BiznesPolecane tematy

Intel Nervana – czyli rozwój sztucznej inteligencji wg Intela

Intel przedstawił ofertę rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji dla centrów przetwarzania danych. Dzięki tym narzędziom oraz ogłoszonej właśnie strategii rozwoju sztucznej inteligencji Intel zamierza w ciągu trzech lat 100-krotnie skrócić czas nauczania w modelu uczenia głębokiego w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na układach GPU.

Intel Nervana – czyli rozwój sztucznej inteligencji wg Intela

Intel prezentuje strategię rozwoju rozwiązań obejmujących centra danych, urządzenia IoT i oprogramowanie. Działania te mają doprowadzić do rozwoju i udostępnienia szerokiej grupie odbiorców systemów sztucznej inteligencji, która może stać się kluczowym elementem działania przedsiębiorstw i codziennego życia. Do roku 2020 Intelowi ma udać się uzyskać 100-krotny wzrost wydajności, co radykalnie zwiększy tempo rozwoju sztucznej inteligencji.

Układy zoptymalizowane na potrzeby sieci neuronowych

Intel zapowiedział wprowadzenie na rynek gamy nowych produktów, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań dla urządzeń końcowych i centrów przetwarzania danych, które  przyspieszyć mają rozwój i  rozpowszechnianie sztucznej inteligencji (AI). “Już teraz rozwiązania tego typu zmieniają sposób funkcjonowania przedsiębiorstw oraz interakcji użytkowników z otoczeniem. Co więcej, Intel zajmuje się  rozwojem wielu technologii, dzięki którym sztuczna inteligencja będzie mogła znaleźć zastosowanie m.in. w inteligentnych fabrykach, dronach, sporcie, systemach wykrywania oszustw i w samochodach autonomicznych” – mówią przedstawiciele firmy.

W związku z tymi planami, Intel poinformował o wprowadzeniu na rynek platformy Intel Nervana. Zaprojektowana została z myślą o bardzo szybkim działaniu i łatwości użytkowania. Platforma ta stanowi podstawę do tworzenia rozwiązań sztucznej inteligencji, dzięki którym możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na najpoważniejsze zagadnienia obliczeniowe korzystając z szeroko dostępnych technologii.

Intel przedstawił szczegółowe informacje na temat harmonogramu wdrażania produktów opartych na technologii przejętej firmy Nervana. Pierwszy układ scalony Lake Crest w 2017 roku zostanie udostępniony najważniejszym klientom. Ponadto poinformowano o planach udostępnienia nowego produktu o nazwie Knights Crest, w którym najlepsze na rynku procesory Intel Xeon zostaną zintegrowane z technologią Nervana. Jednostka Lake Crest zoptymalizowana będzie specjalnie na potrzeby sieci neuronowych w celu zapewnienia wysokiej wydajności tzw. uczenia głębokiego.

Intel przedstawił także szczegółowe informacje na temat harmonogramu wdrażania produktów opartych na technologii przejętej firmy Nervana. Pierwszy układ scalony Lake Crest w 2017 roku zostanie udostępniony najważniejszym klientom. Ponadto poinformowano o planach udostępnienia nowego produktu o nazwie Knights Crest, w którym najlepsze na rynku procesory Intel Xeon zostaną zintegrowane z technologią Nervana. Jednostka Lake Crest zoptymalizowana będzie specjalnie na potrzeby sieci neuronowych w celu zapewnienia wysokiej wydajności tzw. uczenia głębokiego.

Platforma Intel Nervana będzie stanowić przełom, przede wszystkim pod względem wydajności, a ponadto pozwoli znacznie skrócić czas niezbędny do uczenia złożonych sieci neuronowych. Do końca bieżącej dekady Intelowi uda się uzyskać stukrotny wzrost wydajności, co radykalnie zwiększy tempo rozwoju sztucznej inteligencji” — powiedziała Diane Bryant, wiceprezes i dyrektor generalny działu Data Center Group w Intelu.

Intel zdradził też więcej szczegółów dotyczących rozwoju segmentu procesorów. Nowa generacja Intel Xeon Phi o nazwie Knights Mill będzie cechować się czterokrotnie wyższą wydajnością1 w porównaniu z poprzednią generacją w zastosowaniach związanych z głębokim uczeniem. Procesory te mają być dostępne na rynku w 2017 roku. Dodatkowo firma poinformowała o udostępnieniu wstępnej wersji procesorów Intel Xeon generacji Skylake wybranym dostawcom usług przetwarzania w chmurze.

Obecnie procesory firmy Intel działają w 97% serwerów w centrach danych przetwarzających obciążenia AI. Firma oferuje zestaw  rozwiązań takich, jak: procesory Intel Xeon i Intel Xeon Phi, a także akceleratory zoptymalizowane w większym stopniu pod kątem obciążeń, takie jak układy FPGA oraz technologie zakupione od firmy Nervana.

Sztuczna inteligencja będzie bardziej powszechna

Ogłoszono także podjęcie przedsięwzięć z dziedziny sztucznej inteligencji, m.in. związanych z platformą Intel Saffron Technology, która jest najnowocześniejszym systemem analityki biznesowej. Rozwiązanie wykorzystuje techniki wnioskowania w pamięci i funkcje transparentnej analizy heterogenicznych danych. Technologia ta nadaje się szczególnie do zastosowania w małych urządzeniach, co pozwala wykonać inteligentną analizę na poziomie lokalnym, w ramach tzw. Internetu rzeczy (IoT), a zarazem wdrożyć nowatorskie mechanizmy komunikacji.

Aby ułatwić implementację rozwiązań tego typu w różnych urządzeniach Intel opracował  interfejs API, który obsługuje różne procesory, zarówno w urządzeniach końcowych, jak i w chmurze. Dodatkowo integruje także rozwiązania technologiczne, takie jak kamery Intel RealSense oraz jednostki przetwarzania obrazu Movidius.

Ważnym wydarzeniem jest także rozpoczęcie strategicznego partnerstwa Intela i Google, którego celem jest opracowanie otwartej, elastycznej infrastruktury przetwarzania obejmującej wiele chmur i stworzonej z myślą o przedsiębiorstwach. Założeniem współpracy jest integracja różnych technologii z wykorzystaniem systemu Kubernetes (kontenerów), a także uczenia maszynowego, rozwiązań bezpieczeństwa i Internetu rzeczy.

Celem działań Intela jest szerokie udostępnienie systemów sztucznej inteligencji. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest przedsięwzięcie Intel Nervana AI Academy, dzięki któremu programiści uzyskają dostęp do przydatnych szkoleń i narzędzi. W ramach inicjatywy przygotowana będzie także seria szkoleń elektronicznych oraz konkurs na temat sztucznej inteligencji przeznaczone dla społeczności akademickiej. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje kompetencje rozwiązując prawdziwe problemy społeczno-ekonomiczne, np. związane z metodami wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w krajach rozwijających się z wykorzystaniem inteligentnych metod obrazowania tkanek miękkich.

Celem działań Intela jest szerokie udostępnienie systemów sztucznej inteligencji. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest przedsięwzięcie Intel Nervana AI Academy, dzięki któremu programiści uzyskają dostęp do przydatnych szkoleń i narzędzi. W ramach inicjatywy przygotowana będzie także seria szkoleń elektronicznych oraz konkurs na temat sztucznej inteligencji przeznaczone dla społeczności akademickiej. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje kompetencje rozwiązując prawdziwe problemy społeczno-ekonomiczne, np. związane z metodami wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w krajach rozwijających się z wykorzystaniem inteligentnych metod obrazowania tkanek miękkich. Szczegóły tej inicjatywy zostaną ogłoszone w styczniu.

Intel będzie oferować kluczowe technologie niezbędne do przeprowadzenia rewolucji w obszarze sztucznej inteligencji, jednak pełne wykorzystanie jej potencjału stanie się możliwe jedynie wówczas, gdy będziemy współpracować w ramach branży i całego społeczeństwa” — powiedział Doug Fisher, wiceprezes i dyrektor generalny działu Software and Services Group w Intelu.

Inteligentne maszyny w służbie społeczeństwu

Intel sukcesywnie inwestuje w rozwiązania oraz podejmuje strategiczne współprace mające na celu rozwój i poszerzanie dostępności systemów sztucznej inteligencji. Głównym celem firmy jest  zwiększenie ich roli w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Najważniejszymi inicjatywami są:

Inwestycja 25 mln USD w prace Broad Institute związane z opracowaniem wydajnych systemów obliczeniowych przeznaczonych do analiz związanych z genomiką. W ramach współpracy naukowcy i projektanci oprogramowania zatrudnieni w Intel-Broad Center for Genomic Data Engineering przygotują i udostępnią społeczności naukowej nowe narzędzia i infrastrukturę umożliwiające przetwarzanie danych genetycznych w pracach badawczych.

Współtworzenie inicjatywy Hack Harassment, której celem jest praca na rzecz przeciwdziałania nękaniu w Internecie. Uczestnicy podejmą próby stworzenia inteligentnego algorytmu pozwalającego wykryć przypadki prześladowań w sieci oraz podjąć odpowiednie kroki mające na celu zaprzestanie tego typu działań. W przyszłości funkcje te zostaną udostępnione w postaci ogólnie dostępnego interfejsu API, który będzie można wykorzystać w różnych aplikacjach.

Partnerstwo Intela i National Center for Missing & Exploited Children, organizacji non-profit, zajmującej się na poszukiwaniami zaginionych dzieci oraz przeciwdziałaniem seksualnemu wykorzystywaniu nieletnich i  ich prześladowaniu. Intel udostępnia technologię sztucznej inteligencji i udziela konsultacji zmierzających do ułatwienia pracy analitykom, a w konsekwencji zwiększenia szybkości reagowania na zgłoszenia przypadków seksualnego wykorzystania dzieci.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *