BEST100BEST100 – ranking 2019Branża ITRynekPolecane tematy

Największe firmy IT w Polsce w roku 2018 – ranking ITwiz Best100

Łączne przychody firm, które znalazły się w tegorocznej edycji naszego rankingu to 49,5 mld zł (5% więcej niż przed rokiem), z tego ok. 58% ich przychodów pochodziło ze sprzedaży sprzętu IT; 25% usług IT; a 16% oprogramowania. Oczywiście nie jest to równoznaczne z wielkością samego rynku IT w Polsce, który IDC ocenia na ok. 45 mld zł (wzrost o 7,4%). Część bowiem, tych samych przychodów raportowanych jest przez kilka firm – vendorów; dystrybutorów, którzy sprzedają ich produkty oraz ich partnerów, którzy oferują je klientom końcowym.

Największe firmy IT w Polsce w roku 2018 – ranking ITwiz Best100

Dobra koniunktura gospodarcza, pozytywne impulsy zakupowe w postaci 500+ i 300+, potrzeba modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w firmach i znaczące ożywienie w administracji publicznej – te główne czynniki sprawiły, że wydatki na technologie wzrosły w Polsce w 2018 r. do poziomu 12,48 mld USD – wynika z analiz firmy doradczej IDC. W roku 2018 łączna kwota rozstrzygniętych przetargów IT w administracji publicznej i samorządowej to 10,2 mld zł, co oznacza 2-krotny wzrost zamówień. W roku 2017 było to zaledwie 5,1 mld zł. Największy, rozstrzygnięty przetarg – na prawie 2,3 mld zł – dotyczył budowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe sieci GSM-R. Pomijając go wzrost w sektorze publicznym byłby i tak imponujący (55%).

100 największych przetargów w IT w Polsce w 2018 roku

Jak podają analitycy IDC, to był dobry rok dla dostawców technologii. Po słabym 2017 r., w którym zanotowano dwucyfrowe spadki m.in. w segmencie komputerów stacjonarnych, serwerów czy pamięci masowych, w 2018 roku sprzedaż wzrosła w niemal wszystkich kategoriach. W 2018 roku największy udział w strukturze wydatków na IT miał właśnie sprzęt – wydatki na jego zakup wzrosły w ubiegłym roku o 11,2% i wyniosły 6,5 mld USD. W 2018 roku wzrosła nie tylko sprzedaż sprzętu, ale również oprogramowania. Wprawdzie nieznacznie, bo o 0,9%, do kwoty 1,8 mld USD, ale jest to efekt rosnącej popularności zakupu aplikacji w modelu usługowym. Sama sprzedaż usług wzrosła w roku 2018 o 4,4% do 3,7 mld USD.

Najwięksi vendorzy IT w Polsce w roku 2018 – ranking ITwiz Best100
Nazwa firmyPrzychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)
Lp.20172018zmiana
1Lenovo Technology B.V.*1 850 0002 000 0008%
2HP Inc.*1 750 0001 900 0009%
3Dell EMC Polska*1 780 0001 850 0004%
4Microsoft*1 250 0001 150 000-8%
5Atos Poland*870 0001 000 00015%
6IBM Polska *1 080 000960 000-11%
7Intel Technology Poland*880 000940 0007%
8HP Enterprise Polska*880 000900 0002%
9Cisco Systems*725 000750 0003%
10Oracle Polska 736 000740 0001%
10Apple*680 000740 0009%

* – szacunki własne

Od dwóch lat w sprzedaży – zwłaszcza dystrybutorów – uwzględniamy, podobnie, jak IDC Poland uwzględniamy sprzedaż urządzeń mobilnych, w tym smartfonów i tabletów, które stają się istotnym narzędziem pracy. W przypadku urządzeń końcowych wielkość sprzedaży w tych dwóch kategoriach sprzętu wyniosła – wg IDC Poland – odpowiednio 2,9 mld zł i 0,23 mld zł, natomiast sprzedaż notebooków to tylko 1,19 mld zł, a komputerów stacjonarnych 0,51 mld zł.

Na czele naszego rankingu są dwaj najwięksi dystrybutorzy – AB i ABC Data – obie firmy jednak w segmencie IT odnotowały spadki sprzedaży, odpowiednio o 3% i 2%. Na trzecim miejscu wg naszych szacunków znalazło się Lenovo Technology odnotowując 8 proc. wzrost przychodów do 2,0 mld zł, na 4. HP Inc. (wzrost o 9% i 1,9 mld zł), a na 5. Dell EMC Polska (4% i 1,85 mld zł). Trzy kolejne miejsca także zajmują dystrybutorzy Komputronik (-6% i 1,55 mld zł), Tech Data Polska (4% i 1,25 mld zł) oraz Action (-3% i 1,16 mld zł). W pierwszej 10-tce znalazły się jeszcze Microsoft (-8% i 1,15 mld zł) oraz Atos Poland (15% i 1 mld zł).

Największe firmy IT z polskim kapitałem w roku 2018 – ranking ITwiz Best100
Nazwa firmyPrzychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)Zysk netto (w tys. PLN)Liczba pracowników
Lp.20172018zmiana20182018
1Comarch748 315958 04028%49 6494 679
2Asseco Poland861 235893 2864%166 5002 251
3Integrated Solutions 441 602556 87926%11 536144
4APN Promise 412 613509 01323%7 38897
5NTT System 461 068384 625-17%4 484118
6Comp288 518366 31427%17 929607
7Asseco Data Systems357 542348 080-3%19 621753
8Senetic260 108309 60319%3 90685
9Advatech 249 300274 00010%108
10Transition Technologies215 050261 46522%6 9121 418

Większość z ankietowanych przez nas firm ocenia ubiegłoroczną koniunkturę jako lepszą lub dużo lepszą (56%) od tej w roku 2017, 36% jako taką samą, a jedynie 3% jako gorszą. Z kolei średni, prognozowany przez nich wzrost przychodów na ten rok to 19%. Natomiast wielkość eksportu IT firm biorących udział w naszym rankingu, to 3,14 mld zł (2,69 mld zł rok wcześniej). Co ciekawe w roku 2018 zmniejszyła się sprzedaż polskich producentów i dystrybutorów gier, które stanowią największy, polski „przebój” eksportowy. W zeszłym roku przychody 36 firm znajdujących się w naszym rankingu wyniosły 0,78 mld zł, rok wcześniej było to 0,84 mld zł. Na spadek ten wpływ miały głównie wyniki CD Projekt RED, który nie miał w zeszłym roku żadnej, dużej premiery. Dopiero na kwiecień 2020 roku zaplanowane jest rozpoczęcie sprzedaży gry Cyberpunk 2077 tego studia.

Najwięksi dystrybutorzy IT w Polsce w roku 2018 – ranking ITwiz Best100
Nazwa firmyPrzychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)Zysk netto (w tys. PLN)Liczba pracowników
Lp.20172018zmiana20182018
1AB 4 561 1314 443 511-3%40 262
2ABC Data2 923 0642 860 478-2%-49 785481
3Komputronik1 654 6291 548 861-6%-21 018
4Tech Data Polska*1 200 0001 250 0004%
5ACTION 1 192 8421 159 925-3%-35 210513
6Veracomp 670 578861 97329%281
7Arrow ECS569 084649 66114%114
8Incom Group *595 000535 000-10%
9Clico263 473329 00025%
10S4E190 768214 84313%-3 82949

* – szacunki własne

W przypadku segmentu administracji publicznej ocenę lepszą lub dużo lepszą koniunkturze wystawiło 42% firm, jako taką samą oceniło 47% przedsiębiorców, a gorszą jedynie 11% z nich.  Przychody firm, które podały dane na temat sprzedaży do administracji publicznej i samorządowej oraz edukacji wyniosły ponad 1,76 mld zł (1,24 mld zł w roku 2017); banków 2,03 mld zł (1,55 mld zł); sektora finansowego 0,71 mld zł (0,65 mld zł); sektora handlu 1,37 mld zł (1,2 mld zł); przemysłu 1,05 (0,84); telekomunikacji i mediów 0,97 mld zł (0,85); utilities z energetyką 0,67 mld zł (0,72 mld zł);  sektora opieki zdrowotnej 0,34 mld zł (0,31 mld zł); a transportu i logistyki 0,24 mld zł (0,13 mld zł). Aż 82% deklarowanych przez uczestników naszego rankingu przychodów pochodzi od dużych firm (83%).

Największe firmy IT w Polsce w roku 2018 – ranking ITwiz Best100
Nazwa firmyPrzychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (w tys. PLN)Zysk netto (w tys. PLN)Liczba pracowników
Lp.20172018zmiana20182018
1AB 4 561 1314 443 511-3%40 262
2ABC Data2 923 0642 860 478-2%-49 785481
3Lenovo Technology B.V.*1 850 0002 000 0008%
4HP Inc.*1 750 0001 900 0009%
5Dell EMC Polska*1 780 0001 850 0004%
6Komputronik1 654 6291 548 861-6%-21 018
7Tech Data Polska*1 200 0001 250 0004%
8ACTION 1 192 8421 159 925-3%-35 210513
9Microsoft*1 250 0001 150 000-8%
10Atos Poland*870 0001 000 00015%
11IBM Polska *1 080 000960 000-11%9 000
12Comarch748 315958 04028%49 6494 679
13Intel Technology Poland*880 000940 0007%
14HP Enterprise Polska*880 000900 0002%
15Asseco Poland 861 235893 2864%166 5002 251
16Veracomp 670 578861 97329%281
17Cisco Systems*725 000750 0003%
18Apple*680 000740 0009%
19Oracle Polska 736 000740 0001%500
20Samsung Electronics Polska*640 000680 0006%
21Sii Polska512 461678 07132%73 4624 000
22Arrow ECS569 084649 66114%114
23Integrated Solutions 441 602556 87926%11 536144
24DXC Technology*600 000550 000-8%
25Incom Group *595 000535 000-10%
26Fujitsu429 610531 85524%3 041
27APN Promise 412 613509 01323%7 38897
28ASUS Polska*640 000500 000-22%
29SAP Polska 446 849478 6817%31 027600
30Capgemni Polska*425 000450 0006%8 500
31Luxoft Poland 391 824410 8245%30 5452 100
32Acer Poland/Slovakia*400 000400 0000%
33Konica Minolta Business Solutions Polska*355 000400 00013%
34NTT System 461 068384 625-17%4 484118
35Comp288 518366 31427%17 929607
36Intive316 815361 93514%1 462
37Asseco Data Systems357 542348 080-3%19 621753
38S&T w Polsce368 953336 324-9%8 538430
39Clico263 473329 00025%
40SER Solutions Polska 280 979324 18515%19 96116
41Senetic Holding260 108309 60319%3 906
42Senetic 260 108309 60319%3 90685
43Advatech 249 300274 0001%108
44AMD Polska*230 000270 00017%
45Transition Technologies215 050261 46522%6 9121 418
46Asseco Business Solutions212 793254 6902%62 569895
47Wasko **162 461247 42552%
48Sygnity **281 152243 672-13%-7 762
49Modecom **224 665229 2202%
50CD Projekt RED**328 235225 322-31%109 451
51Xerox Polska 205 000218 0006%100
52S4E190 768214 84313%-3 82949
53Accenture*190 000210 00011%
54Atende231 464205 782-11%10 679200
55Deloitte*200 000200 0000%
56Euvic151 000197 0003%8 5001 000
57Dimension Data Polska *177 000186 0005%
58Techland**172 000182 7006%101 400300
59Canon Polska*170 000167 500-1%
607N 128 909166 23329%8 093744
61Cyfrowe Centrum Serwisowe**163 935163 4580%
62Eptimo 123 410159 73529%2 9345
63SAS Institute*139 000150 0008%
64VMware*120 000150 00025%
65Tieto Poland115 326145 00026%
66Grupa Exorigo-Upos*126 928145 00014%
67Gog.com**169 550144 317-15%
68EY98 865143 61745%3 669
69Comtegra137 16391
70Cloudware Polska104 259136 47331%411250
71Enigma Systemy Ochrony Informacji95 411136 07943%180
72Brother Polska*140 176135 000-4%
73Nokia*125 000135 0008%
74Unit4 Polska 116 706131 07112%604
75IGT Poland136 841125 761-8%14 858
76PGS Software **99 133124 00025%21 517
77Betacom137 704122339-11%591
78BlueSoft*120 000
79Atena Usługi Informatyczne i Finansowe121 943119 950-2%2 748498
80Ailleron**101 430117 73016%
81Ten Square Games**27 032115 258326%
82Arcus 113 938114 7081%1 701149
83Adobe Systems GmBH*94 00011000017%
84NCR Polska*143 000110 000-23%
85LiveChat Software**76254109 29943%
86Future Processing98 236108 78711%6 010808
87Innergo Systems 77 947107 86538%2 51853
88Ricoh*100 000105 0005%
89Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab **91 142104 02114%
90Qumak-Sekom **258 506101 755-61%-94 061
91Lexmark Polska100 000100 0000%
92SNP Poland 101 00099 789-1%4 315372
93OKI Systems Polska*102 50097 500-5%
94Sage 87 2169740912%3 854354
95Diebold Nixdorf 75 74495 67326%2 619700
96Juniper Networks Poland*95 00095 0000%
97Talex **107 89794 766-12%6 575
98COIG94 40594 4890%14 071500
99itelligence 82 70593 54113%5 127230
100Check Point Software *90 00093 0003%
101ITMAGINATION78 00092 000450
102LG Electronics Polska*90 00090 000
103net-o-logy 62 00089 88645%33 6862
10411 bit studios S.A.19 15282 114329%37 550110
105i3D **43 76278 67180%
106Hicron63 42976 84821%6 370290
107Infomex94 68172 424-24%1 737160
108Sevenet 104 05670 363-32%1 143129
109Britenet46 52268 30247%8 223580
110OPTeam **68 50867 122-2%
111PKP Informatyka 75 03765 626-13%332
112SI-Consulting 58 75662 8887%2 794207
113ATM58 08462 8238%2 019247
114McAfee Polska*57 00061 0007%
115EIP61 57658 731-5%1 764
1163S SA52 56857 76310%39 060250
117VULCAN 47 29956 54220%6 292192
118NEC Display Solutions GmbH*55 00056 0002%
119Procad **34 64053 30254%
120Netcompany Poland 65 32052 088-20%2 992283
121NetApp Poland*50 00052 0004%
122Sare**45 97048 3345%
123Black Point **51 19447 951-6%
124Soflab Technology 30 90946 47150%215
125Statim42 83546 3568%24
126Symantec Poland*50 00045 000-10%
127IAI**28 32144 16256%
128Cloud Technologies**57 87543 694-25%
129Verbicom **13 88943 097210%
130e-point37 76042 87014%8 382183
131Ventus Communications 18 88642 413125%9 333
132LSI Software25 01142 22969%5 501
133BPX24 55141 79970%3 452
134Globema30 30041 63037%6 984123
135Petrosoft.pl Technologie Informatyczne31 01040 72531%1 32651
136Rekord SI 27 54040 29546%8 398111
137InsERT34 22539 86316%3 058248
138Solwit39 3442 621296
139KONTEL34 65435 7283%19
140Simple 34 68735 5302%4 141
141BMC Software*36 50035 000-4%
142PlayWay **32 14734 9289%
143Infinite29 29234 91519%4 345220
144M4B **15 89133 076108%
145SpyroSoft 10 07832 810226%415
146Unity 27 23932 55320%1 977196
147MakoLab **26 35831 84921%
148Citrix Systems Poland*30 00031 5005%
149Mediarecovery28 49730 9098%
150TTS Company18 99530 50461%11
151Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne30 78729 772-3%63370
152EO Networks**71 84928 519-60%
153Grupa OEX20 04427 57338%
154DISKUS Polska10 10026 555163%13
155KBJ**25 08125 7973%
156C&F21 81425 73818%946
157Beyond.pl22 31425 50014%
158Jantar 23 30025 3009%25985
159Bloober Team**12 29724 642100%
160Netia 18 08224 58836%188 9872 000
161Voicetel Communications **12 56723 96891%
162Software AG Polska 27 10623 906-12%4 66114
163Atende Software20 08923 67618%3 41436
164Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach24 86723 321-6%80
165XPlus **23 08223 1860%
166Mega Sonic ****44 10222 489-49%
167SONETA 20 22422 46911%6 89497
168Passus 26 91822 468-17%17334
169CI Games**93 74021 985-77%
170Boombit **21 03421 0340%8 117
171Artifex Mundi**20 54720 120-2%
172Avaya Poland*25 00020 000-20%
173Connect Distribution *12 50020 00060%
174SoftwareHut13 42119 91048%1 483200
175IT Serwis 19 50024
176Neptis **16 56519 34517%
177Nanovo 7 99918 612133%1 35726
178Enxoo12 93218 60644%732120
179Quest Dystrybucja 14 06118 54832%1 04123
180Madkom **98 4718 00983%
181Sagra Technology 16 36517 8519%2 231101
182Vivid Games**17 74917 487-1%
183Sente Systemy Informatyczne 13 27916 49924%138
184DSR Spółka Akcyjna15 95815 815-1%-4062
185XSolve 14 63215 3385%1 170135
186Antal17 11015 038-12%-1 741120
187VECTO 10 57314 97942%56615
188Spica Solutions 11 49014 97230%2 40018
189Aiton Caldwell **14 99714 022-7%
190Compendium Centrum Edukacyjne10 28613 78434%
191Oktawave10 90513 58925%-74650
192Cloudity5 56713 370140%3 83874
193BizTech Konsulting13 28412 910-3%25049
194Red Stack Poland1 58912 746702%15
195HEUTHES9 82412 71329%3 18156
196K3System14 00012 500-11%24018
197TenderHut8 96412 46639%452250
198Stoppoint **17 00012 195-28%-27 699
199Fudo Security10 29111 90016%16113
200Suntech **10 65511 3517%
201Netwise10 042915
202The Farm 51 Group **6 6769 69545%
203Mineral Midrange **9 3989 6363%
204Unified Factory **33 6409 386-72%
205Risco Software 7 3469 12124%15840
206iPCC 7 3218 55017%57435
207Infonet Projekt6 8368 15419%1 08738
208Polycom*6 7507 50011%
209T-Bull **8 2317 228-12%502
210Dook **4 7336 74242%657
211ALTAB6 4556 4260%2629
212Bilot3 2006 20094%
213DataConsult5 3995 92010%664
214Imagis **2 3755 802144%
215INSOFT 5 1745 67910%33
216IT Excellence 4 9625 0963%-50140
217Todis Consulting4 7115 0076%2 866
218Logintrade**4 2894 75411%
219QuarticOn **4 5044 6052%
220Ultimate Games**1 2614 532259%
221Edison **3 9094 39512%
2224Mobility (d. E-Solution Software)**2 2634 21986%
223JWA **2 8803 96138%
224InteliWise**2 4503 9106%
225Movie Games **2 6593 89747%
226Creativeforge Games**4 4303 722-16%
227Lukardi ** (d. SAPpeers.com)3 8903 631-7%
228Qubic Games**1 0143 498245%
229Creepy Jar **3 4662 204
230Surfland Systemy Komputerowe3 2003 2702%-38113
231Syndatis3 3663 227-4%32425
232Acrebit**3 4173 011-12%
233Telsar3 011
234Ifun4all **1 3183 003128%
235CUBE.ITG w restrukturyzacji**24 3032 921-88%
236CONSORG2 7232 8505%3024
237Cherrypick Games**15 7392 735-83%
238ECC Games **1 1202 494123%
239Varico2 2662 4207%24
240Sinersio Polska 2 0322 33815%15
241One More Level **2762 209700%
242ASKA sc Alicja i Stefan Kwiatkowscy1 8112 11217%5
243EC2**1 3172 08458%
244MAIN1 987
245IPR Insights Poland1 0461 73666%10
246DataWalk (d. Pilab) **1 7101 7311%
247The Dust **1 2491 48719%
248Art Games Studio **2351 476528%
249Jujubee**1 4991 430-5%
250R22 **1 283
251Quantum Software **1 0881 25415%
252Forever Entertainment**30941072-65%
253Blockchain Lab (d. Domenomania.pl) **36711069-71%
2542Intellect.com**1209957-21%
255BMS Creative1356949-30%113
256Fintech **498661667%
257Examobile**42679386%
258Infra**834742-11%
259JMK Computerate52264624%48
260Moonlit **699531-24%
261Fat Dog Games**516491-5%
262Bit Evil**862417-52%
263Infosystems****7568253-97%
264NASK - PIB157145-8%11574
265Planet Innovation Group**49610-98%
266Huckleberry Games**795-94%

* – szacunki własne

Raport ITwiz Best100 edycja 2019 do nabycia m.in. Kiosku ITwiz

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *