Zmiany kadrowe

Gen. bryg. Karol Molenda dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

WOC to nowy specjalistyczny komponent Sił Zbrojnych zdolny do realizacji pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni. Dotychczas gen. bryg. Karol Molenda pełnił obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC).

Gen. bryg. Karol Molenda dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni przeznaczone są do prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni – obronnych, rozpoznania i aktywnych działaniach ofensywnych. Dzięki temu możliwe staje się zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa w tej nowej domenie operacyjnej, jaką zgodnie z postanowieniami szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku jest cyberprzestrzeń. Powołanie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest z jednym z elementów rozwoju zdolności do działań w domenie cyber.

Dziś (8 lutego) w dniu bezpiecznego internetu powołujemy do życia Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dowództwo będzie ściśle zintegrowane z NCBC, które stanowi zaplecze naukowe, a także daje kompetencje do tego, żeby w tej bardzo ważnej dziedzinie Wojsko Polskie było odporne. W ten sposób budujemy również odporność Rzeczypospolitej Polskiej na ataki” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas powołania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

„Konsekwentnie wzmacniamy zdolności obronne Wojska Polskiego. w 2016 roku podczas szczytu NATO w Warszawie uznano cyberbezpieczeństwo i ataki cybernetyczne, a więc całą sferę cyber za piątą domenę operacyjną. To oznacza to, że w sytuacji zaatakowania jednego z państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki można korzystać z artykułu piątego, a wiec można korzystać z odwołania się do tej zasadniczej, fundamentalnej zasady, która łączy państwa tworzące NATO. (..) Chcę podkreślić, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to regularne wojsko, a więc to wojsko, które posiada zdolności zarówno obronne, zdolności służące rozpoznaniu, jak również do działań ofensywnych, jeżeli zaszłaby taka potrzeba” – mówił minister.

Przypomnijmy, w lutym 2019 roku Mariusz Błaszczak, zatwierdzając „Koncepcję organizacji i funkcjonowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”, rozpoczął proces tworzenia tego nowego komponentu Sił Zbrojnych. W strukturach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni formalnie utworzono Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Mamy do czynienia z całym procesem, którego zwieńczeniem jest powołanie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni dlatego, ze powołaliśmy do życia Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne, powołaliśmy również w każdym z województw w ramach programu „Cyber-Mil z Klasą” szkoły na poziomie nauczania szkół średnich, które są współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Liczymy, że absolwenci tych szkół trafią na uczelnie wojskowe. Potroiliśmy również liczbę miejsc na kierunkach związanych z cyberbezpieczeństwem na uczelniach wojskowych” – powiedział Mariusz Błaszczak.

Podczas szczytu w Warszawie w 2016 r. NATO potwierdziło, że obrona cyberprzestrzeni należy do podstawowych zadań kolektywnej obrony NATO, uznając cyberprzestrzeń za obszar działań militarnych. W odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii Ministerstwo Obrony Narodowej, podobnie jak nasi sojusznicy, konsoliduje potencjał i zasoby jednostek resortu ON, które realizują zadania na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Obecnie w MON realizowany jest program CYBER.MIL.PL, którego głównym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Nowa edycja progamu CYBER.MIL 2.0 obejmuje 5 filarów w zakresie cyberbezpieczeństwa:

  • budowanie struktur i infrastruktury cyberbezpieczeństwa;
  • edukacja, szkolenie, trening;
  • rekrutacja i aktywna rezerwa;
  • budowanie silnej pozycji międzynarodowej;
  • pozyskiwanie i tworzenie narzędzi dla pełnego spektrum działania w cyberprzestrzeni.

Nowa wersja programu obejmuje projekty, takie jak m.in.: utworzenie Centrum Połączonych Operacji w Cyberprzestrzeni, budowę największego w Europie „cyberpoligonu”, zaangażowanie w projekty cyber żołnierzy rezerwy, organizację ligi rozgrywek CTF (Capture The Flag), a także nawiązanie współpracy ze środowiskiem e-sportu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *