Rynek

Polacy jednym z najmniej sceptycznych narodów wobec nauki

Od czterech lat firma 3M regularnie monitoruje postawy społeczne wobec nauki – badanie State of Science Index realizowane jest w Polsce i kilkunastu krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji oraz Afryki na reprezentowanych próbach dorosłych osób. Według najnowszych danych, pochodzących z lutego i marca 2021 roku, w Polsce nauka zyskuje na wartości – obecnie jesteśmy mniej sceptyczni wobec niej niż Brytyjczycy, Niemcy czy Amerykanie.

Polacy jednym z najmniej sceptycznych narodów wobec nauki

Jak wynika ze wspomnianego badania, w obliczu pandemii koronawirusa Polacy chętniej ufają naukowcom – tak twierdzi 89% respondentów. To ewenement, bo pandemia sprawiła również, że odsetek naukowych niedowiarków w naszym kraju zaczął spadać – teraz to jedynie jedna piąta badanych (20%), podczas gdy jeszcze trzy lata temu, co czwarty (27%) kwestionował głos nauki. W porównaniu z innymi badanymi krajami Polacy są teraz jednym z najmniej sceptycznych wobec nauki narodów. Ze stwierdzeniem „Jestem sceptyczny/sceptyczna wobec nauki” zgadza się przykładowo jedna czwarta Brytyjczyków (24%) i Francuzów (26%), niemal jedna trzecia Niemców (31%) i ponad jedna trzecia Amerykanów (35%). Polacy pytani o powody zaufania do nauki wskazują przede wszystkim na zaufanie do metod badawczych stosowanych przez naukowców (55%).

Z kolei jedna piąta Polaków, która przyznaje się do sceptycyzmu wobec nauki, twierdzi, że taka postawa wynika z ich obserwacji – opinie naukowców są ich zdaniem sprzeczne (ten powód wskazało 62% respondentów deklarujących sceptyczne podejście do nauki). Równocześnie 53% zadeklarowanych sceptyków zaznacza, że co do zasady są sceptyczni wobec rzeczy, których nie rozumieją.

Przeczytaj również
W II kwartale tego roku sprzedaż w internecie wzrosła aż o 71%

“W ostatnich latach wyniki badania State of Science Index pokazywały nam, że coraz mniej doceniamy naukę. Pandemia koronawirusa, mimo negatywnych skutków społeczno-gospodarczych, zatrzymała negatywny dla nauki trend” – powiedział Radosław Kaskiewicz, dyrektor zarządzający 3M w Polsce. “Nasze oczy zwróciły się ku naukowcom, inżynierom i lekarzom, z których pracą wiążemy nadzieje na lepszą przyszłość. Zauważyliśmy, jak bardzo ważna jest ich rola i jednogłośnie uważamy, że należy podejmować działania, by zachęcać młodych ludzi do kształcenia się w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjnych i technologicznych” – dodał.

Polacy jednym z najmniej sceptycznych narodów wobec nauki

Co drugi Polak wierzy w utrzymanie pozytywnego trendu dla nauki

Jedna trzecia (27%) Polaków uważa, że potrzebujemy trzech, a nawet czterech lat, aby wrócić do normalności sprzed pandemii. Jedna piąta (18%) sądzi natomiast, że świat nigdy nie wróci do normalności, którą kiedyś znaliśmy. Nadzieję na lepsze „jutro” daje nam nauka. W opinii 74% badanych to właśnie osiągnięcia nauki poprawią nasze życie w przyszłości – czytamy w badaniu 3M.

W okresie pandemii poziom zaufania Polaków do nauki wzrósł z 85 do 89%. Blisko co drugi Polak (43%) wierzy, że pozytywny trend dla nauki utrzyma się na dłużej. Jednocześnie tyle samo naszych rodaków (43%) wierzy tylko w naukę, która jest zgodna z ich poglądami. Dla porównania w Wielkiej Brytanii taki sposób wiary w naukę deklaruje zaledwie co czwarta osoba (24%), czyli niemal dwa razy mniej osób niż w Polsce.

Przeczytaj również
Czy inteligentne domy zyskają na znaczeniu w 2021 roku?

Ufamy naukowcom, inżynierom oraz lekarzom

Polacy zapytani o zawody, którym ufają najbardziej, wskazują naukowców i inżynierów (60%), lekarzy (58%) oraz nauczycieli (37%). Równocześnie jedna trzecia (29%) Polaków deklaruje, że nie ma w zwyczaju ufać komukolwiek, bazując na jego profesji.

“Jakość naszego życia jest uzależniona przede wszystkim od postępu w kluczowych dziedzinach gospodarki wynikającego z osiągnięć nauki. Z kolei osiągnięcia nauki są uzależnione od poziomu i ukierunkowania badań naukowych realizowanych na uczelniach, integracji środowiska naukowego oraz jego współpracy z podmiotami gospodarczymi. Ważne jest również, jak wielu mamy w kraju naukowców, inżynierów i wynalazców” – skomentowała dr inż. Barbara Malinowska, biotechnolożka i chemiczka, pracująca w 3M. “Pandemia zwiększyła widoczność specjalistów od nauk ścisłych w przestrzeni publicznej. Zdaniem badanych to szansa na wzrost zainteresowania tą ścieżką kariery wśród młodych. Aby edukacja technologiczna zdała egzamin, potrzebne jest także zaangażowanie ze strony sektora prywatnego”

Polacy jednym z najmniej sceptycznych narodów wobec nauki

Ważna walka z nowotworami i ochrona klimatu

Co ciekawe, Polacy uważają, że dziś ważniejsze od znalezienia leku na pojawiające się wirusy, w tym COVID-19 (68%), jest wypracowanie terapii na choroby, które towarzyszą nam od dawna, w tym nowotwory czy choroby serca. Tak uważa trzy czwarte społeczeństwa (75%). Z kolei, jak wynika z danych, walka ze zmianami klimatu (54%) jest zdaniem Polaków ważniejsza niż ograniczanie bezrobocia (50%).

“Zanim pojawił się koronawirus, największym problemem były nowotwory i choroby przewlekłe. Pandemia zepchnęła je na dalszy plan, ale problem nie przestał istnieć. Dla Polaków jest on cały czas priorytetem, co pokazuje najnowsza i poprzednia, jesienna, edycja naszego badania. To, co cieszy, to zwiększone zainteresowanie wyzwaniami klimatycznymi i tym jak nauka może je rozwiązywać. Zrównoważony rozwój przestał być ideą funkcjonującą tylko na papierze. To już element naszej codzienności – zarówno konsumentów, jak i największych przedsiębiorstw działających w Polsce” – zauważył Mariusz Wawer, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju z 3M w Polsce, który obecnie pełni także funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.

Przeczytaj również
12,2 mld zł przychodów ze sprzedaży Grupy Asseco za 2020 rok

Tęsknimy za życiem bez maseczek

Nawet 70% badanych Polaków chce zniesienia zakazu zakrywania ust i nosa. Bardziej niecierpliwi od nas są tylko mieszkańcy Korei Południowej. Tam aż 77% badanych nie może się doczekać odejścia od maseczek. Gdy tylko będzie to możliwe, najchętniej wrócimy do podróżowania po kraju i świecie. Ponad połowa naszych rodaków zajmie się odwiedzaniem znajomych i rodziny (53%), a niemal co drugi Polak rzuci się w wir poznawania świata (47%) i życia kulturalnego (47%).

Polacy jednym z najmniej sceptycznych narodów wobec nauki

„State of Science Index” to badanie postaw społecznych wobec nauki i technologii realizowane przez firmę 3M na reprezentatywnej grupie osób (N=1000 respondentów w każdym kraju, 18+) w 17 krajach. Badanie przeprowadzane jest metodą CAWI. Więcej informacji na temat wybranych wniosków z badania można znaleźć w opracowaniu dostępnym na stronie: www.Nauka3M.pl

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *