CIOPolecane tematy

Badanie: biznes zmienił sposób myślenia o IT i nalega na cloud

Aż 9 na 10 przedstawicieli działów IT spodziewa się, że najbliższe miesiące przyniosą wzrost wymagań ze strony departamentów biznesowych. Ma to mieć w dużej mierze związek z popularyzacją modelu cloud computing i wynikającą z niej zmiany postrzegania rozwiązań IT.

Badanie: biznes zmienił sposób myślenia o IT i nalega na cloud

Przeprowadzone analizy jasno pokazują, że przedstawiciele działów informatycznych są świadomi zmian zachodzących na linii IT – biznes. Wyniki badania pozwalają sądzić, że za sprawą popularyzacji – oferowanych za pośrednictwem chmury obliczeniowej – rozwiązań także w działach biznesowych zasadniczo zmienił się sposób myślenia o projektach IT. Coraz częściej są one bowiem inicjowane przez działy biznesowe, nawet z pominięciem zaangażowania departamentu IT. “Przedstawiciele biznesu przyznają otwarcie – nie chcemy słyszeć od IT, że czegoś nie da się zrobić. Działy informatyczne muszą więc wykazać, że są partnerem dla biznesu, potrafią sprawnie i szybko zaspokoić zmieniające się wymagania co do jakości, wydajności, dostępności systemów oraz uruchomić nowe usługi w czasie, który pozwoli firmie osiągnąć przewagę nad konkurencją” – czytamy w podsumowaniu badania HP. Dodatkowe obciążenia względem zespołu IT mają mieć także związek z koniecznością udowodnienia, że dział informatyczny nie jest tylko centrum kosztowym w organizacji, ale jest w stanie wnosić do niej wymierną wartość biznesową.

Badanie zatytułowane >Czy menedżerowie IT są gotowi na „Nowy Styl IT”?< poprzedziło organizowaną przez firmy HP oraz Intel konferencję Forum Wyzwania IT. W badaniu wzięła udział ponad setka przedstawicieli departamentów IT. Autorzy analizy zapowiadają, że wnioski z badania zostaną bardziej szczegółowo omówione podczas kwietniowej konferencji.

Zdecydowana większość uczestników badania spodziewa się też rosnącej presji w zakresie skrócenia czasu realizacji projektów IT. Według 36% ankietowanych realizowana w najbliższym czasie liczba projektów technologicznych utrzyma się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, jednak oczekiwany czas ich realizacji ma być krótszy niż poprzednio. Jednocześnie, aż 43% badanych spodziewa się zaostrzenia wymagań czasowych i zwiększenia liczby prowadzonych projektów. Taki, wielowymiarowy wzrost oczekiwań względem IT ma być pochodną rosnącej presji konkurencyjnej. Oznacza to również, że projekty informatyczne coraz częściej stają się bezpośrednim narzędziem walki o klienta. Dodatkowym obciążeniem działów IT ma być też stały – sięgający średnio 40% w skali roku – przyrost gromadzonych danych.

Badanie: biznes zmienił sposób myślenia o IT i nalega na cloud

Wyniki badania pozwalają również sądzić, że działy IT będą zmuszone podstawić na automatyzację wewnętrznych procesów. Autorzy analizy podkreślają, że wzrost obciążeń narzucanych organizacjom informatycznym nie będzie szedł w parze z dodatkowymi środkami, które mogłyby zostać przeznaczone na zwiększenie zasobów kadrowych. W szczególności dotyczyć ma to obszaru zarządzania infrastrukturą i utrzymania systemów. Większość (61%) ankietowanych nie spodziewa się zmian liczebności zespołów IT. Kolejne 21% badanych jest zdania, że zatrudnienie w ich dziale spadnie. Tylko 18% biorących udział w badaniu informatyków jest zdania, że rozwój infrastruktury spowoduje zwiększenie liczebności działu IT.

Badanie: biznes zmienił sposób myślenia o IT i nalega na cloud

Ułatwieniem w realizacji wyśrubowanych wymagań biznesowych – zdaniem ankietowanych – może okazać się chmura obliczeniowa. Według autorów badania aż połowa menedżerów IT jest zdania, że technologie chmurowe przyspieszają implementację projektów informatycznych. Większość badanych jako główne zalety modelu cloud computing wymienia możliwość podniesienia dostępności systemów, a także zmniejszenie kosztów zarządzania infrastrukturą IT.

ITwiz jest patronem medialnym konferencji Forum Wyzwania IT 2014. W imieniu organizatorów i swoim serdecznie zapraszamy do udziału!

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “Badanie: biznes zmienił sposób myślenia o IT i nalega na cloud”

  1. Jak wyglądają natomiast przełożenie deklaracji na konkretne wdrożenia? MSP realizuje wdrożenia w chmurze natomiast najwięksi gracze?…