Biznes

Nawet 7% firm poprawiło rentowność w czasie pandemii. Jak to osiągnęły?

Okazuje się, że nawet przy obecnej trudnej i niestabilnej sytuacji gospodarczej, około 7% organizacji osiągnęło niemal dwukrotnie wyższą wydajność i trzykrotnie wyższą rentowność – wynika z raportu Accenture „Fast Track to Future-Ready Performance”. Badanie to wskazuje również, że szybsza adopcja technologii cyfrowych i zwinnych modeli operacyjnych, zastosowana na szeroką skalę przez firmy na całym świecie, może przełożyć się na globalny wzrost rentowności o wartość 5,4 biliona dolarów. Specjaliści Accenture  sprawdzili także, co leży u podstaw sukcesu firm określanych mianem “gotowych na przyszłość”, czyli tych, które poprawiły swą rentowność podczas pandemii.

Nawet 7% firm poprawiło rentowność w czasie pandemii. Jak to osiągnęły?

Wspomniany raport jest jednym z opracowań Accenture analizujących rozwój możliwości cyfrowych dla biznesu.  Poziom dojrzałości operacji biznesowych w badanych organizacji został oszacowany na podstawie wykorzystania w nich sztucznej inteligencji, chmury i analizy danych. Według niego wszystkie badane organizacje zostały podzielone na cztery kategorie: stabilne, wydajne, rokujące i „gotowe na przyszłość”. Jak wskazują autorzy analizy, podczas gdy większość firm skupia się na stopniowym wprowadzaniu udoskonaleń, tylko liderzy „gotowi na przyszłość” skutecznie wdrażają mix technologii pozwalający na realne zmiany operacyjne.

“Postrzeganie działalności operacyjnej jako elementu przewagi konkurencyjnej, transformacji i wzrostu organizacji dopiero zaczyna zyskiwać na popularności. Jest to wymuszone niezwykle wymagającymi warunkami otoczenia biznesowego. Zamiast nieustannie pracować nad efektywnością kosztową, firmy skupiły się na generowaniu wzrostu i wartości. Analizując sposób działania organizacji w kontekście technologii, procesów i ludzi, menadżerowie zaczęli przygotowywać się na wyzwania, którym będą musieli sprostać w przyszłości” – analizuje Karol Mazurek, dyrektor zarządzający Accenture Strategy & Consulting. “W praktyce przekłada się to na tworzenie nowych sposobów realizacji zamówień, obsługi klientów lub rozwój nowych produktów. Coraz większą wagę przywiązuje się do zwinnych modeli operacyjnych, które pozwalają adaptować się do nowych realiów. Zmiana sposobu działania firmy ma wpływ na wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa” – dodaje.

5 głównych obszarów wdrażanych technologii

Adopcja technologii cyfrowych i dojrzałość operacyjna firm zostały zbadane w oparciu o analizę poziomu wdrożenia rozwiązań technologicznych w pięciu głównych obszarach: chmury, inteligentnych danych, sztucznej inteligencji, zwinnych modeli zatrudnienia oraz relacji w ramach ekosystemu interesariuszy. I tak, przedsiębiorstwa gotowe na wyzwania przyszłości przekształcają modele operacyjne, wykorzystując bogate zbiory danych do optymalizacji podejmowanych decyzji, wspomagając pracowników sztuczną inteligencją (AI) oraz stosując zwinne modele zatrudnienia. Jak wynika z badania, skalowalną infrastrukturą chmurową dysponuje 90% organizacji „gotowych na przyszłość” w porównaniu do 76% spośród wszystkich innych firm. Jednocześnie wykorzystanie inteligentnych danych przez ponad połowę (52%) liderów cyfryzacji usprawnia procesy podejmowania decyzji.

Mimo, że obecnie wśród pozostałych firm analitykę zbiorów danych wykorzystuje tylko 6% przedsiębiorstw, to do 2023 roku Accenture prognozuje, że trzy czwarte wszystkich organizacji będzie korzystać z tego rozwiązania. Kolejną technologią napędzającą automatyzację jest sztuczna inteligencja. Jeszcze trzy lata temu z możliwości AI i data science korzystało zaledwie 4% firm. Obecnie wykorzystywana w obrębie zintegrowanych rozwiązań sztuczna inteligencja pomaga 71% „przygotowanym na przyszłość” przedsiębiorcom skalować ich biznes. Z kolei 67% z nich w pełni zautomatyzowało swoje procesy operacyjne implementując rozwiązania cyfrowe typu end-to-end. Wśród pozostałych organizacji takie wdrożenie zrealizowała tylko jedna trzecia (32%), czytamy w raporcie.

Dojrzałość operacyjna

Organizacje „gotowe na przyszłość” zdają sobie sprawę, że ludzie mają kluczowe znaczenie dla sukcesu i dokładnie wiedzą, iż potrzebują maksymalnie zaangażować dostępne talenty. Dlatego też przebudowują modele operacyjne tak, by umożliwić łatwy przepływ kadr w ramach struktury całej organizacji. Wspieranie społeczności wysoko wykwalifikowanych pracowników i wspomaganie ich za pomocą technologii jest częścią modelu zwinnego zatrudnienia, który już zastosowało 34% wiodących pod względem cyfryzacji firm, wskazują twórcy badania. Zwinne zarządzanie kapitałem ludzkim wiąże się natomiast z nawiązaniem komplementarnych relacji w ramach ekosystemu interesariuszy, na czym skupiła się jedna trzecia (32%) „gotowych na przyszłość”. W efekcie połączenie tych praktyk pozwala skutecznie monetyzować ludzką pomysłowość i inteligencję maszyn oraz przekształcać sposób, w jaki pracują ludzie i działają firmy.

Poziom dojrzałości operacyjnej różni się w zależności od branży. Wyniki badania wskazują, że odsetek firm „gotowych na przyszłość” w branży ubezpieczeniowej (10%) i zaawansowanych technologii (9%) jest wyższy niż w innych branżach, gdzie jest to tylko 7% przedsiębiorstw. “Jednak w związku z tym, że pandemia wymusiła bezprecedensowe przyspieszenie cyfrowe, wyniki naszych badań pozwalają mówić o nowych liderach w najbliższej przyszłości. Oczekujemy, że do 2023 r. do grona „gotowych na przyszłość” dołączą i osiągną odpowiednią przewagę konkurencyjną firmy z branży motoryzacyjnej (48%), ubezpieczeniowej (42%) i bankowej (37%)”  – zapowiada Edyta Gałaszewska, dyrektor zarządzająca Accenture Operations.

Organizacje, które już w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęły poziom “gotowości na przyszłość”, odnotowały przyspieszenie i poprawę w obszarze wdrażania innowacyjnych produktów i usług (83%), zaangażowania i utrzymania pracowników (80%), doświadczenia klientów (75%), wartości biznesowej generowanej z danych (73%) oraz połączenia talentów pracowników i zdobywania przez nich nowych kompetencji (68%) – wynika z badania Accenture.

Choć większość organizacji odnotowuje postępy w obszarze cyfryzacji, wspomniany raport pokazuje też, że 93% z nich mogłoby zrobić więcej, a zwiększenie dojrzałości w zakresie operacji biznesowych jest opłacalne. Według autorów badania, szybsza adopcja technologii cyfrowych i zwinnych modeli operacyjnych zastosowana na szeroką skalę może przełożyć się na globalny wzrost rentowności firm o łączną wartość 5,4 biliona dolarów.

Pełny raport „Fast Track to Future-Ready Performance” dostępny jest tu: https://accntu.re/3cqB29i

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *