BiznesCDOPolecane tematy

Jak prowadzić biznes w epoce spersonalizowanych doświadczeń

Advertorial

Trendy w technologii cyfrowej, takie jak mobilność, internet rzeczy (IoT) czy analityka wielkich zbiorów danych (Big Data), zmieniają procesy i rewolucjonizują modele biznesowe. Ich wspólnym mianownikiem, siłą transformującą i podstawowym motorem napędowym, jest chmura obliczeniowa. Firma Dassault Systèmes także umieściła cloud computing w centrum strategii doświadczeń biznesowych.

Jak prowadzić biznes w epoce spersonalizowanych doświadczeń

Chmura obliczeniowa dostarcza wszystko, co jest potrzebne firmom do przeprowadzenia transformacji cyfrowej: wysoką elastyczność, dostęp na żądanie zawsze i wszędzie, natychmiastową dostępność zaawansowanego oprogramowania bez powiązanego z nim sprzętu, ale przede wszystkim zapewnia prostotę. W efekcie model cloud computing stanowi fundament aplikacji i procesów biznesowych nowej generacji.

Platforma w chmurze dla ekonomii doświadczeń

W ekonomii doświadczeń produkty i usługi już nie wystarczają. Konsumenci oczekują unikatowych, spersonalizowanych doświadczeń, które stanowią dużo więcej niż sumę elementów lub cech wyrobów. Doświadczenia budują lojalność wobec marki na poziomie emocjonalnym, wiążąc konsumentów z firmą. Firma Dassault Systèmes zaprojektowała 3DEXPERIENCE – platformę doświadczeń biznesowych, aby pomóc klientom w projektowaniu, symulowaniu i dostarczaniu tych znaczących doświadczeń.

Chmura stanowi optymalny sposób wykorzystania możliwości platformy 3DEXPERIENCE. Umożliwia bowiem wszystkim pracownikom firmy natychmiastowy dostęp do platformy niezależnie od ich lokalizacji. Doświadczenie użytkownika jest tu znacznie uproszczone dzięki kolaboracyjnemu charakterowi platformy, która łączy ludzi, idee i wiedzę we wspólnej misji na rzecz innowacyjności doświadczeń. Uzupełnieniem 3DEXPERIENCE jest MarketPlace, który umożliwia klientom i partnerom Dassault Systèmes prowadzenie działalności biznesowej w chmurze, na przykład kupowanie lub sprzedawanie usług druku 3D.

Unikatowa strategia chmurowa Dassault Systèmes

Opracowując strategię chmurową, firma Dassault Systèmes postanowiła stworzyć całościową ofertę, która wspiera podstawowe strategie transformacji cyfrowej klientów i pomaga im konkurować w ekonomii doświadczeń. Wykorzystując możliwości platformy 3DEXPERIENCE w chmurze, nasi klienci mogą lepiej współpracować, więcej eksperymentować i szybciej tworzyć innowacje.

Chmura siłą napędową innowacji

Model chmury obliczeniowej z pewnością nie jest już tylko prostym zamiennikiem systemów fizycznie zainstalowanych na terenie firmy. Obecnie coraz więcej firm uznaje chmurę za najlepszą platformę innowacji i współpracy. Jak chmura uskrzydla innowacje, można zobaczyć na czterech przykładach opisanych poniżej.

Większość przedsiębiorstw czerpie korzyści z dobrze znanych zalet chmury. Przedsiębiorstwa te są elastyczne pod względem zakupu zasobów IT, mogą szybko zwiększać lub zmniejszać zdolności produkcyjne oraz minimalizować wydatki inwestycyjne. To jednak nie wszystko. Chmura zwiększa też zdolność tych firm do tworzenia innowacji, ponieważ elastyczność i skalowalność sprzyjają również innowacyjności. Model chmury obliczeniowej przynosi „innowatorom” jednak jeszcze więcej korzyści. Oto niektóre z nich:

1. Poprawia współpracę
Innowacyjność, zwłaszcza w epoce renesansu przemysłu, często jest wynikiem współtworzenia. Przykładem jest model przyjęty przez Renault. W laboratorium Cooperative Innovation Laboratory (LCI), francuskiego producenta samochodów, chmura w wirtualnej sieci łączy projektantów, inżynierów, architektów systemów, analityków biznesowych oraz specjalistów ds. marketingu.
LCI wykorzystuje Electro Mobility Accelerator do prac rozwojowych nad eksperymentalnym samochodem elektrycznym „EZ-FLEX”. Rozwiązanie to oparte jest na platformie 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes. Zaletą tego akceleratora jest umożliwienie członkom zespołu projektowego bezpiecznej współpracy nad rozwojem EZ-FLEX. Mogą oni w czasie rzeczywistym testować estetyczne aspekty projektu, oceniać specyfikacje techniczne, analizować trendy rynkowe oraz wspólnie pracować na bazie obiektów 3D.

2. Umożliwia dostęp do zaawansowanych technologii
But powinien być idealnie dopasowany i uszyty na miarę. Właśnie taki cel przyświeca projektowi Quant-U firmy ECCO. Duński producent obuwia skanuje stopy klienta zarówno w pozycji nieruchomej, jak i podczas ruchu. Uzyskane w ten sposób dane biometryczne są następnie za pomocą uczenia maszynowego i symulacji strukturalnych przekładane na model 3D. Godzinę później z drukarki wychodzą spersonalizowane podeszwy środkowe, które stanowią serce butów.
W projekcie Quant-U, ECCO łączy technologie przyszłości, takie jak druk 3D, symulacje i uczenie maszynowe. Duński producent obuwia korzysta z tych zaawansowanych technologii dzięki platformie 3DEXPERIENCE w chmurze.

3. Uniezależnia innowacyjność od lokalizacji
Jak wspomniałem, innowacyjność jest często rezultatem współtworzenia, procesu, w którym pomysły i spostrzeżenia wzajemnie się uzupełniają. Jak jednak realizować optymalną współpracę, kiedy najlepsi inżynierowie i architekci są rozproszeni po całym świecie, a inni członkowie zespołu dużo podróżują? Często jest to możliwe jedynie za pomocą złożonego, czasochłonnego i nieefektywnego procesu wymiany i importowania wielkich plików.
Tak było również w Globe Trailers. Aby położyć kres tej nieefektywnej metodzie pracy, amerykański producent naczep przeniósł rozwój swoich produktów do chmury. Miejsca, w którym rysunki projektowe i modele symulacyjne są zawsze dostępne dla wszystkich pracowników uczestniczących w opracowywaniu nowego produktu. Bez względu na to, gdzie są zlokalizowani.

4. Poprawia integralność danych
AKKA Technologies, producent inteligentnych rozwiązań mobilnych, skorzystał z jeszcze istotniejszej zalety innowacji w chmurze: zapewnienia poprawności danych, z którymi się pracuje. Praca w różnych lokalizacjach, z różnymi systemami informatycznymi, niesie duże ryzyko. Istnieje na przykład obawa, że uczestniczące strony zaczną pracować z różnymi wersjami projektu lub że dojdzie do utraty informacji, ponieważ jeden z członków zespołu zapomni utworzyć kopię zapasową. Częste importowanie i eksportowanie danych również prowadzi do uszkodzenia danych.
Firma AKKA wybrała platformę 3DEXPERIENCE do rozwoju swojego autonomicznego samochodu koncepcyjnego Link & Go 2.0. Wszystkie dane dotyczące projektu i produktu są dostępne w chmurze Dassault Systèmes w jednym miejscu, bez konieczności wykonywania złożonych i niebezpiecznych działań w celu – na przykład – dzielenia się rysunkami. Każdy pracuje z konkretną wersją i jest w stanie śledzić i komentować postęp innowacji w czasie rzeczywistym. Zupełnie tak, jakby wszyscy znajdowali się w jednym biurze. To znakomicie wpływa nie tylko na atmosferę zespołu, ale i na współtworzenie.
Dogłębna ochrona

Firma Dassault Systèmes umieściła kwestię bezpieczeństwa w centrum rozwoju i wdrażania swojej platformy doświadczenia biznesowego online. Celem jest zapewnienie dobrze kontrolowanych warstw bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na dogłębną ochronę („Security in Depth”). Koncepcja „dogłębnej ochrony” w Dassault Systèmes bazuje na stosowaniu kilku niezależnych mechanizmów, w celu ograniczania wszelkich czynników ryzyka. Niezablokowanie wrogiego działania (mało prawdopodobne, ale przyjmijmy tę hipotezę) nie stworzy zatem zagrożenia, ponieważ działanie to zostanie następnie zablokowane przez inny mechanizm.

Przyszłość chmury obliczeniowej

Kolaboracyjna platforma biznesowa 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes została stworzona z myślą o pomaganiu firmom w odnoszeniu sukcesów w ekonomii doświadczeń. Oferuje kompletne portfolio aplikacji do innowacji produktowych, w postaci skrojonych na miarę rozwiązań Industry Solution Experiences służących wspieraniu innowacji nastawionych na doświadczenie. Chmura stanowi optymalny sposób wykorzystania możliwości platformy 3DEXPERIENCE. Jest też fundamentem innowacji zorientowanych na doświadczenie. Popyt rynkowy na chmurę będzie nadal rósł, w miarę jak coraz więcej firm przechodzić będzie transformację cyfrową. Podczas gdy startupy i firmy z sektora MŚP mogą dzisiaj w przechodzeniu na chmurę pozostawać w tyle za większymi przedsiębiorstwami, w przyszłości chmura będzie z pewnością standardem dla firm każdej wielkości.

Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Dassault Systèmes

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *