecie pracuje 28 tys. osób, ale ciągle zwiększamy zatrudnienie. Jeszcze w tym roku, tylko w Polsce, chcemy zatrudnić kolejne 200 osób. Poszukujemy specjalistów związanych z oferowanymi przez nas rozwiązaniami, ale też ekspertów od chmury, inżynierów danych, analityków oraz deweloperów.

Mogę też z dumą ogłosić, że Inetum po raz kolejny zdobył tytuł Top Employer w Europie. Z kolei w Polsce, podobnie jak w 4 innych lokalizacjach na świecie, zostaliśmy uznani za jednego z najlepszych pracodawców w branży IT. Jest to dla nas powód do dumy i ważny element naszej strategii rozwoju.

Jakie są obecnie strategiczne obszary działalności Grupy Inetum?

Skupiamy się na trzech kluczowych w skali globalnej obszarach biznesowych – konsultingu, rozwiązań i technologii. I tak, w ramach usług doradczych pomagamy klientom m.in. w analizie potrzeb, możliwości oraz wyborze optymalnych kierunków i środków realizacji projektów cyfrowej transformacji. W Inetum Solutions specjalizujemy się w realizacji projektów związanych z wdrożeniami rozwiązań oferowanych przez wiodących dostawców technologii biznesowych na świecie, takich jak SAP, Salesforce, ServiceNow i Microsoft. Oferujemy najwyższej klasy rozwiązania, w tym CRM/CX, ERP, ITSM i GenAI, a więc dostarczamy klientom najnowocześniejsze narzędzia pomagające im wyprzedzić konkurencję i osiągnąć cele biznesowe. Odpowiadamy też – i to jest kolejny obszar naszej specjalizacji – na potrzeby technologiczne klientów w obszarze infrastruktury IT, w tym wykorzystującej model chmury obliczeniowej. W naturalny sposób naszą ofertę kierujemy głównie do tych branż, które przewodzą w cyfrowej transformacji.

Projekty związane z wykorzystaniem GenAI dotykają wszystkich trzech obszarów naszej strategicznej specjalizacji – od konsultingu ukierunkowanego na poszukiwanie wartości biznesowej, przez zapewnienie niezbędnych zasobów infrastrukturalnych, po wybór i wdrożenie potrzebnych narzędzi oraz odpowiednie uporządkowanie danych.
Z drugiej strony, choć AI jest ważnym elementem naszej strategii, to oczywiście nie ograniczamy się tylko do takich rozwiązań. Zamiast tego staramy się dostarczać całościowe platformy dopasowane do wybranych przez klientów ścieżek transformacji cyfrowej. W naturalny sposób naszą ofertę skupiamy głównie na tych branżach, które przewodzą w cyfrowej transformacji. Chętnie angażujemy się jednak w realizację innowacyjnych projektów, niezależnie od sektora, którego dotyczą.

Utworzyliśmy także wewnętrzny zespół innowacji, który ma za zadanie proponować nowe rozwiązania i przypadki użycia technologii, wyciągać wnioski z projektów realizowanych w skali całej grupy Inetum, a także – wspierać klientów we wzajemnej wymianie doświadczeń. Nasza strategia zakłada też koncentrację na rynkach europejskich – chcemy być liderem w Europie. Częścią DNA naszej organizacji jest też ścisła współpraca z klientami.

Jakie znaczenie w kontekście Państwa strategii ma polski oddział Inetum?

Polski oddział odgrywa bardzo istotną rolę w globalnych strukturach Grupy Inetum. Odpowiada bowiem m.in. za realizację projektów dla rynku lokalnego, ale także dla krajów nordyckich i regionu DACH. Dodatkowo, polski zespół pełni rolę wsparcia kompetencyjnego dla naszych zespołów w Belgii i Francji.

Mamy w Polsce liczną grupę klientów, którzy współpracują z nami od lat. To pokazuje, że lokalny zespół dobrze wykonuje swoją prace, towarzyszy klientom w wieloletnich inicjatywach transformacyjnych, a jednocześnie dotyka procesów o fundamentalnym znaczeniu dla ich działalności. To pokazuje również, że im bliżej klientów jesteśmy, tym większą wartość możemy pomóc im wygenerować, a to z kolei przekłada się na długotrwałe relacje biznesowe.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *