CDOAplikacjeCIOPolecane tematy

Oracle podsumowuje najważniejsze innowacje i technologie biznesowe

Konferencja Oracle Impact była okazją do poznania innowacji i nowinek technologicznych o największym potencjale biznesowym. Trzy równoległe ścieżki tematyczne poświęcono odpowiednio zagadnieniom związanym z biznesowym wykorzystaniem Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji oraz technologii Blockchain. Technologie te, zdaniem przedstawicieli Oracle, odegrają największą rolę w cyfrowej transformacji wielu firm.

Oracle podsumowuje najważniejsze innowacje i technologie biznesowe

Podczas sesji plenarnej zaprezentowano w działaniu połączenie mechanizmów sztucznej inteligencji, kontroli optycznej (na potrzeby rejestrowania zdarzeń zachodzących na sali), a także rozwiązań analitycznych realizowanych w oparciu o platformę Oracle Cloud. Zbudowany system automatycznie zliczał obecnych na sali uczestników, wolne krzesła oraz inne przedmioty. Zdaniem przedstawicieli firmy Oracle technologie chmurowe są świetnym rozwiązaniem dla tego typu zastosowań, które wymagają wykorzystania dużych zasobów mocy obliczeniowej w krótkim czasie. Kluczowe znaczenie ma tu m.in. elastyczność i skala infrastruktury typowej dla chmury publicznej.

Równocześnie, nowego znaczenia nabierają funkcje pozwalające automatyzować działania związane z utrzymaniem i dostarczaniem zasobów IT. „W ostatnich latach głównym czynnikiem napędzającym rozwój technologii było tworzenie kolejnych warstw automatyzacji – na liniach produkcyjnych, procesach biznesowych i w im podobnych zastosowaniach. Stworzyliśmy wiec świat integracji i automatyzacji, który z kolei zmienia realny świat nas otaczający. Doszliśmy jednak do momentu, w którym automatyzacja przeszła na kolejnym poziom – autonomiczności” – mówi Regis Louis, wiceprezes Oracle i szef działu rozwiązań chmurowych w regionach EMEA i APAC. „Dotąd automatyzacja opierała się na zestawach reguł, które wykonywały maszyny. Autonomiczność rożni się tym, że dziś dostępne są rozległe zasoby danych i związane ze sztuczna inteligencja technologie pozwalające sprawnie przetwarzać dane. Dzięki temu maszyny mogą zostać wyposażone w świadomość kontekstu danych, na których operują. Mogą więc wyciągać wnioski z danych historycznych i na tej podstawie podejmować określone decyzje” – podkreśla Regis Louis. Według niego już dziś na świecie nie brakuje przykładów wykorzystania technologii autonomicznych. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o autonomiczne pojazdy, ale także o rozwiązania logistyczne, zautomatyzowane systemy spedycyjne, czy rozwiązania dla przemysłu lub rolnictwa. Skala wykorzystania sztucznej inteligencji wzrasta także w kontekście rozwiązań biznesowych, co odpowiada trendom związanym z rosnącym zainteresowaniem modelami działalności realizowanymi w oparciu o dane. Według prognoz Oracle już niebawem mechanizmy sztucznej inteligencji aż 90% aplikacji biznesowych, przy czym ponad połowa danych będzie zarządzania w sposób zautomatyzowany.

Automatyzacja ma także coraz większe znaczenie dla powodzenia planów biznesowych wielu organizacji. „Powód jest prosty – jako ludzkość produkujemy zbyt wiele danych, aby ludzie byli w stanie sobie z nimi efektywnie radzić” – mówi Regis Louis. Według niego, naturalną odpowiedzią na tego typu wyzwania są nowe kategorie usług i rozwiązań wspierających automatyzację procesów przetwarzania danych, ale też – operacje biznesowe. „Oracle rozwija nowe, związane z automatyzacją, kategorie usług PaaS. Za sprawą chmury mamy do dyspozycji wszystkie potrzebne dane, funkcje sztucznej inteligencji i praktycznie nieograniczona moc obliczeniowa. Dzięki temu, na przykład, oprogramowanie może z powodzeniem zarządzać samym sobą” – zapewnia Regis Louis. Jego zdaniem warto wskazać trzy najważniejsze filary koncepcji autonomicznych rozwiązań IT. Są to:
1. Zautomatyzowane działanie, które obejmuje dostarczanie usług, ich zabezpieczanie, monitorowanie, tworzenie kopii zapasowych oraz ich przywracanie w razie konieczności.
2. Automatyczne wdrażanie aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa, natychmiastowo po ich udostępnieniu przez producenta i bez przestojów w działaniu.
3. Zautomatyzowane strojenie i naprawa – oprogramowanie ma działać tak, aby minimalizować wszelkie przestoje, zapewniając tym samym najwyższe wskaźniki SLA.

Przykładem autonomicznego rozwiązania informatycznego w ofercie Oracle jest najnowsza odsłona platformy bazodanowej. „Jest to implementacja wszystkich wspomnianych atrybutów. Wykorzystaliśmy też informacje o tym, w jaki sposób nasi klienci korzystają z baz danych Oracle, tak aby zbudować mechanizmy umożliwiające efektywne, automatyczne strojenie oraz konfigurację baz danych w zależności od potrzeb i obciążeń” – podkreśla Regis Louis. I tak, platforma Oracle Autonomous Database może być wykorzystywana zarówno na potrzeby zastosowań analitycznych, jak i transakcyjnych. W przypadku platformy Oracle Autonomous Database automatyzacja obejmuje też m.in. obszar integracji – na poziomie technologii i pozyskiwania danych z systemów biznesowych. Dodatkowo, wbudowane, predefiniowane narzędzia i mechanizmy sztucznej inteligencji podpowiadają jakie systemy zintegrować w kolejnym kroku, aby lepiej zautomatyzować dany proces biznesowy.

Więcej czasu na innowacje

Wedle zapewnień, autonomiczne środowisko baz danych jest też w stanie efektywnie wspierać procesy analityczne i przetwarzanie big data. Funkcjonalność nowej platformy bazodanowej Oracle obejmuje bowiem m.in. wybrane funkcje analityki biznesowej i raportowania, a także – wsparcie dla języka naturalnego, co ma ułatwiać wykorzystanie danych bezpośrednio przez użytkowników biznesowych. Przedstawiciele Oracle zapewniają, że autonomiczny charakter środowiska bazodanowego sprawia, że administratorzy baz danych mogą zająć się innymi obowiązkami i rozwinąć swoje kompetencje w zakresie biznesowego wykorzystania danych i zarządzania cyklem życia informacji na potrzeby prowadzonej działalności. „Wszystkie te innowacje pozwalają firmom spędzić więcej czasu na wdrażaniu innowacji biznesowych. Ułatwiają też wykorzystanie możliwości płynących z najnowszych technologii, jak Blockchain. Aby było to jeszcze prostsze, Oracle zbudował predefiniowaną usługę chmurową zapewniającą gotowe do wdrożenia rozwiązanie oparte na technologii Blockchain, które może być łatwo wykorzystanie w różnego rodzaju zastosowaniach biznesowych” – twierdzi Louis Regis. Według niego, w oparciu o możliwości Oracle Cloud powstało też szereg innych narzędzi wspierających użytkowników biznesowych w realizowaniu ich obowiązków. Przykłady to m.in. czatbot i cyfrowy asystent – rozwiązania, odpowiadające na oczekiwania młodszego pokolenia pracowników.

Co więcej, Louis Regis podkreśla, że takie rozwiązania mogą dziś z powodzeniem zastąpić konsultantów telefonicznych w procesach obsługi klienta – proste zapytania mogą być obsługiwane automatycznie, a jedynie bardziej złożone problemy mogą być w sposób niewidoczny dla klienta kierowane do rozwiązania przez specjalistów. „Autonomiczność to koncepcja, dzięki której możliwe jest ograniczenie pracochłonności działań związanych z IT. Usługi chmurowe z kolei zmniejszają bariery związane z wykorzystaniem nowych technologii w biznesie” – kwituje Regis Louis.

Innym przykładem wykorzystania możliwości platformy Oracle Cloud jest narzędzie chmurowe ułatwiające integrację systemów biznesowych ze źródłami danych działającymi m.in. w ramach infrastruktury Internetu Rzeczy, a następnie – przetwarzanie takich danych oraz ich wykorzystywanie za pośrednictwem dedykowanych aplikacji biznesowych. Dostępne dziś, predefiniowane aplikacje Oracle wspierają m.in. zarządzanie flotą pojazdów i procesy produkcyjne. Z tego rozwiązania korzysta m.in. Subaru, gdzie chmura IoT Oracle jest wykorzystywana do analizowania na bieżąco danych napływających z czujników wbudowanych w ponad 2 mln samochodów. Wnioski z prowadzonych analiz dają z kolei możliwość zaoferowania klientom nowych usług biznesowych, ograniczenia kosztów obsługi i poprawy zadowolenia nabywców.

Najlepsze w Polsce wdrożenia chmury Oracle

Podczas konferencji przyznano również nagrody za skuteczne wdrożenie rozwiązań chmurowych Oracle. W gronie laureatów znalazły się firmy: Orange Polska, Circle K, BOŚ Bank, Poczta Polska oraz Grupa TAURON, a także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. I tak, firmę Orange Polska wyróżniono za innowacyjne i pionierskie zastosowanie rozwiązań chmurowych Oracle do konsolidacji platform baz danych klientów w oparciu o rozwiązanie Oracle Exadata Cloud at Customer. Z kolei nagrodę dla firmy Circle K przyznano za migrację wszystkich krytycznych systemów produkcyjnych do środowiska Oracle Cloud. Do środowiska chmurowego przeniesiono m.in. oprogramowanie JD Edwards, system zarządzania tożsamością, platformę integracyjną, a także narzędzia analityczne i bazę danych. Zdaniem przedstawicieli Oracle projekt ten jest jednym z przykładów wysokiej dojrzałości platformy Oracle Cloud i potwierdzeniem możliwości jej wykorzystania na potrzeby obsługi najbardziej złożonych środowisk produkcyjnych.

Oracle podsumowuje najważniejsze innowacje i technologie biznesowe

Wyróżnienie dla BOŚ Banku przyznano natomiast za wykorzystanie mechanizmów Oracle Cloud Security – m.in. na potrzeby zapewnienia zgodności z regulacjami RODO. BOŚ Bank zdecydował się na wdrożenie rozwiązań Oracle Cloud Security jako pierwszy bank w Polsce. Wyróżnienie dla Poczty Polskiej przyznano za sposób przeprowadzenia kompleksowej optymalizacji procesów informatycznych w oparciu o technologię i usługi konsultingowe Oracle. Według przedstawicieli jury projekt ten zasługuje na wyróżnienie ze względu na skalę transformacji oraz zaangażowanie ok. 800 osobowego zespołu IT. W ramach prac przygotowujących firmę do cyfrowej transformacji biznesu rozbudowano również środowiska analityczne, testowe i deweloperskie. Zmodernizowano też platformę bazodanową. Grupa Tauron została nagrodzona za wykorzystanie rozwiązań integracji danych Oracle m.in. na potrzeby złożonej integracji danych klientów, przy zachowaniu pełnej zgodności z regulacjami prawnymi w zakresie danych osobowych i z zachowaniem odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nagrodzony został natomiast za kompleksowe i efektywne wdrożenie innowacyjnych technologii Oracle wraz z platformą bazodanową Exadata i systemem backup ZFS. Do platformy bazodanowej opartej na dwóch maszynach Oracle Exadata przeniesiono wszystkie systemy informatyczne. Zapewniono przy tym również architekturę Disaster Recovery w oparciu o dwie rozproszone geograficznie serwerownie. Wyróżnienie dla UFG przyznano m.in. za kompleksowość, ale także korzyści biznesowe wynikające ze zwiększenia wydajności oraz konsolidacji systemów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *