Artykuł z magazynu ITwizAdvertorialBiznesPolecane tematy

Microsoft Dynamics 365 pomoże zrewolucjonizować biznes
Advertorial

Advertorial
Digitalizacja kolejnych procesów biznesowych zmusza organizacje do ewolucji i wprowadzania zmian w tempie tak szybkim, jak nigdy wcześniej. Rozwiązania wspierające zarządzanie muszą nadążać, a wręcz nadawać to tempo. Trendy wyznacza tu najnowsze oprogramowanie z serii Microsoft Dynamics.

Microsoft Dynamics 365 pomoże zrewolucjonizować biznes<br><span class=sponsorowany> Advertorial</span>

Kolejne przedsiębiorstwa z praktycznie wszystkich gałęzi gospodarki podejmują wysiłki, mające na celu dostosowanie własnych procesów operacyjnych oraz sposobów budowania zaangażowania klientów do realiów ery cyfrowej. Zmiany te stają się sposobem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i dynamiki rozwoju działalności biznesowej. Ogromne znaczenie ma też mobilność. Współpraca i związane z nią podróże wymuszają potrzebę kontynuowania pracy za pośrednictwem urządzeń przenośnych. Organizacje muszą koordynować wszystkie typy urządzeń dotykowych i umożliwiać na nich pracę. Aspekt ten ma ogromny wpływ na rozwój aplikacji.

Na rynku oprogramowania biznesowego widać też coraz większą presję na maksymalizację doświadczeń użytkowników takich narzędzi. Dla osób na co dzień korzystających z narzędzi wspierających procesy biznesowe jest to korzyść, która ma bardzo duży wpływ na efektywność pracy. W jakim kierunku powinny jednak ewoluować strategie rozwoju aplikacji oraz możliwości wykorzystywanych w firmie rozwiązań, aby stały się one źródłem realnej przewagi konkurencyjnej?

Aplikacje w świecie elastycznego biznesu

Fundamentalne znaczenie dla możliwości rozwoju oraz efektywności wykorzystania aplikacji biznesowych – jako narzędzia cyfrowej transformacji działalności – ma zarówno ich architektura systemowa, jak i funkcjonalność. Co ważne, transformacja cyfrowa wymaga możliwości elastycznego prowadzenia procesów biznesowych oraz ich dowolnej unifikacji. Oznacza to stopniowe odejście od tradycyjnego podziału na odrębne systemy typu ERP i CRM. Ogromnego znaczenia nabiera również kompleksowe wykorzystanie wielowymiarowych analiz biznesowych.

Takie potrzeby wprost odbijają się na wymaganiach względem architektury oprogramowania. Aplikacje biznesowe muszą dziś bazować na nowoczesnej i gotowej do użycia „od ręki” platformie biznesowej. Niezależnie od tego, czy będzie ona realizowana w ramach lokalnego środowiska IT, za pośrednictwem chmury obliczeniowej, czy na potrzeby zastosowań w pełni mobilnych. Najważniejsze staje się to, aby wykorzystywane aplikacje nie stanowiły ograniczenia dla zastosowań biznesowych, a jednocześnie mogły być sprawnie dostosowane do potrzeb użytkowników – tak aby przy użyciu niezbędnych funkcjonalności mogli oni efektywnie realizować swoje zadania i dostarczać realne wyniki biznesowe. W tym szerokim ujęciu, od utrzymania właściwych zasad rozwoju złożonego środowiska aplikacji wspierających procesy biznesowe zależy często wzrost lub upadek organizacji. Im dłużej firma opierać będzie działalność na przestarzałych technologiach, tym bardziej ograniczone staną się jej możliwości rozwoju.

System biznesowy jako katalizator innowacji

Nowoczesne rozwiązania klasy ERP sprawnie integrują wiedzę na temat wielu obszarów działania firmy. Powoduje to, że świetnie sprawdzą się w roli centralnego narzędzia wspierającego przekształcenie biznesu i integrującego dane operacyjne oraz dane na temat przebiegu procesów biznesowych, a także informacje o klientach czy łańcuchach dystrybucji. System ERP może stać się też katalizatorem innowacji. Jest to możliwe, wtedy gdy architektura oprogramowania będzie umożliwiać szybkie wprowadzanie zmian odpowiadających potrzebom użytkowników i rynku, a także pozwalać na łatwe rozszerzanie funkcji systemu o dodatkowe, wyspecjalizowane narzędzia.

W ramach wizji elastycznych aplikacji biznesowych powstała platforma Microsoft Dynamics 365. Na platformę tę składa się kompleks, oferowanych za pośrednictwem chmury obliczeniowej Microsoft, aplikacji nowej generacji. W kontekście obsługi procesów biznesowych platforma Dynamics 365 czerpie m.in. z funkcjonalności rozwiązań Dynamics NAV i Dynamics AX. Opiera się też na dobrych praktykach wypracowanych przez zespół działu Microsoft Dynamics podczas realizacji setek tysięcy wdrożeń w firmach na całym świecie.

Z takimi wymaganiami zgodna jest strategia rozwoju oprogramowania biznesowego Microsoft. W ramach wizji elastycznych aplikacji biznesowych powstała platforma Microsoft Dynamics 365. Na platformę tę składa się kompleks, oferowanych za pośrednictwem chmury obliczeniowej Microsoft, aplikacji nowej generacji. W kontekście obsługi procesów biznesowych, platforma Dynamics 365 czerpie m.in. z funkcjonalności rozwiązań Dynamics NAV i Dynamics AX. Opiera się również na dobrych praktykach, wypracowanych przez zespół działu Microsoft Dynamics podczas realizacji setek tysięcy wdrożeń w firmach na całym świecie. Złożona funkcjonalność Microsoft Dynamics 365 pozwala na wzmocnienie produktywności i efektywności procesów biznesowych, umożliwia wprowadzenie zaawansowanej analityki do codziennych działań, a także ułatwia tworzenie złożonych analiz biznesowych i wykorzystanie potencjału nowych koncepcji biznesowych, w tym internetu rzeczy.

Wykorzystanie możliwości chmury Azure

Platforma Microsoft Dynamics 365 wykorzystuje pełnię możliwości chmury obliczeniowej Azure, zapewniając bezpieczeństwo i wspólny model danych dla wszystkich rozwiązań i procesów biznesowych. Microsoft gwarantuje możliwość szerokiej integracji aplikacji i płynnego przepływu danych pomiędzy wszystkimi obszarami działania systemu. Bezprecedensowe możliwości wynikają m.in. z możliwości swobodnej i jednoczesnej pracy na spójnych środowiskach ERP, CRM, Outlook oraz Office. Drogę do nieograniczonych wręcz funkcji biznesowych otwiera natomiast możliwość stosowania takich narzędzi, jak: Power BI, PowerApps, Flow, SharePoint oraz Microsoft Azure do tworzenia złożonych aplikacji biznesowych czerpiących jednocześnie z funkcjonalności rozwiązań Dynamics 365, Office 365, a także rozwiązań i środowisk bazodanowych innych dostawców.

Fundamentalne znaczenie dla możliwości rozwoju oraz efektywności wykorzystania aplikacji biznesowych – jako narzędzia cyfrowej transformacji działalności – ma zarówno ich architektura systemowa, jak i funkcjonalność. Co ważne, transformacja cyfrowa wymaga możliwości elastycznego prowadzenia procesów biznesowych oraz ich dowolnej unifikacji. Oznacza to stopniowe odejście od tradycyjnego podziału na odrębne systemy typu ERP i CRM.

Wbudowane w środowisko Microsoft Dynamics 365 funkcjonalności biznesowe – uzupełnione dodatkowo narzędziami, takimi jak asystent Cortana
– pozwalają na sprawne wykorzystywanie rozwiązań analitycznych, aby lepiej poznawać klientów, kształtować ofertę w sposób trafiający w ich potrzeby. Sama zaś nazwa Dynamics 365 podkreśla olbrzymie znaczenie połączenia dwóch odrębnych dotąd światów – ustrukturalizowanych procesów biznesowych oraz rozproszonych efektów działań indywidualnych pracowników.

Unikalny potencjał integracji wielu funkcjonalności

Oprogramowanie Dynamics 365 cechuje niespotykana wręcz elastyczność – i możliwość dodawania potrzebnych funkcjonalności w miarę zmieniających się potrzeb biznesowych. Płynnie modyfikowany może być również zakres użycia dostępnych funkcji. Potrzebną funkcjonalność można łatwo znaleźć – według nazwy, branży lub kategorii – następnie pobrać ją i błyskawicznie rozpocząć pracę w pełni zintegrowanym środowisku. Wszystko w ramach wbudowanego sklepu z aplikacjami.

Wykorzystanie platformy Microsoft Azure eliminuje typowe problemy związane z integracją poszczególnych modułów funkcjonalnych, co ułatwia realizację strategicznej wizji środowiska biznesowego. Dzięki temu użytkownicy biznesowi mogą skupić się na rozwiązaniach końcowych i szybciej dostarczać wartość dla klientów.

Wszystko, co niezbędne do cyfrowego sukcesu

Za sukcesami przedsiębiorstw uznawanych za liderów cyfrowej transformacji stoi najczęściej zdolność do przebudowy strategii biznesowej oraz możliwość podejmowania decyzji na podstawie wartościowych i aktualnych danych. Zdolność ta jest pochodną kultury organizacyjnej oraz otwartości organizacji na zmiany. Wymaga jednak posiadania narzędzi biznesowych, które nie tylko stanowić będą wsparcie realizacji krytycznych procesów biznesowych, ale jednocześnie – nie ograniczając nowych inicjatyw biznesowych – umożliwią łatwe sięgnięcie po dodatkowe rozwiązania i narzędzia.

Elastyczność, na jaką można pozwolić sobie z rozwiązaniami Microsoft, to najważniejsza korzyść, której wymaga biznes, aby odnieść sukces w czasach cyfrowej transformacji. Trudno więc nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że – oparta na nowatorskiej architekturze i wykorzystująca potencjał sprawdzonego środowiska chmury obliczeniowej – platforma Microsoft Dynamics 365 pomaga zrewolucjonizować biznes.

Marcin Karpacz, Dynamics NAV Consultant w EIP

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *