CIOPolecane tematy

Model chmury przestaje być ograniczeniem w kastomizacji oprogramowania biznesowego Promocja

Promocja
Chmura obliczeniowa pozwala w łatwy i ekonomiczny sposób sięgnąć po szereg rozwiązań biznesowych. Nowe rozwiązania chmurowe nie stanowią też ograniczenia dla możliwości precyzyjnego dopasowania wdrażanych w formie usługi systemów do specyficznych potrzeb biznesowych, a co za tym idzie – podnoszą użyteczność aplikacji w modelu SaaS.

Model chmury przestaje być ograniczeniem w kastomizacji oprogramowania biznesowego<span class=sponsorowany> Promocja</span>

Ograniczone możliwości dostosowywania sposobu działania kompleksowych rozwiązań biznesowych do specyfiki poszczególnych użytkowników to bodaj największa bolączka wdrożeń realizowanych w oparciu o oprogramowanie oferowane w formie ogólnodostępnej usługi – na zasadach Software-as-a-Service. Uniwersalność takich rozwiązań sprawia, że najczęściej są one pozbawione możliwości kastomizacji wykraczających poza warstwę interfejsu użytkownika i prostej konfiguracji przebiegu wspieranych procesów.

Dobrą praktyką jest dziś dążenie do ograniczenia skali zmian względem standardowych map procesów oraz funkcjonalności systemów wspierających zarządzanie we wszystkich typowych procesach biznesowych. Działanie takie daje często możliwość zoptymalizowania funkcjonowania firmy na bazie sprawdzonych, ustandaryzowanych reguł działania zaszytych w rozwiązaniach biznesowych. Nie powinno być jednak aplikowane do tych procesów biznesowych, które stanowią o unikalności i przewadze konkurencyjnej danej firmy. Chęć efektywnego i pełnego obsłużenia specyficznych potrzeb biznesowych w wielu przypadkach decydowała o rezygnacji z oprogramowania biznesowego oferowanego w modelu usługowym. Nowa architektura oprogramowania Microsoft Dynamics pozwala na zastosowanie rozszerzeń wpływających na działanie standardowych funkcjonalności, co znacząco zmniejsza ograniczenia typowe dla rozwiązań w modelu SaaS.

Oznacza to, że rozwiązania Microsoft Dynamics – w tym oprogramowanie NAV – oferowane w formie usługi opartej na środowisku Azure pozwalają wykorzystać typowe dla modelu SaaS korzyści biznesowe bez konieczności polegania wyłącznie na standardowych funkcjonalnościach i wzorcach procesów. Dostępne za sprawą nowej architektury zestawy rozszerzeń (Extensions) pozwalają bowiem na zmianę sposobu działania – opartego na współdzielonej infrastrukturze – systemu w odniesieniu do poszczególnych procesów biznesowych. Mogą także wprowadzać dodatkowe narzędzia lub całe moduły funkcjonalne. Pierwszym rozwiązaniem z rodziny Dynamics obsługującym nowy model modyfikacji i rozszerzania funkcjonalności jest system Microsoft Dynamics NAV 2016. Rozszerzenia takie są też natywnie dostępne dla systemu Dynamics 365.

Wyspecjalizowane rozszerzenia

Za tworzenie dodatków rozszerzających standardową funkcjonalność oprogramowania linii Dynamics odpowiadają wyspecjalizowani partnerzy firmy Microsoft. Jednym z partnerów firmy Microsoft zaangażowanych w rozwój rozszerzeń dla systemu Dynamics NAV jest firma EIP. W praktyce dodatki tego typu powstają w ramach dedykowanych projektów rozwojowych bądź w trakcie realizacji projektów wdrożeniowych.

Model chmury przestaje być ograniczeniem w kastomizacji oprogramowania biznesowego<span class=sponsorowany> Promocja</span>

Rozszerzenia – także te, tworzone na potrzeby konkretnych klientów – mogą być następnie udostępniane za pomocą portalu Azure CoSell. Pełni on rolę sklepu aplikacyjnego, co ułatwia dostęp do rozszerzeń użytkownikom biznesowym. „Aplikowanie rozszerzeń funkcjonalnych odbywa się na zasadach analogicznych, jak kupowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych” – mówi Rafał Rudalski, Dynamics NAV Programmer w firmie EIP. Według niego podobne rozszerzenia mogą być także wykorzystywane w odniesieniu do rozwiązań Microsoft Dynamics uruchomionych lokalnie. „Istnieją również sposoby na obejście ograniczeń w dodatkowych narzędziach, potencjalnie oczekiwanych przez użytkowników biznesowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać naprawdę specyficznym potrzebom” – dodaje Rafał Rudalski. Wraz z każdą kolejną wersją oprogramowania Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics 365 rozszerzana jest liczba obsługiwanych punktów styku natywnego kodu aplikacji z dodatkowymi rozszerzeniami.

Rozwój specyficznych funkcjonalności systemów biznesowych w oparciu o rozszerzenia wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju oprogramowania biznesowego firmy Microsoft. Zakłada ona bowiem, że docelowo kompleksowe zmiany funkcjonalne będą możliwe bez dokonywania jakichkolwiek zmian kodu aplikacyjnego. „Rozwój oprogramowania Dynamics zmierza w kierunku stworzenia fundamentu aplikacyjnego, dla którego poszczególni partnerzy będą tworzyli niezależne, spójne nakładki zmieniające potencjalnie wszystkie aspekty działania systemu bez modyfikowania kodu źródłowego. Tego typu uniwersalność systemu już dziś niesamowicie upraszcza kwestie związane z lokalizacją czy kastomizacją, a także – aktualizacją środowiska” – mówi Marta Osiak, Dynamics NAV Divison Director w firmie EIP.

Duże pole do manewru

O szerokich możliwościach wykorzystania systemów Microsoft Dynamics w powiązaniu z platformą Azure decydują m.in. rozwiązania zastosowane w warstwie architektury oprogramowania, a także ścisła integracja technologii firmy Microsoft. „W przypadku oprogramowania Dynamics NAV możemy mówić o podejściu hybrydowym. System jest zbudowany w modelu trójwarstwowym, gdzie system centralny, baza danych oraz aplikacja użytkownika są osobnymi bytami, a każdy z nich może być uruchomiony w innym środowisku” – mówi Marta Osiak. Sprawia to, że rozwiązanie Microsoft Dynamics NAV może być wdrożone zarówno w ramach lokalnej infrastruktury klienta, w oparciu o chmurę obliczeniową, jak i w modelu łączącym elementy obu tych środowisk. „Jeśli chodzi o system Dynamics 365, to w grę wchodzi wyłącznie wykorzystanie środowiska chmurowego. Wynika z koncepcji i architektury oprogramowania” – podkreśla Marta Osiak. Biorąc pod uwagę powszechność wykorzystania aplikacji biznesowych firmy Microsoft, dodatkową korzyścią wynikającą z wykorzystania usług opartych na platformie Azure jest zapewnienie spójności technologicznej i operacyjnej całego środowiska aplikacyjnego.

Warto dodać, że uruchomione na platformie Azure systemy Microsoft Dynamics mogą być stosunkowo łatwo integrowane z różnego rodzaju systemami i źródłami danych. Wspierane są zarówno rozwiązania działające w chmurze publicznej, prywatnej, jak i w modelu on-premise. Oprogramowanie Dynamics dysponuje też mechanizmami ułatwiającymi wykorzystanie potencjału biznesowego koncepcji Internetu Rzeczy. Kwestię gromadzenia i integracji danych pochodzących z rozproszonej sieci urządzeń IoT ułatwia też model chmury obliczeniowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *