Zmiany kadrowe

Nikodem Bończa-Tomaszewski odwołany ze stanowiska dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki

Decyzję podjęła Anna Streżyńska, minister cyfryzacji. Nieoficjalnie mówi się, że chodziło o kwestie personalne. W następstwie odwołania dyrektora wypowiedzenia złożyli wszyscy jego zastępcy. 

Nikodem Bończa-Tomaszewski odwołany ze stanowiska dyrektora Centralnego Ośrodka InformatykiNikodem Bończa-Tomaszewski, dyrektor COI

Odchodzący z COI zastępcy dyrektora to Anna Jaczkowska odpowiedzialna za zarządzanie projektami, Katarzyna Zalewska-Trzepiota odpowiedzialna za administrację i finanse, Sebastian Zduńczyk odpowiedzialny za eksploatację i utrzymanie systemów, Michał Głowiński, który prowadził pion rozwoju systemów oraz Marcin Malicki, który odpowiadał za e-usługi, projektowanie user experience i komunikację.

Nikodem Bończa Tomaszewski kierował COI od kwietnia 2012 r. W tym czasie Ośrodek ten stał się centrum kompetencji cyfrowych w MSW, a od początku roku 2016 – Ministerstwa Cyfryzacji. Dyrektor Tomaszewski stworzył – wzorując się na brytyjskiej agencji Government Digital Service – pierwszy w polskiej administracji zespół o pełnych kompetencjach do budowy i utrzymania kluczowych dla państwa systemów IT.

Zespołowi temu powierzono w 2013 roku zadanie przygotowania i przeprowadzenia programu naprawczego dla projektu pl.ID, któremu groziła likwidacja w wyniku tzw. infoafery. Skutkiem programu naprawczego było uruchomienie w marcu 2015 r. zbudowanego przez COI Systemu Rejestrów Państwowych. Połączył on w jedną całość zbiory PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego oraz umożliwił tzw. odmiejscowienie usług. Dzięki temu dowód osobisty i odpis aktu można otrzymać w dowolnym urzędzie, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Także w tym czasie COI przygotował do wdrożenia zmodernizowaną warstwę centralną systemu CEPiK 2.0 (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). W ramach przyjętej wspólnie z MSW strategii budowy ułatwień dla obywateli COI stworzył szereg e-usług, w tym m. in. Historia Pojazdu, sprawdzenie dowodu osobistego online czy Bezpieczny Autobus. W 2015 roku COI we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, MSW i 16 innymi resortami przygotował i uruchomił serwis OBYWATEL.GOV.PL, który ułatwia załatwianie spraw urzędowych. Z serwisu i e-usług skorzystało w ubiegłym roku kilka milionów użytkowników.

Nikodem Bończa-Tomaszewski przed objęciem kierownictwa COI przygotował i zrealizował koncepcję budowy Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC). Następnie przez 5 lat pełnił funkcję dyrektora NAC, które bezpłatnie udostępnia w internecie ponad 15 milionów dokumentów i fotografii archiwalnych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *