CDO

Jaki jest najważniejszy element udanych projektów transformacyjnych?

Według raportu IDC InfoBrief pt. “Leveraging the Human Advantage for Business Transformation”, zleconego przez firmę Endava, aż połowa projektów transformacji cyfrowej przeprowadzanych na całym świecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie osiągnęła oczekiwanych celów i wyników. Co więcej, 6 na 10 europejskich organizacji podejmujących działania w tym zakresie uważa te inwestycje za nieudane. Najnowsze badania rzucają jednak światło na to, co sprawia, że transformacja cyfrowa działa – jak się okazuje, najważniejszy jest ludzki wkład w ten proces.

Jaki jest najważniejszy element udanych projektów transformacyjnych?

Najważniejsze informacje

  • 50% projektów transformacji cyfrowej przeprowadzanych na całym świecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie osiągnęło oczekiwanych celów i wyników.
  • 6 na 10 europejskich organizacji podejmujących działania w tym zakresie uważa te inwestycje za nieudane.
  • Nieudane projekty transformacji cyfrowej wynikają głównie z niewystarczającego wsparcia ze strony pracowników i sprzecznych ze sobą priorytetów wśród liderów.
  • Jedna trzecia projektów transformacji cyfrowej kończy się niepowodzeniem także z uwagi na zbyt ambitne cele, a jedna czwarta z powodu braku odpowiedniego zaangażowania ze strony partnerów i klientów.
  • W 56% przypadków brak angażowania pracowników od samego początku projektu transformacyjnego prowadzi do frustracji załogi i zwiększenia liczby odejść (50% firm).

Projekty transformacji cyfrowej realizowane są na całym świecie z rozmaitych powodów. W Europie i regionie Azji i Pacyfiku firmy dążą głównie do optymalizacji procesów, redukcji kosztów lub poprawy istniejących oraz odnajdywania nowych źródeł przychodów. W Ameryce Północnej głównym celem jest redukcja kosztów oraz wzrost przychodów, ale już optymalizacja procesów wydaje się być najmniej istotnym czynnikiem. Z kolei na Bliskim Wschodzie to właśnie optymalizacja procesów stoi na pierwszym miejscu, a dopiero później zwiększanie generowanych zysków oraz redukcja obecnych kosztów. Takie wnioski płyną ze wspomnianego wcześniej raportu.

“Europejskie przedsiębiorstwa priorytetowo traktują optymalizację procesów, ponieważ ta nie tylko zmniejsza koszty, ale także poprawia produktywność i satysfakcję pracowników, a co za tym idzie – ich retencję. Jednak firmy muszą pamiętać, że automatyzacja to nie tylko optymalizacja wydajności. Skupienie się na czynniku ludzkim podczas transformacji cyfrowej jest kluczem do budowania przyjaznej kultury w organizacji, wspierającej innowacyjność i przekładającej się na sukces biznesowy” – komentuje Paweł Jankowski, Country Manager w Endava Poland.

Co prowadzi do niepowodzeń w projektach transformacyjnych?

Nieudane projekty transformacji cyfrowej wynikają głównie z niewystarczającego wsparcia ze strony pracowników i sprzecznych ze sobą priorytetów wśród liderów, ale także z braku współpracy między poszczególnymi działami organizacji. Im większy projekt, tym więcej ludzi jest w niego zaangażowanych, a każda ze stron ma na to swoją własną wizję. W momencie, kiedy liderzy wymieniają ze sobą sprzeczne opinie, prowadzi to nie tylko do osłabienia pierwotnych celów projektu, ale także sprawia, że pracownicy są dużo bardziej sceptyczni co do tego, czy dana inicjatywa będzie miała jakikolwiek pozytywny wpływ na ich codzienną pracę.

Około jedna trzecia projektów transformacji cyfrowej kończy się niepowodzeniem także z uwagi na zbyt ambitne cele, a jedna czwarta z powodu braku odpowiedniego zaangażowania ze strony partnerów i klientów.

Brak angażowania pracowników od samego początku projektu sprawia, że to właśnie oni najbardziej odczuwają niepowodzenie takiej inicjatywy. Takie sytuacje w 56% przypadków prowadzą do frustracji załogi i zwiększenia liczby odejść (50% firm) oraz sprawiają, że środowisko pracy staje się mniej atrakcyjne i demotywujące (44% organizacji).

Oczywiście same firmy również cierpią z powodu tych porażek. Stają się mniej konkurencyjne ze względu na niższy poziom zaawansowania technicznego i cyfrowego w porównaniu do innych podmiotów na rynku, a także wydłużają czas wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Co gorsza, kierownictwo wyższego szczebla waha się przed ponownym inwestowaniem w inicjatywy cyfrowe, co prowadzi do powstania błędnego koła.

Jakie są niezbędne warunki dla udanej transformacji cyfrowej?

Badania sugerują, że aspekt ludzki leży u podstaw sukcesu projektów transformacji cyfrowej. Współpraca różnych działów i pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach i poglądach tworzy synergię, która pozwala popychać takie inicjatywy do przodu. Oczywiście wszystko musi zaczynać się od jasno zakomunikowanych celów i odpowiednio dobranych wskaźników wartości biznesowej, a także dobrze zdefiniowanych wskaźników postępu. Najważniejszą rzeczą jest jednak włączanie pracowników – głównych interesariuszy – od bardzo wczesnych etapów procesu.

Organizacje na całym świecie, które twierdzą, że ich inwestycje w transformację cyfrową zostały zmarnowane, potwierdzają, że większe zaangażowanie ludzi zapobiegłoby większości problemów, których doświadczyły. Obejmuje to:

  • podnoszenie kwalifikacji obecnego personelu (55%),
  • wdrażanie nowych lub usprawnionych procesów w celu poprawy komunikacji między działem IT a biznesem (50%),
  • poszerzanie wiedzy i możliwości personelu w zakresie istniejących procesów i systemów (48%),
  • tworzenie dedykowanych zespołów do monitorowania statusu i postępów w inicjatywach technologicznych, a także zaangażowanie zewnętrznych dostawców (42%).

Ponadto jedna czwarta firm żałuje, że nie zatrudniła większej ilości pracowników.

Wreszcie, co nie mniej ważne, raport podkreśla, że skupienie się na ludziach podczas wdrażania projektów transformacji cyfrowej wymaga czegoś więcej niż tylko włączenia ich w dyskusje. Oznacza to również inwestowanie w rozwój ich umiejętności. Nawet 76% organizacji przewiduje zwiększoną potrzebę przekwalifikowania swoich pracowników ze względu na automatyzację i sztuczną inteligencję. Umożliwienie pracownikom opanowania tych technologii znacznie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów cyfrowej transformacji firmy, podsumowują autorzy raportu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *