RynekPolecane tematy

Nawet 200% ulgi podatkowej dla kosztów z tytułu wdrożenia KSeF

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, zawierającą zapisy o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Pozwoli ona na wprowadzenie jednolitego standardu e-faktury, który ma uszczelnić system VAT, przyspieszyć proces cyfryzacji przedsiębiorstw, a także ułatwić komunikację między przedsiębiorcami. Zgodnie z zapowiedziami, obowiązek stosowania e-faktur wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku. Co istotne, środki przeznaczone na wdrożenie systemu KSeF w firmach mają być traktowane jak wydatki na badania i rozwój. Umożliwi to stosowanie ulgi podatkowej w wysokości nawet 200% poniesionych kosztów. 

Nawet 200% ulgi podatkowej dla kosztów z tytułu wdrożenia KSeF

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości, które dotyczyły postępowania w przypadku awarii lub niedostępności systemu KSeF, zdecydowano się na wypracowanie zasad na taki wypadek. Otóż jeśli tak się stanie, przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury poza KSeF. Wśród nich, jest także określenie okresu awarii, który wyznaczać będzie publikacja komunikatów dotyczących jej rozpoczęcia i zakończenia. Pojawiła się również możliwość ponownego jej ogłoszenia. Dodajmy, że dokumenty przesłane do KSeF będą przechowywane w systemie przez 10 lat. licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

Co istotne, wbrew wcześniejszym założeniom, wydatki na wdrożenie systemu KSeF w firmach mają być traktowane jak wydatki na badania i rozwój. Jak już wspomniano, pozwoli to na zastosowanie ulgi podatkowej w wysokości nawet 200% poniesionych kosztów. Zgłoszona poprawka to doskonała informacja dla przedsiębiorców, którzy obawiali się wpływu wdrożenia systemu na finanse firm.

W związku z wygaśnięciem okresu przejściowego, od 2025 roku nie będzie możliwości wystawiania faktur za pomocą kas rejestrujących. Fakturą nie będzie również paragon do 450 zł z numerem NIP. W tym wypadku przewidziano jednak wyjątki, jak bilety za przejazdy autostradą.

“Piątkowe posiedzenie sejmu, podczas którego przyjęto nowelę dotyczącą KSeF pokazało, że w rządzie jest zgodność co do tego, czy sam system e-faktur jest potrzebny i oczekiwany. Skierowanie prac do Senatu powinno być także swojego rodzaju dzwonkiem ostrzegawczym dla tych przedsiębiorców, którzy liczyli na opóźnienie w pracach czy nowy termin obligatoryjnego obowiązywania ustawy. To ostatni moment, aby rozpocząć prace nad wdrożeniem w firmach, które bezpiecznie i komfortowo zamierzają działać na nowych zasadach od lipca 2024 roku” – skomentował Michał Sosnowski, Business Development Director w Exorigo-Upos.

Przyspieszenie zwrotu VAT

Poza unowocześnieniem i uszczelnieniem systemu VAT, KSeF jest przede wszystkim kolejnym znaczącym krokiem w procesie cyfryzacji polskich przedsiębiorstw. Przynosi także szereg wymiernych korzyści: uproszczenia w rozliczeniach pozwolą na przyspieszenie zwrotu VAT. Szacuje się, że termin ten skróci się z 60 do 40 dni. Krajowy System e-Faktur pozwoli także na obniżenie kosztów przedsiębiorców. Nastąpi to dzięki jednolitemu formatowi faktury ustrukturyzowanej oraz niepodważalności wystawienia faktury w KSeF, które będzie realizowane w czasie rzeczywistym.

Podatnicy nieposiadający siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce mogą zdecydować się na fakultatywne korzystanie z KSeF, ponieważ nie zostały objęte obowiązkiem obligatoryjnego wdrożenia.

Projekt poddany był konsultacjom z biznesem, podczas których m.in. zrezygnowano z planowanego wcześniej obowiązku e-fakturowania sprzedaży konsumenckiej, czy złagodzono kary finansowe.

Bartosz Zbaraszczuk, wiceminister finansów i szef KAS przewiduje, że dzięki KSeF dochody budżetu mają wzrosnąć o 10 mld zł w ciągu 10 lat, a system ma obsługiwać do 2,5 mld ustrukturyzowanych faktur rocznie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *