Branża ITRynekPolecane tematy

PARP: Do 2025 roku Polska będzie potrzebować ok. 200 tys. specjalistów zajmujących się AI

Według 7. edycji raportu „Monitoring trendów w innowacyjności”, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ciągu pięciu lat wartość globalnego rynku sztucznej inteligencji wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów, a rozwiązania oparte na AI wdroży aż 97 proc. największych międzynarodowych organizacji. W tym samym okresie w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie sięgnie 200 tys. osób. Z kolei według World Economic Forum rozwój nowych technologii wygeneruje globalnie 133 mln miejsc pracy już do 2022 roku.

PARP: Do 2025 roku Polska będzie potrzebować ok. 200 tys. specjalistów zajmujących się AI

W związku z prognozowanym rosnącym zapotrzebowania na specjalistów AI najwyższym priorytetem dla obecnej administracji powinna być edukacja w zakresie kompetencji przyszłości i podnoszenia kwalifikacji osób funkcjonujących już na rynku pracy – uważają przedstawiciele PARP. Przypominają jednocześnie, że ramy prawne dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji wyznacza Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji na lata 2019-2027, dokument stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji, przedstawiający ambitne cele dotyczące budowy potencjału Polski w tym obszarze. Jednym z nich jest wejście do wąskiej grupy krajów budujących AI.

„Do tego niezbędne jest maksymalne wykorzystanie polskiego potencjału intelektualnego i patentów w dziedzinie sztucznej inteligencji, które pozwolą na to, by do 2025 r. powstało 700 firm ją wykorzystujących. Polityka w tym zakresie zakłada przemodelowanie programów edukacji, wsparcie nauki zamówieniami na projekty długoterminowe oraz stworzenie przestrzeni do prowadzenia eksperymentów i testowania modeli AI. Strategia uwzględnia wsparcie przedsiębiorstw w procesach wytwarzania i komercjalizacji innowacji w obszarze AI m.in. poprzez zamówienia, programy badawcze i programy akceleracyjne” – tłumaczy Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polityka rozwojowa państwa powinna zakładać tworzenie popytu na produkty i usługi, które wytwarzają wartość dodaną dla polskiej gospodarki. Jak podają przedstawiciele PARP, istnieją trzy podejścia, które pomogą to osiągnąć. Pierwsze, zakłada zwiększenie konkurencyjności własnego przemysłu dzięki cyfrowej innowacyjności, czyli korzystania z rozwiązań IT do usprawnienia produkcji. Drugie, polega na przekształceniu „analogowych” produktów wytwarzanych przez krajowe firmy w produkty cyfrowe, a trzecie podejście dotyczy przyzwyczajenia społeczeństwa do ich stosowania.

AI wpłynie na rynek pracy i wskaźniki wzrostu gospodarczego

W rozwoju czwartej rewolucji przemysłowej kluczową rolę odgrywa analityka Big Data i właśnie sztuczna inteligencja. Ekonomiści wskazują nawet, że AI będzie miała podobny wpływ na ludzkość, jak upowszechnienie się elektryczności czy internetu. Zmieni funkcjonowanie wszystkich kluczowych branż – medycznej, rolnictwa, transportu, finansowo-ubezpieczeniowej, handlu, produkcji czy edukacji. Wpłynąć ma również na rynek pracy. Wspomniane wcześniej prognozy World Economic Forum mówią o związanych, często z nowymi zawodami, 133 mln miejsc pracy do 2022 roku. Część dotychczasowych stanowisk zniknie, ale ogólny bilans pozostanie dodatni i według szacunków powstanie 58 mln dodatkowych.

Wartość globalnego rynku sztucznej inteligencji przekroczyła w 2017 roku 16 mld dolarów Przewiduje się, że do 2025 roku, przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 36 proc., wzrośnie z kolei do ponad 190 mld dolarów. W tym samym roku z rozwiązań AI korzystać mają już praktycznie wszystkie firmy, a stopień rozpowszechnienia inteligentnych robotów domowych osiągnie na świecie 14%. Szacuje się również, że do końca 2021 r. organizacje wydadzą na badania nad AI ponad 60 mld dolarów. “Różne źródła wskazują, że upowszechnienie AI w biznesie ma szansę zwiększyć jego produktywność nawet o 40 proc. i jednocześnie do 2035 r. mieć znaczący wpływ na wskaźniki wzrostu gospodarczego” – dodaje Paweł Chaber, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Przyszłość oparta na general artificial intelligence

Obecnie w życiu codziennym wykorzystywany jest potencjał tzw. słabej sztucznej inteligencji. Występuje ona w postaci asystentów głosowych (np. Cortana czy Siri), automatycznych tłumaczy (Google Translator) czy samochodów autonomicznych (Tesla). Jak wskazują eksperci PARP, niedaleką przyszłością jest natomiast stworzenie tzw. ogólnej sztucznej inteligencji (ang. general artificial intelligence), czyli inteligentnych systemów dysponujących wszechstronną wiedzą i zdolnościami poznawczymi, które potrafią samodzielnie myśleć i  wykonywać zadania tak samo sprawnie, jak wykonałby je człowiek.

Dlatego też startupy działające w obszarze AI budzą obecnie zainteresowanie dużych korporacji, które chętnie przejmują te spośród nich, które proponują innowacyjne rozwiązania dotyczące choćby systemów do autonomicznej jazdy, inteligentnego nadzoru ruchu w mieście czy autonomicznych pojazdów do dostawy na tzw. ostatniej mili. W kręgu zainteresowań czołowych organizacji znajdują się również firmy tworzące modele predykcyjne dla przedsiębiorstw z sektora bankowego, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń i innych branż.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *