CDOPolecane tematy

Orange Polska: W ciągu 2 lat podwoiliśmy nasze przychody z usług ICT

Executive ViewPoint

Z Bertrandem Grèzes-Besset, dyrektorem rozwiązań ICT w Orange Polska, rozmawiamy o rozwoju rynku ICT w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, o kluczowych trendach w IT, rozwoju produktów i usług ICT w Grupie Orange Polska – m.in. dzięki zakupowi BlueSoft i dynamicznemu rozwojowi Integrated Solutions, a także o tym, czy pandemia COVID-19 faktycznie przyspiesza cyfrową transformację i migrację do chmury w Polsce.

Orange Polska: W ciągu 2 lat podwoiliśmy nasze przychody z usług ICT

W zakresie cloud computingu, Orange Polska i Integrated Solutions uznawane są za liderów wśród dostawców tego typu usług w Polsce, m.in. dzięki zmodernizowanej w roku 2019 usłudze Integrated Computing. To swego rodzaju most pomiędzy data center klienta a usługami chmury publicznej. Oczywiście w ofercie mamy także usługi naszych centrów danych. Pośredniczymy też w sprzedaży usług IaaS i PaaS największych dostawców chmury publicznej.

Od ponad roku odpowiada Pan za obszar ICT w Orange Polska. Jakie ma Pan obserwacje, patrząc na polski rynek IT w porównaniu z innymi rynkami europejskimi?

Na pewno w Polsce obserwujemy dużo niższy poziom adopcji chmury niż w Europie Zachodniej, bo to wciąż jedynie 10–15%. Myślę jednak, że to się zmieni choćby ze względu na ogłoszenie dużych inwestycji w budowę w Polsce regionalnych hubów Microsoft Azure i Google Cloud. Podobne przyspieszenie adopcji chmury zaobserwowaliśmy po inwestycji Amazon we Francji.

Niższy jest także poziom inwestycji polskich firm w rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Choć trzeba od razu zaznaczyć, że bardzo szybko rośnie wśród organizacji świadomość ryzyka. Dotyczy to zwłaszcza sektora MŚP, gdzie istnieje zarówno ogromna potrzeba, jak i potencjał wzrostu. Przedsiębiorstwa w Polsce używają przede wszystkim rozwiązań antywirusowych, a dziś to nie wystarcza. Co więcej, według różnych badań, ogromna liczba polskich firm nie używa nawet tego podstawowego środka ochrony. Dlatego inwestujemy w budowanie świadomości klientów w obszarze cyberzagrożeń, m.in. publikując co roku raport CERT Orange Polska. Proponujemy też klientom kolejne, zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, głównie w ramach usługi CyberTarcza.

Nie odstajemy zaś – w porównaniu z innymi krajami europejskimi – w adopcji i budowie sieci 5G. W Orange Polska rozpoczęliśmy pierwszy etap wprowadzania usług sieci piątej generacji. Od początku lipca w zasięgu sieci #hello5G jest już prawie 6 mln Polaków.

Ponad rok temu Orange kupił firmę BlueSoft, aby wzmocnić ofertę usług IT. Jak dziś wygląda strategia ICT Grupy Orange, w której jest także Integrated Solutions?

Zakup BlueSoft pozwolił nam bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby klientów dzięki połączeniu kompetencji związanych z usługami telekomunikacyjnymi i informatycznymi z budową i rozwojem aplikacji. Współpraca Orange Polska, Integrated Solutions i BlueSoft umocniła naszą pozycję jako dostawcy konwergentnych usług ICT. Dostawcy, który może przyczynić się do wdrożenia przełomowych rozwiązań, proponując klientom najnowocześniejsze technologie i zapewniając im szerokie wsparcie najlepszych specjalistów. Połączone kompetencje tych spółek zwiększają również nasze możliwości dostarczania klientom kompleksowych rozwiązań tworzonych na zamówienie. Jednocześnie dokonujemy transformacji naszych strategicznych obszarów rozwoju – czyli cloud computingu i cyberbezpieczeństwa – dzięki wdrożeniom rozwiązań definiowanych programowo. Będziemy mogli niemalże natychmiast i zdalnie skalować sieci telekomunikacyjne, środowisko IT czy systemy bezpieczeństwa klientów.

Z kolei po stronie aplikacji biznesowych mamy dziś możliwość zaoferowania pełnej gamy produktów wraz z oferowanymi na najwyższym poziomie usługami Managed Services. Jesteśmy więc w pełni gotowi, aby być dla klientów preferowanymi partnerami w zakresie transformacji cyfrowej, umożliwiając im konwersję tradycyjnego środowiska IT do nowego, w pełni skalowalnego, opartego o kontenery i mikroserwisy. Dzięki temu osiągają oni elastyczność biznesową podobną do tej, jaką my osiągnęliśmy dzięki Orange Flex.

Na Pana profilu LinkedIn znalazłem informację, że kluczowe dziś hasła to m.in.: Customer Development i Product Development, Scrum, Continuous Integration i Continuous Deployment, architektura serverless i microserwisy… Czy w ten sposób transformowane jest IT w Orange Polska?

Moim zdaniem są to dziś najważniejsze trendy w sektorze ICT. Metodologie zwinne pozwalają nam ograniczać ryzyko działalności i dotrzymywać kroku ciągle zmieniającym się potrzebom klientów. Aby być zwinnym, nie można jednak korzystać z monolitycznych systemów, w rozwoju których wykorzystywana jest metodologia waterfall, przez co zmiany dokonywane są znacznie wolniej, niż w zwinnym środowisku IT stworzonym na bazie architektury mikroserwisów i kontenerów, gdzie do orkiestracji wykorzystywany jest Kubernetes.

Orange Flex jest naszym pierwszym, dużym projektem stworzonym dzięki podejściu agile. Interdyscyplinarny zespół pod kierunkiem Bruno Chomela – CIO w Orange Polska, zrealizował ten projekt w mniej niż 12 miesięcy. Okres ten objął etap iteracyjnego rozwoju, w którym brało udział kilka tysięcy naszych klientów, opracowanie symulowanych scenariuszy użytkowania, a następnie stworzenie MVP, czyli minimalnej – pod względem funkcjonalności – gotowej do zaprezentowania szerokiemu rynkowi wersji Orange Flex.

Obecnie zaś – dzięki wykorzystaniu kultury pracy opartej o Continuous Integration i Continuous Deployment – jesteśmy w stanie w trybie ciągłym wdrażać nowe funkcje w usłudze Orange Flex. Mogliśmy też np. wdrożyć w ciągu trzech dni specjalną ofertę związaną z koniecznością masowego przejścia pracowników wielu firm na home office i przestawienia się edukacji na nauczanie w pełni online. W odpowiedzi na te potrzeby, zaoferowaliśmy uczniom i nauczycielom pakiet 100 GB transmisji danych za 1 zł miesięcznie. Przy tradycyjnym podejściu przygotowanie podobnego produktu zajęłoby nam kilka tygodni.

Współpraca Orange Polska, Integrated Solutions i BlueSoft umocniła naszą pozycję jako dostawcy konwergentnych usług ICT. Dostawcy, który może przyczynić się do wdrożenia przełomowych rozwiązań, proponując klientom najnowocześniejsze technologie i zapewniając im szerokie wsparcie najlepszych specjalistów. Połączone kompetencje tych spółek zwiększają również nasze możliwości dostarczania klientom kompleksowych rozwiązań tworzonych na zamówienie.

Wspomniał Pan wcześniej o rozwoju usług cloud computing…

W zakresie cloud computingu, Orange Polska i Integrated Solutions uznawane są za liderów wśród dostawców tego typu usług w Polsce, m.in. dzięki zmodernizowanej w roku 2019 usłudze Integrated Computing. To swego rodzaju most pomiędzy data center klienta a usługami chmury publicznej. Oczywiście w ofercie mamy także usługi naszych centrów danych. Pośredniczymy też w sprzedaży usług IaaS i PaaS największych dostawców chmury publicznej. Poza tym cały czas wzbogacamy nasze usługi telekomunikacyjne o dodatkowe produkty, takie jak narzędzia do pracy zdalnej, chatboty, czy inne narzędzia wspierające i automatyzujące proces interakcji z klientem.

W zakresie bezpieczeństwa – poza tradycyjnymi rozwiązaniami, takimi jak wdrożenia systemów firewall, zarządzanie incydentami – oferujemy także nowy produkt CyberWatch. Jest to narzędzie, które dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji i na bazie analizy zachowań behawioralnych wykrywa potencjalne zagrożenia w sieci klienta. Z naszego Security Operations Center korzysta dziś już ponad 500 firm.

Wspólnie z BlueSoft przygotowaliśmy również wiele rozwiązań dla poszczególnych sektorów gospodarki – w pierwszej kolejności banków, firm ubezpieczeniowych i sieci handlowych – wspierających m.in. ich migrację do zwinnej organizacji i wdrożenie metodyk DevOps. Dzięki BlueSoft opracowaliśmy także rozwiązania ułatwiające budowę platform e-commerce. Dostarczamy technologie, które pozwalają organizacjom na dokonanie rewolucyjnych zmian prowadzących do ich cyfrowej transformacji.

Jak wyglądał ostatni rok, jeśli chodzi o rozwój usług ICT w Grupie Orange i jakie są Państwa plany?

To był dla nas bardzo dobry rok, także pod względem szybkiego rozwoju. W ciągu dwóch lat podwoiliśmy nasze przychody z usług ICT, których wartość w 2019 roku przekroczyła 700 mln zł. Dzięki pojawieniu się w naszej Grupie firmy BlueSoft oferujemy dziś kompletny zakres rozwiązań dla sektora dużych przedsiębiorstw. Zrealizowaliśmy też pierwsze wspólne projekty. A Integrated Solutions umocnił się na trzeciej pozycji wśród integratorów w Polsce.

Jako Orange Polska rozbudowaliśmy ofertę naszych usług cloud computing, które dzięki nawiązanym partnerstwom możemy łatwo integrować z chmurami publicznymi Microsoft Azure, Google Cloud i Amazon Web Services. Będąc jedynym dostawcą usług data center w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, udostępniamy klientom narzędzie VMware vCloud 10, pozwalające na łatwe zarządzanie zasobami własnymi i tymi w chmurze obliczeniowej. W naszych centrach danych mamy 40 000 vCPU dostępnych od razu dla obecnych i przyszłych klientów.

Jednym z naszych priorytetów na rok 2020 jest wsparcie i edukacja klientów w zakresie migracji do chmury, w szczególności w kontekście dwóch dużych inwestycji w Polsce zapowiedzianych przez Google i Microsoft. Chcemy również nadal rozwijać własną ofertę cloud computingu, adresując indywidualne potrzeby naszych klientów (np. w obszarze zapasowego centrum przetwarzania danych DRC). Wzmacniamy także ofertę rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zwłaszcza rozwijając ją o pakiet usług profesjonalnych. Przygotowujemy też rozwiązania skrojone na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, które z jednej strony mogą najbardziej zyskać na digitalizacji procesów, a z drugiej – mają z tym największy problem.

Mówi się, że obecna sytuacja związana z epidemią COVID-19 przyspiesza cyfrową transformację. Czy rzeczywiście widać przyspieszenie tego typu projektów?

W pierwszym półroczu tego roku zaobserwowaliśmy zdecydowanie zwiększone zapotrzebowanie na infrastrukturę IT i rozwiązania do pracy zdalnej związane z koniecznością dostosowania się organizacji do czasów pandemii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT, zwłaszcza ochrony urządzeń, z których korzystają pracownicy zdalni. Dotyczyło to m.in. licencji VPN, zapór firewall czy rozwiązań DDoS. To efekt masowego przejścia firm na home office. W ciągu ostatnich miesięcy wprowadziliśmy kilkanaście nowych produktów, w tym m.in. możliwość wynajmu sprzętu IT. Teraz klienci zaczęli planować inwestycje na przyszłość, w tym migrację do chmury, głównie w kontekście usług Disaster Recovery as a Service czy wirtualizacji zasobów IT, aby móc łatwiej zdalnie zarządzać infrastrukturą IT. Przedsiębiorstwa oczekują także porad, w jaki sposób w związku z obecną sytuacją transformować organizację.

Czy faktycznie widać dziś „masową” migrację do chmury spowodowaną pandemią?

Zauważyliśmy wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi. Klienci nie są jednak w stanie od razu przenieść się z tradycyjnych zasobów IT do chmury. Do takiej migracji muszą być dostosowane systemy i aplikacje IT klienta. W wielu obszarach mogliśmy jednak zaobserwować wykorzystanie „gotowych” rozwiązań cloud computing, co przynosiło natychmiastowe korzyści. Dotyczy to m.in. takich rozwiązań jak VDI, oprogramowania wspierającego pracę zdalną czy narzędzi wspierających e-handel. Kilku klientów z sektora retail wspólnie z nami zaczęło już migrację do chmury. Na pewno jednak wirtualizację zasobów przyspieszą inwestycje Microsoftu i Google. Za tym idą także decyzje rządu ułatwiające wykorzystanie chmury np. w sektorze publicznym oraz polskiej bankowości.

Czy jednak Microsoft i Google to nie konkurenci Orange Polska?

Nie traktujemy Microsoft czy Google jako konkurencji, bo oferują inne niż my usługi. Jeśli klient chce np. zachować system funkcjonujący na komputerze mainframe, to nie może przenieść go do chmury publicznej, ale do naszego data center w Łodzi lub Warszawie już tak. To ostatnie centrum danych rozbudowujemy obecnie w związku z budową sieci 5G. Celem jest obniżenie opóźnień w transmisji danych. Warto też podkreślić, że BlueSoft, który jest częścią Grupy Orange Polska, ma status Advanced Consulting Partner firmy Amazon Web Services oraz Advanced Professional Partner firmy Microsoft Azure. W Orange zatrudniamy ponad 20 inżynierów Google Cloud i inwestujemy w kompetencje chmurowe, bo wierzymy, że przyszłość to chmura hybrydowa.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2020. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2020

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *