BiznesPolecane tematy

Który dział biznesowy skorzysta najbardziej na wdrożeniu chmury obliczeniowej?

Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte i ICAN Institute „Chmura publiczna w Polsce” – przygotowanego przy wsparciu merytorycznym Google Cloud – migrację do chmury w polskich firmach najczęściej inicjują dyrektorzy IT. Z kolei najbardziej sceptyczni co do tego rozwiązania są prezesi (31%) oraz dyrektorzy finansowi (15%). Jednak eksperci wskazują, że to właśnie CFO mogą być jednymi z największych beneficjentów wdrożenia tej technologii. Zwłaszcza, że nawet 59% dużych polskich firm zamierza przenieść do chmury swoje systemy finansowo-księgowe w ciągu najbliższych trzech lat. Ponad połowa badanych organizacji zadeklarowała także, iż korzystanie z chmury może przynieść oszczędności na poziomie 5-15%.

Który dział biznesowy skorzysta najbardziej na wdrożeniu chmury obliczeniowej?

Najważniejsze informacje

  • "W najbliższych trzech latach aż 59% dużych firm zamierza przenieść do chmury systemy finansowo-księgowe. Oznacza to, że dyrektorzy finansowi staną się bezpośrednimi beneficjentami takiej migracji" – mówi Anna Rączkowska, dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
  • Prawie połowa dyrektorów finansowych, którzy wzięli udział w webinarach Deloitte poświęconych technologiom chmurowym stwierdziła, że chmura będzie miała kluczowe znaczenie dla wydajności ich organizacji finansowych w ciągu dwóch najbliższych lat.
  • 54% CIO wskazało, że do inwestycji w chmurę przekonało ich zwiększenie skalowalności i dostępności do mocy obliczeniowych. Ponad połowa zdecydowała się też na wdrożenie, zachęcona optymalizacją kosztów oraz swobodnym zarządzaniem dostępem do aplikacji i mocy obliczeniowych w chmurze.
  • Okazuje się, że nawet 82% badanych wskazuje, że przyjęcie rozwiązania chmurowego wpłynęło na wzrost innowacyjności ich firmy. Wśród korzyści migracji do chmury podawano najczęściej skalowalność i elastyczność infrastruktury (68%), a także uproszczenie zarządzania tym obszarem (50%).
  • Aż 77% badanych stwierdziło, że skutek wdrożenia chmury przekroczył ich oczekiwania, a co dziesiąty (10%), że przekroczyło je w sposób znaczny.
  • CIO, którzy nie korzystają z chmury publicznej, wskazali w badaniu, że najczęstsze przeszkody w implementacji tego rozwiązania to: niższe bezpieczeństwo (43%), trudności w integracji systemów i danych (38%), a także złożoność architektury w chmurze (37%).

Ze wspomnianego raportu wynika, iż zarządy firm zdają sobie sprawę z korzyści płynących z chmury, natomiast ich wiedza w tym obszarze jest dość powierzchowna. Od decyzji dotyczącej wdrożenia powstrzymują ich różne bariery, nie zawsze mające pokrycie w rzeczywistości. CIO, którzy nie korzystają z chmury publicznej, wskazali w badaniu, że najczęstsze przeszkody w implementacji tego rozwiązania to: niższe bezpieczeństwo (43%), trudności w integracji systemów i danych (38%), a także złożoność architektury w chmurze (37%).

Warto również zaznaczyć, że 32% ankietowanych obawia się wzrostu kosztów w trakcie wdrożenia – efektu tzw. bańki migracyjnej. „Obserwacja rynku oraz doświadczenia projektowe pozwalają nam jednak stwierdzić, że dobrze przygotowane i prawidłowo przeprowadzone procesy implementacji tej technologii gwarantują relatywnie szybki zwrot z inwestycji, a dzięki wdrożeniu firma może się dalej rozwijać” – mówi Marcin Knieć, dyrektor, Cloud Engineering w Deloitte. „Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu wynika, że z pomocą technologii cloud przedsiębiorstwom udało się usprawnić wiele procesów, co przyczyniło się także do zwiększenia ich przychodów” – dodaje.

Zalety rozwiązań chmurowych

I tak, z analizy wynika, że w opinii szefów IT najbardziej sceptyczny względem wdrożenia chmury jest wspomniany już prezes, a w nieco mniejszym stopniu dyrektor finansowy i operacyjny (7%). Badanych zapytano również, co skłoniło ich do inwestycji w chmurę. 54% CIO wskazało, że przekonało ich zwiększenie skalowalności i dostępności do mocy obliczeniowych. Ponad połowa zdecydowała się też na wdrożenie, zachęcona optymalizacją kosztów oraz swobodnym zarządzaniem dostępem do aplikacji i mocy obliczeniowych w chmurze. Jak zaznaczają eksperci Deloitte, na początku drogi firmy oczekują optymalizacji kosztowej, jednak aspekt finansowy istotnie traci na ważności przy kolejnych wdrożeniach.

Okazuje się, że nawet 82% badanych wskazuje, że przyjęcie rozwiązania wpłynęło na wzrost innowacyjności ich firmy. Wśród korzyści migracji do chmury podawano najczęściej skalowalność i elastyczność infrastruktury (68%), a także uproszczenie zarządzania tym obszarem (50%). Prawie połowa respondentów wskazała również na oszczędność kosztów.

Prawie połowa dyrektorów finansowych, którzy wzięli udział w webinarach Deloitte poświęconych technologiom chmurowym stwierdziła, że chmura będzie miała kluczowe znaczenie dla wydajności ich organizacji finansowych w ciągu dwóch najbliższych lat, informują przedstawiciele firmy doradczej. I wskazują, że niewątpliwą zaletą wykorzystania chmury z perspektywy CFO jest uniknięcie jednorazowych, znacznych inwestycji i rozłożenie wydatków na dłuższy okres w formie opłaty subskrypcyjnej. 14% ankietowanych jako zaletę korzystania z chmury podało również zmianę modelu kosztów z CAPEX, czyli wydatków kapitałowych na OPEX – wydatki operacyjne. Eksperci Deloitte zwracają uwagę, że w tym wypadku należy wziąć pod uwagę rodzaj podpisywanej umowy. Niektóre typy usług chmurowych mogą być sklasyfikowane jako usługi leasingu i w rezultacie prowadzić do ich ujęcia w bilansie podobnie do CAPEX.

Nie wszystkie dane trafiają do chmury

Z raportu Deloitte wynika również, że ponad połowa firm rozwija chmurę publiczną głównie we własnym zakresie, z niewielkim wsparciem zewnętrznego dostawcy. Co trzecia firma potrzebowała wyraźnie większej pomocy, a tylko 15% poradziło sobie z tym procesem całkowicie samodzielnie.

Zdecydowana większość firm (73%), które korzystają już z chmury publicznej, przechowuje w niej tylko jedną piątą swoich danych, wskazują autorzy badania. Tylko nieliczne (2%) przeniosły do niej ponad połowę, a były to najczęściej rozwiązania biurowe (54%), środowiska zapasowe do systemów IT, kopie zapasowe i archiwizacja danych (48%)

„W najbliższych trzech latach aż 59% dużych firm zamierza przenieść do chmury systemy finansowo-księgowe. Oznacza to, że dyrektorzy finansowi staną się bezpośrednimi beneficjentami takiej migracji. Wraz z wdrożeniem nowego systemu w chmurze usprawnieniu i automatyzacji mogą ulec procesy podatkowe w organizacji, co w efekcie pozwoli znacząco usprawnić działanie pionu finansowo-księgowego oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów w obszarze rozliczeń podatkowych. Daje to większy komfort dla CFO oraz członków zarządów, na których ciąży ryzyko odpowiedzialności osobistej za nieprawidłowości w obszarze podatkowym” – mówi Anna Rączkowska, dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

Oszczędności płynące z cloud computingu

Tylko co trzecia firma (33%) nie była w stanie określić wielkości oczekiwanych oszczędności z migracji do chmury publicznej, wynika z raportu. Ponad połowa (56%) zakładała oszczędności na poziomie 5–15%, przy czym zdecydowana większość (89%) ten cel zrealizowała. Według twórców analizy, należy jednak zwrócić uwagę, że oszczędności płynące z chmury uzyskane w pierwszym okresie wdrożeń to dopiero początek spodziewanych korzyści finansowych. W kolejnych, bardziej dojrzałych etapach wykorzystania cloud computing, oprócz dalszych optymalizacji kosztowych należy bowiem zakładać wzrost przychodów oraz zysków płynący z nowych źródeł przychodów czy dalszych optymalizacji procesów biznesowych w organizacji.

Aż 77% badanych stwierdziło, że skutek wdrożenia chmury przekroczył ich oczekiwania, a co dziesiąty (10%), że przekroczyło je w sposób znaczny. Niemal wszyscy są zadowoleni z efektów optymalizacji kosztów (92%), skalowalności struktury (92%), zwiększenia bezpieczeństwa (87%), standaryzacji infrastruktury (91%) i zwiększenia szybkości działania IT (95%) – podsumowują twórcy raportu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *