Branża ITRynek

Nowoczesne technologie, także informatyczne, mogą pomóc w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

Jednym z głównych celów przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 są działania wspierające ochronę klimatu, które wymagają zintegrowanych i innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach. W raporcie „Digital with Purpose: Delivering a SMARTer2030” eksperci Deloitte i Globalnej Inicjatywy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (GeSI) zauważają, że aż na 103 spośród 169 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) mają wpływ na technologie cyfrowe. Analizy wskazują, że ich efektywne wykorzystanie powinno przyspieszyć postęp realizacji tych celów o 22 proc.

Nowoczesne technologie, także informatyczne, mogą pomóc w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

Raport opublikowany przez ekspertów GeSI i Deloitte pokazuje związek między technologiami cyfrowymi a celami zrównoważonego rozwoju przedstawiając szereg krytycznych warunków i działań, koniecznych by zmaksymalizować korzyści płynące z tego połączenia do 2030 roku. I tak, z analizy – przeprowadzonej przy udziale i wsparciu ekspertów akademickich, liderów biznesu i organizacji pozarządowych, na bazie blisko 500 studiów przypadku – wynika, że technologie cyfrowe mogą przyspieszyć realizację celów zrównoważonego rozwoju o 22 proc., zaś o 23 proc. złagodzić tendencje spadkowe. Eksperci Deloitte i GeSI wskazują, że społeczeństwo powinno dążyć do stworzenia ekosystemu opartego na modelu zrównoważonego i cyfrowego rozwoju. “Najnowsze technologie cyfrowe same w sobie nie wpłyną na rzeczywistość, to my musimy nauczyć się czerpać z ich potencjału” – mówi Irena Pichola, Partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

Wiodące technologie ICT

Autorzy raportu szacują, że w najbliższych latach wiodącymi będą technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Mają one znaleźć szerokie zastosowanie w branżach, takich jak: rolnictwo, energetyka, medycyna czy transport. Przewiduje się, że do 2030 roku na badania i rozwój ICT przeznaczone zostaną aż 3 biliony dolarów, a wartość tego rynku powinna osiągnąć w tym czasie poziom 6 bilionów euro. Obecnie to 2,3 biliona euro.

Jednak, jak zauważają eksperci Deloitte, technologii wspierających zrównoważony rozwój jest więcej. Kluczowe w realizacji celów Agendy będzie także przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja i rozwiązania kognitywne, blockchain, sieć 5G, IoT i wirtualna rzeczywistość. “Mogą one wspierać komunikację i łączyć ludzi, monitorować i śledzić wpływ człowieka na środowisko oraz optymalizować nieefektywne czy zbyt energochłonne procesy. Dzięki skutecznej adaptacji tych rozwiązań w 2030 r. możliwe będzie zmniejszenie szacowanej globalnej emisji CO2 o 1,3 proc.” – mówi Jan Michalski, Partner, Lider Deloitte Digital w Europie Środkowej.

Ryzyka związane ze strategią

Realizacja tej długoterminowej i rozbudowanej strategii jest jednak obarczona pewnym ryzykiem. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wiąże się bowiem z drastycznym wzrostem powszechnego zastosowania urządzeń i maszyn, co z kolei powoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej oraz większą liczbę elektrośmieci. Jak zauważają eksperci, konieczne jest więc rozważenie jaki wpływ na środowiska będzie miał wzrost spodziewany w sektorze ICT. Szacuje się, że wykorzystanie energii przez technologie informacyjno-komunikacyjne może spowodować przyrost emisji gazów cieplarnianych o 11 proc. do 2030 roku. Dlatego też, jak wskazują autorzy raportu, konieczne będzie oparcie gospodarek państw na odnawialnych źródłach energii czy też wdrożenie efektywnych metod odzyskiwania surowców z e-śmieci.

Innym ryzykiem społecznym, wskazanym przez ekspertów Deloitte, jest polaryzacja społeczeństw na skutek nierównomiernego rozwoju technologii cyfrowych w poszczególnych regionach świata. Powszechny dostęp do informacji może stać się narzędziem do propagowania fałszywych treści i powodowania konfliktów zbrojnych.

Sprecyzowane cele dla poszczególnych kontynentów

W raporcie wskazano także obszary, na których powinny skupić się poszczególne kontynenty w perspektywie do 2030 roku. I tak, przed Europą stoi cel wdrażania efektywnego, czystego przemysłu i rolnictwa, a Ameryką Północną ograniczenie zużycia wody i poprawy wydajności energetycznej. Z kolei Afryka powinna się skupić na poprawie jakości opieki okołoporodowej matek (co powinno wpłynąć pozytywnie na przeżywalność noworodków) oraz pracować nad zwiększeniem wydajności małych gospodarstw rolnych. Celem Azji, według raportu, jest natomiast redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych i nawozów.

Jak tłumaczą eksperci Deloitte oraz GeSI , na obecnym poziomie i w tempie realizacji założeń Agendy 2030, nie ma możliwości aby sprostać takim problemom jak rosnąca emisja gazów cieplarnianych, narastające nierówności społeczne czy nadmierne wykorzystywanie surowców naturalnych. Dlatego należy według nich podjąć współpracę na wielu szczeblach, w którą zaangażują się rządy, inwestorzy instytucjonalni, organizacje pozarządowe i obywatele.

UpLink – jedna z inicjatyw wspierających

Jedną z takich inicjatyw ma być UpLink – globalna crowdsourcingowa platforma działania, skupiająca przedsiębiorców i pomysły wspierające wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju, którą podczas niedawnego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przedstawili wspólnie przedstawiciele firm Deloitte, Salesforce i LinkedIn. “Musimy zdać sobie sprawę, że rozwój cywilizacyjny nie pozostaje bez wpływu na stan środowiska naturalnego. Wiele zmian jest nieuniknionych, jednak poprzez międzynarodową współpracę jesteśmy w stanie spowolnić wiele z nich. Powszechne wykorzystanie najnowszych technologii w słusznej sprawie, pomoże nam zachować odpowiedni stan planety dla następnych pokoleń. Do realizacji tego, być może najważniejszego celu ludzkości, konieczna jest mobilizacja zarówno światowych decydentów, jak i każdego obywatela z osobna” – podsumowuje Irena Pichola.

 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *