Cyberbezpieczeństwo

Integracja szansą na wyższe bezpieczeństwo

Badania Intel Security potwierdzają, że zapewnienie wieloaspektowej współpracy w obrębie organizacji oraz integracji narzędzi wspierających ochronę środowisk informatycznych przekładają się na istotne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa IT. Tymczasem w większości firm głównym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa systemów IT są inwestycje w kolejne, coraz to nowsze rozwiązania ochronne. Problemem jest też ręczne przetwarzanie danych związanych z wykrywanymi incydentami.

Integracja szansą na wyższe bezpieczeństwo

Z analiz wynika, że statystycznie w firmach wykorzystywane są średnio cztery rozwiązania do zrządzania incydentami bezpieczeństwa. Jednak co piąty uczestnik badania Intel Security twierdzi, że w jego organizacji używa się nawet 20 takich narzędzi. “Zauważyliśmy, że aspekt współpracy w firmach jest często pomijany, a osoby decyzyjne skupiają się na nowych narzędziach do wykrywania zagrożeń i zapobiegania incydentom, mimo że skuteczność zabezpieczeń można poprawić poprzez udoskonalenie współpracy i automatyzację między różnymi obszarami w obrębie organizacji” – mówi Arkadiusz Krawczyk, Country Manager w Intel Security Poland.

Opracowany przez ekspertów Intel Security raport zatytułowany „Optymalizacja bezpieczeństwa poprzez współpracę” pokazuje także, że inwestycje w coraz to nowsze rozwiązania wspierające wykrywanie zagrożeń są postrzegane jako główny sposób na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemów IT. Takiego zdania jest aż 40 proc. ankietowanych szefów ds. IT. Co trzeci (30 proc.) ankietowany twierdzi, że kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa IT ma zapewnienie odpowiednio efektywnych narzędzi i rozwiązań prewencyjnych. Jednocześnie, według 32 proc. respondentów istotnej roli dla ochrony środowisk informatycznych w firmach nabiera poprawa współpracy między analitykami, osobami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty oraz administratorami punktów końcowych, a także – użytkownikami końcowymi.

Jednym z najważniejszych wyzwań dla ankietowanych okazał się sam proces wymiany danych o wykrywanych zdarzeniach, incydentach oraz kwestiach związanych z bezpieczeństwem. “W wielu przypadkach dane są udostępniane ręcznie i mogą być przetwarzane wielokrotnie, co zwiększa ryzyko błędów. Narzędzia do współpracy zautomatyzowanej zapewniają szybkie i precyzyjne udostępnianie danych w obrębie różnych funkcji i obowiązków” – podkreśla Arkadiusz Krawczyk. Co ważne, ankietowani przez Intel Security przedstawiciele działów IT uznali, że jeśli współpraca pomiędzy wszystkimi osobami i działami zaangażowanymi w działania związane z ochroną systemów informatycznych będzie odpowiednio wysoka, to w ich firmach realne stanie się zwiększenie poziomu bezpieczeństwa – nawet o 38 proc.

Badanie przeprowadzono na grupie 565 dyrektorów IT reprezentujących firmy z całego świata.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *