InfrastrukturaCIOPolecane tematy

Wirtualizacja stacji roboczych od Fujitsu rozwiązaniem problemów z zapewnieniem narzędzi do pracy zdalnej

ADVERTORIAL

Wobec pandemii COVID-19 możliwość powszechnej pracy zdalnej stała się kluczowym wymogiem niezbędnym do funkcjonowania biznesu w wielu branżach. Wiosenne doświadczenia pokazały, że nie wszystkie firmy były na to gotowe. Nie wszystkie są gotowe także i dziś. Tymczasem, w zapewnieniu powszechnego, zdalnego dostępu do narzędzi pracy zdalnej pomóc może wykorzystanie koncepcji VDI. Nowa oferta Fujitsu pozwala na wdrożenie środowiska zwirtualizowanych stacji roboczych również w organizacjach niemających środków inwestycyjnych.

Wirtualizacja stacji roboczych od Fujitsu rozwiązaniem problemów z zapewnieniem narzędzi do pracy zdalnej

Wprowadzona – niemal z dnia na dzień – społeczna izolacja wymusiła konieczność przeniesienia do modelu pracy zdalnej wszystkich pracowników, którzy mogli wykonywać swoje zadania w ten sposób.

Wirtualizacja oferuje większą ergonomię pracy i bezpieczeństwo środowiska IT

Organizacje, które odpowiednio wcześniej zdecydowały się na wykorzystanie wirtualizacji stacji roboczych, znalazły się w dużo lepszej sytuacji niż firmy i instytucje polegające wyłącznie na fizycznym sprzęcie. “Jako pracownicy oczekujemy maksymalnej elastyczności w zakresie sposobu oraz miejsca wykonywania obowiązków służbowych. W obliczu pandemii i konieczności powszechnego przejścia do modelu pracy zdalnej lub hybrydowej, oczekiwania te stały się wymaganiami biznesu. Niezmiennie ważna jest także ergonomia pracy i bezpieczeństwo całego środowiska” – mówi Jarosław Cichoszewski, konsultant działu Client Computing Devices w Fujitsu.

Aspekt kosztowy jest naturalną zaletą inwestycji w środowiska typu VDI. Podejście to pozwala bowiem nie tylko mocno ograniczyć koszty związane z uruchomieniem i utrzymaniem środowiska pracy użytkowników biznesowych. Koncepcja VDI pozwala też – za sprawą centralizacji – na zapewnienie lepszej kontroli nad użytkownikami, aplikacjami i przetwarzanymi za ich pośrednictwem danymi. Umożliwia też zdecydowane zwiększenie elastyczności całego środowiska pracy. Wirtualizacja daje bowiem możliwość korzystania z tych samych aplikacji biznesowych praktycznie z dowolnego urządzenia końcowego i przy zachowaniu zgodności ze wszystkimi regułami oraz politykami obowiązującymi w danej organizacji.

Wirtualizacja stacji roboczych od Fujitsu rozwiązaniem problemów z zapewnieniem narzędzi do pracy zdalnej

W klasycznym podejściu do stacji roboczych użytkownicy korzystają z aplikacji zainstalowanych lokalnie, w ramach systemu aplikacyjnego działającego w danym komputerze. Natomiast koncepcja VDI mówi o rozdzieleniu warstwy aplikacji użytkownika, systemu operacyjnego i sprzętu. W takim modelu całe środowisko aplikacyjne oraz obsługujący je system operacyjny są uruchomione bezpośrednio w ramach centralnego środowiska serwerowego. Dzięki temu użytkownik może pracować lokalnie, ale może też wykonywać pracę zdalnie – korzystając nadal z tych samych aplikacji i danych.
Jarosław Cichoszewski, konsultant działu Client Computing Devices w Fujitsu

„Wyobraźmy sobie firmę, która pozwalała pracownikom na wykonywanie pracy tylko z biura. Każdy zatrudniony dysponował komputerem, z którego korzystał wyłącznie na miejscu. Wobec konieczności zapewnienia pracownikom możliwości pracy zdalnej pojawia się problem – czy umożliwić wynoszenie – wraz z komputerami – danych poza firmę, czy zorganizować pracę tak, aby dane pozostawały w bezpiecznej, centralnej lokalizacji” – pyta Jarosław Cichoszewski. Wykorzystanie środowiska VDI znosi te ograniczenia.

Lokalnie lub zdalnie korzystamy z tych samych aplikacji i danych

W klasycznym podejściu do stacji roboczych użytkownicy korzystają z aplikacji zainstalowanych lokalnie, w ramach systemu aplikacyjnego działającego w danym komputerze. Koncepcja VDI mówi natomiast o rozdzieleniu warstwy aplikacji użytkownika, systemu operacyjnego i sprzętu. W takim modelu całe środowisko aplikacyjne oraz obsługujący je system operacyjny są uruchomione bezpośrednio w ramach centralnego środowiska serwerowego. „Dzięki temu użytkownik może pracować lokalnie, ale może też wykonywać pracę zdalnie – korzystając nadal z tych samych aplikacji i danych” – podkreśla Jarosław Cichoszewski. Jest to podejście odmienne od typowych rozwiązań terminalowych. Podejście terminalowe zakłada bowiem udostępnienie pracownikom aplikacji uruchomionych bezpośrednio na serwerze. Alternatywą jest zwirtualizowanie środowisk aplikacyjnych.

Scenariusz ten zakłada wykorzystanie terminali udostępniających oprogramowanie biznesowe działające na maszynach wirtualnych uruchomionych w centralnym środowisku serwerowym. „W takim modelu maszyny wirtualne możemy wyposażyć w desktopową wersję systemu operacyjnego, co zapewni możliwość uruchomienia zdecydowanie większej liczby aplikacji biznesowych niż w przypadku wykorzystania jedynie środowiska serwerowego” – twierdzi Jarosław Cichoszewski. W obu modelach użytkownicy korzystają z oprogramowania w pełni zdalnie i niezależnie od lokalizacji, w jakiej się znajdują. Niewątpliwą zaletą takiego podejścia jest możliwość zunifikowania konfiguracji środowiska na poziomie systemu operacyjnego, co wydatnie upraszcza działania administracyjne.

W ramach infrastruktury VDI dla każdego użytkownika tworzona jest indywidualna kopia systemu z odpowiednimi dla niego aplikacjami i danymi. “Po skończonej pracy dane aplikacji są archiwizowane, a maszyna wirtualna wraca do stanu początkowego. Fakt, że poszczególne instancje są zestawiane na potrzeby poszczególnych użytkowników sprzyja działaniom, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych” – opowiada Jarosław Cichoszewski.

Co jednak zrobić w przypadku, gdy niezbędne jest zapewnienie użytkownikom dostępu do aplikacji, która nieprawidłowo funkcjonuje w środowisku wirtualnym bądź wymaga połączenia z urządzeniami zewnętrznymi? „Osobom potrzebującym dostępu do rozwiązań lub zasobów niemożliwych do udostępnienia poprzez warstwę wirtualizacji można udostępnić dedykowaną maszynę fizyczną, z zachowaniem identycznego procesu logowania jak w środowisku wirtualnym” – radzi Jarosław Cichoszewski.

VMware Horizon na kompleksowej platformie Fujitsu

Fujitsu na potrzeby projektów zakładających wdrożenie koncepcji zwirtualizowanych stacji roboczych wykorzystuje platformę VMware Horizon. Ofertę Fujitsu wyróżnia przy tym m.in. kompleksowość. Firma ta ma bowiem nie tylko rozbudowane centra kompetencyjne – również w Polsce – ale jest też jednym z wiodących producentów infrastruktury, w tym rozwiązań serwerowych oraz komputerów osobistych. „Jako globalny partner VMware jesteśmy w stanie zaproponować licencjonowanie platformy Horizon na elastycznych zasadach. Dzięki temu nasi klienci nie muszą z góry nabywać licencji na cały okres użytkowania infrastruktury VDI. Eliminujemy dzięki temu również konieczność kupowania nadmiarowych licencji. Nasza oferta pozwala na zakup licencji oprogramowania VMware w modelu Pay-as-you-go, który zakłada rozliczenie opłat tylko za taką liczbę licencji, która jest faktycznie użytkowana” – podkreśla Jarosław Cichoszewski.

Proponowany przez Fujitsu model rozliczeniowy uwzględnia wszystkie opłaty związane z funkcjonowaniem środowiska VDI na przestrzeni miesiąca. „Licencja naszych usług obejmuje wszystkie elementy środowiska VDI. Z naszych symulacji wynika, że na samych tylko kosztach środowiska VMware możemy osiągnąć oszczędności rzędu kilkudziesięciu procent. Są to bardzo wymierne kwoty” – podkreśla Jarosław Cichoszewski. Korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia VDI na bazie rozwiązań Fujitsu oferowane w modelu Pay-as-you-go są na tyle istotne, że wirtualizacja stacji roboczych staje się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnego podejścia, które zakłada konieczność zakupu nowego sprzętu dla każdego użytkownika.

Podejście Fujitsu wyróżnia dostęp do najlepszych praktyk i rozwiązań referencyjnych zbudowanych na bazie globalnych doświadczeń producenta. „Mamy kompetencje niezbędne do budowania środowisk, które w efektywny i wydajny sposób obsłużą nawet kilka tysięcy użytkowników, z zachowaniem zabezpieczeń na wypadek awarii sprzętu czy problemów sieciowych. Nasze doświadczenia w realizacji projektów VDI zebraliśmy w ramach tzw. architektur referencyjnych, które pozwalają na skrócenie czasu wdrożenia bez kompromisów dotyczących parametrów budowanego środowiska” – dodaje Jarosław Cichoszewski. Tego typu architektury referencyjne Fujitsu uwzględniają m.in. aspekty związane z zapewnieniem efektywności kosztowej, wysokiej wydajności i bezpieczeństwa.

Infrastruktura VDI w miesięcznym abonamencie

„W obszarze VDI oferujemy nie tylko rozwiązania infrastrukturalne i aplikacyjne, lecz także stacje robocze. Jesteśmy producentem wszystkich elementów niezbędnych do budowy infrastruktury VDI. Zapewniamy sprawdzone elementy takiej infrastruktury oraz wiedzę niezbędną do realizacji takich projektów. Dzięki temu do klienta przychodzimy z gotowym rozwiązaniem. Możemy przejąć całość odpowiedzialności za utrzymanie infrastruktury zwirtualizowanych desktopów od naszych klientów, zbudować takie środowisko, a nawet zaproponować rozwiązanie pozwalające wykorzystać koncepcję VDI bez konieczności kupowania sprzętu i budowania infrastruktury. W takim modelu budujemy, dostarczamy i utrzymujemy całe środowisko VDI dla konkretnej organizacji” – mówi Jarosław Cichoszewski.

Fujitsu oferuje również prekonfigurowane rozwiązania pozwalające na uruchomienie środowiska VDI niemal od ręki. „W ofercie mamy gotowe rozwiązanie Fujitsu Primeflex, gdzie cała infrastruktura VDI jest nie tylko zaprojektowana, lecz także zainstalowana w ramach systemu typu appliance i dostępna w formie usługi skrojonej dla określonej liczby użytkowników” – podkreśla Jarosław Cichoszewski. Oferowane w tym modelu rozwiązanie jest dostarczane do centrum danych klienta w formie działającej, prekonfigurowanej maszyny Fujitsu Primeflex, zapewniającej całość środowiska pracy w sposób uwzględniający założenia biznesowe klienta. Uruchomienie takiego rozwiązania sprowadza się w praktyce do zapewnienia niezbędnych integracji z istniejącym w firmie środowiskiem aplikacyjnym. „Dostarczamy środowisko gotowe do działania, pomijając większość działań spotykanych w typowych projektach VDI” – dodaje Jarosław Cichoszewski.

Atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnej infrastruktury

Nie bez znaczenia jest tu skala wdrożenia. Im większa liczba stanowisk zostanie zwirtualizowana, tym mniejszy koszt jednostkowy stacji roboczej. „Przy projektach dużej skali wykorzystanie infrastruktury VDI może okazać się konkurencyjne cenowo względem klasycznej infrastruktury. Dzięki wirtualizacji nie trzeba bowiem cyklicznie modernizować stacji roboczych. Z powodzeniem można wykorzystać starszy sprzęt” – podsumowuje Jarosław Cichoszewski. Analizy Fujitsu pokazują, że podejście oparte na VDI staje się bardziej opłacalne kosztowo od tradycyjnego już w przypadku środowiska dla 50–100 użytkowników.

Artykuł ukazał się na łamach Magazynu ITwiz nr. 10/2020. Zamów poniżej:

Magazyn ITwiz 10/2020

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *