AnalitykaInfrastrukturaProgramowaniePolecane tematy

Microsoft prezentuje nowe możliwości SQL Server 2016 i rzuca wyzwanie Oracle

Nowe funkcjonalności koncentrują się m.in. na wydajności oraz bezpieczeństwie danych. Platforma SQL Server zyskała też nowe funkcje w zakresie analizy danych, w tym obsługę języka R. SQL Server 2016 będzie dostępny także na platformie Linux. Microsoft uruchomił również program mający zachęcić dotychczasowych użytkowników rozwiązań bazodanowych Oracle do migracji na platformę SQL Server.

Microsoft prezentuje nowe możliwości SQL Server 2016 i rzuca wyzwanie Oracle

Przedstawiciele firmy Microsoft podkreślają, że platforma SQL Server 2016 została zaprojektowana pod kątem wzmocnienia wydajności przetwarzania, także w kontekście obsługi dużych zbiorów danych, a także – wysokiego bezpieczeństwa gromadzonych informacji. Jako taka, odpowiadać ma dzisiejszym potrzebom rynku. „Bazy danych zbudowane z myślą o dzisiejszej rewolucji danych, analityki i chmury, umożliwią bardzo szybkie analizowanie danych w pamięci podczas rejestrowania lub sprawdzania transakcji. Będą obsługiwać zaawansowaną analitykę i maszynowe uczenie się, na przykład modele prognostyczne i predykcyjne, z wykorzystaniem tych samych danych, więc w aplikacjach będzie można łatwo osadzać funkcje analityczne” – czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym. Wedle zapowiedzi nowe środowiska bazodanowe będą też wspierać model cloud computing, co z kolei ma ułatwić tworzenie nowoczesnych, hybrydowych aplikacji biznesowych.

Na tej samej platformie sprzętowej nowa odsłona SQL Server ma działać nawet 25 proc. szybciej niż poprzednia generacja środowiska bazodanowego Microsoft.

Tym, co ma w największym stopniu odróżniać platformę SQL Server 2016 od jej poprzedniej odsłony jest wydajność. Na tej samej platformie sprzętowej nowa odsłona SQL Server ma działać nawet 25 proc. szybciej niż poprzednia generacja środowiska bazodanowego Microsoft – i to bez wykorzystania nowych, wpływających na wydajność, funkcjonalności dotyczących m.in. przetwarzania in-memory. Za sprawą nowych mechanizmów obsługi przetwarzania danych bezpośrednio w pamięci operacyjnej, platforma SQL Server 2016 dysponować ma, w przypadku niektórych typów danych, nawet stukrotnie wyższą wydajnością niż poprzednia generacja środowiska SQL Server.

Nowa generacja oprogramowania SQL Server jest też w stanie wykonywać zapytania wprost na zaszyfrowanych danych.

SQL Server 2016 dysponować ma także rozbudowanymi mechanizmami w obszarze bezpieczeństwa. Funkcjonalności w tym obszarze obejmują m.in. wydajne mechanizmy szyfrowania, obsługę protokołu TLS 1.2, dynamiczne maskowanie danych i zabezpieczenia RLS. Nowa generacja oprogramowania SQL Server jest też w stanie wykonywać zapytania wprost na zaszyfrowanych danych, bez potrzeby ich odkodowywania. Wykorzystanie tego rodzaju funkcjonalności przekłada się z jednej strony na zwiększenie szybkości środowiska bazodanowego, z drugiej zaś – na podniesienie jego bezpieczeństwa.

Z kolei wśród funkcjonalności związanych z przetwarzaniem na potrzeby analizy danych warto wskazać m.in. na natywną obsługę języka modelowania statystycznego R. W tym obszarze SQL Server 2016 wykorzystuje m.in. technologie przejętej przez Microsoft firmy Revolution Analytics.

Zapowiadana jest także wersja środowiska Microsoft SQL Server 2016 dla system Linux. Oficjalna premiera środowiska bazodanowego Microsoft dla systemu Linux najpewniej nie nastąpi jednak wcześniej niż w przyszłym roku.

Przedstawiciele firmy Microsoft podkreślają, że SQL Server 2016 jest wykorzystywany m.in. na potrzeby usług chmurowych koncernu. Stanowi m.in. podstawę usług Azure SQL. Nie powinno więc dziwić, że SQL Server 2016 w sposób natywny wspiera integrację z usługami cloud computing opartymi na platformie Azure. Możliwe jest m.in. płynne przenoszenie wybranych danych do środowiska cloud, przy zachowaniu możliwości uruchamiania zapytań bezpośrednio na zbiorach danych utrzymywanych w chmurze. Takie podejście umożliwiać ma m.in. optymalizację kosztów utrzymania środowisk bazodanowych.
Oprogramowanie SQL Server 2016 jest obecnie dostępne w wersji testowej Release Candidate. Finalna wersja platformy ma być dostępna jeszcze w tym roku. Zapowiadana jest także wersja środowiska Microsoft SQL Server 2016 dla system Linux. Oficjalna premiera środowiska bazodanowego Microsoft dla systemu Linux najpewniej nie nastąpi jednak wcześniej niż w przyszłym roku.

Przedstawiciele koncernu Microsoft z pewnością mają nadzieję, że szybkiemu upowszechnieniu nowej odsłony oprogramowania SQL Server sprzyjać będą m.in. takie działania, jak program wsparcia dla klientów, którzy podejmą decyzję o migracji do platformy SQL Server 2016 z innych środowisk bazodanowych. Wedle zapowiedzi mogą oni uzyskać upusty na kosztach zakupu licencji, migracji oraz szkoleń. Zachętą do zmiany platformy bazodanowej na SQL Server 2016 ma być także konkurencyjny model licencjonowania. Według oficjalnych informacji w przypadku wykorzystania oprogramowania SQL Server na serwerze wyposażonym w 16 rdzeni potencjalne oszczędności w skali trzech lat i w porównaniu konkurencyjnymi rozwiązaniami bazodanowymi mają sięgać nawet 10 mln USD.

Z analiz firmy Gartner wynika, że SQL Server jest obecnie drugą, po Oracle, najpopularniejszą platformą bazodanową. Rozwiązanie firmy Microsoft dysponuje udziałem rynkowym na poziomie niecałych 22 proc., podczas gdy na bazę danych Oracle przypada ok. 40 proc. rynku. Trzecim największym dostawcą rozwiązań bazodanowych jest IBM.

Zdaniem cytowanych przez agencję Reuters analityków firmy Gartner wartość światowego rynku systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) przekracza obecnie 30 mld USD. Na systematyczny wzrost sprzedaży rozwiązań związanych z przechowywaniem danych – w tym baz danych – wpływa m.in. coraz bardziej powszechne obecnie dążenie do jak najszerszego wykorzystania dostępnych informacji w procesach biznesowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *