Rynek

Polacy jednym z najmniej sceptycznych narodów wobec nauki

Od czterech lat firma 3M regularnie monitoruje postawy społeczne wobec nauki – badanie State of Science Index realizowane jest w Polsce i kilkunastu krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji oraz Afryki na reprezentowanych próbach dorosłych osób. Według najnowszych danych, pochodzących z lutego i marca 2021 roku, w Polsce nauka zyskuje na wartości – obecnie jesteśmy mniej sceptyczni wobec niej niż Brytyjczycy, Niemcy czy Amerykanie.

Polacy jednym z najmniej sceptycznych narodów wobec nauki

Jak wynika ze wspomnianego badania, w obliczu pandemii koronawirusa Polacy chętniej ufają naukowcom – tak twierdzi 89% respondentów. To ewenement, bo pandemia sprawiła również, że odsetek naukowych niedowiarków w naszym kraju zaczął spadać – teraz to jedynie jedna piąta badanych (20%), podczas gdy jeszcze trzy lata temu, co czwarty (27%) kwestionował głos nauki. W porównaniu z innymi badanymi krajami Polacy są teraz jednym z najmniej sceptycznych wobec nauki narodów. Ze stwierdzeniem „Jestem sceptyczny/sceptyczna wobec nauki” zgadza się przykładowo jedna czwarta Brytyjczyków (24%) i Francuzów (26%), niemal jedna trzecia Niemców (31%) i ponad jedna trzecia Amerykanów (35%). Polacy pytani o powody zaufania do nauki wskazują przede wszystkim na zaufanie do metod badawczych stosowanych przez naukowców (55%).

Z kolei jedna piąta Polaków, która przyznaje się do sceptycyzmu wobec nauki, twierdzi, że taka postawa wynika z ich obserwacji – opinie naukowców są ich zdaniem sprzeczne (ten powód wskazało 62% respondentów deklarujących sceptyczne podejście do nauki). Równocześnie 53% zadeklarowanych sceptyków zaznacza, że co do zasady są sceptyczni wobec rzeczy, których nie rozumieją.

“W ostatnich latach wyniki badania State of Science Index pokazywały nam, że coraz mniej doceniamy naukę. Pandemia koronawirusa, mimo negatywnych skutków społeczno-gospodarczych, zatrzymała negatywny dla nauki trend” – powiedział Radosław Kaskiewicz, dyrektor zarządzający 3M w Polsce. “Nasze oczy zwróciły się ku naukowcom, inżynierom i lekarzom, z których pracą wiążemy nadzieje na lepszą przyszłość. Zauważyliśmy, jak bardzo ważna jest ich rola i jednogłośnie uważamy, że należy podejmować działania, by zachęcać młodych ludzi do kształcenia się w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjnych i technologicznych” – dodał.

Polacy jednym z najmniej sceptycznych narodów wobec nauki

Co drugi Polak wierzy w utrzymanie pozytywnego trendu dla nauki

Jedna trzecia (27%) Polaków uważa, że potrzebujemy trzech, a nawet czterech lat, aby wrócić do normalności sprzed pandemii. Jedna piąta (18%) sądzi natomiast, że świat nigdy nie wróci do normalności, którą kiedyś znaliśmy. Nadzieję na lepsze „jutro” daje nam nauka. W opinii 74% badanych to właśnie osiągnięcia nauki poprawią nasze życie w przyszłości – czytamy w badaniu 3M.

W okresie pandemii poziom zaufania Polaków do nauki wzrósł z 85 do 89%. Blisko co drugi Polak (43%) wierzy, że pozytywny trend dla nauki utrzyma się na dłużej. Jednocześnie tyle samo naszych rodaków (43%) wierzy tylko w naukę, która jest zgodna z ich poglądami. Dla porównania w Wielkiej Brytanii taki sposób wiary w naukę deklaruje zaledwie co czwarta osoba (24%), czyli niemal dwa razy mniej osób niż w Polsce.

Ufamy naukowcom, inżynierom oraz lekarzom

Polacy zapytani o zawody, którym ufają najbardziej, wskazują naukowców i inżynierów (60%), lekarzy (58%) oraz nauczycieli (37%). Równocześnie jedna trzecia (29%) Polaków deklaruje, że nie ma w zwyczaju ufać komukolwiek, bazując na jego profesji.

“Jakość naszego życia jest uzależniona przede wszystkim od postępu w kluczowych dziedzinach gospodarki wynikającego z osiągnięć nauki. Z kolei osiągnięcia nauki są uzależnione od poziomu i ukierunkowania badań naukowych realizowanych na uczelniach, integracji środowiska naukowego oraz jego współpracy z podmiotami gospodarczymi. Ważne jest również, jak wielu mamy w kraju naukowców, inżynierów i wynalazców” – skomentowała dr inż. Barbara Malinowska, biotechnolożka i chemiczka, pracująca w 3M. “Pandemia zwiększyła widoczność specjalistów od nauk ścisłych w przestrzeni publicznej. Zdaniem badanych to szansa na wzrost zainteresowania tą ścieżką kariery wśród młodych. Aby edukacja technologiczna zdała egzamin, potrzebne jest także zaangażowanie ze strony sektora prywatnego”

Polacy jednym z najmniej sceptycznych narodów wobec nauki

Ważna walka z nowotworami i ochrona klimatu

Co ciekawe, Polacy uważają, że dziś ważniejsze od znalezienia leku na pojawiające się wirusy, w tym COVID-19 (68%), jest wypracowanie terapii na choroby, które towarzyszą nam od dawna, w tym nowotwory czy choroby serca. Tak uważa trzy czwarte społeczeństwa (75%). Z kolei, jak wynika z danych, walka ze zmianami klimatu (54%) jest zdaniem Polaków ważniejsza niż ograniczanie bezrobocia (50%).

“Zanim pojawił się koronawirus, największym problemem były nowotwory i choroby przewlekłe. Pandemia zepchnęła je na dalszy plan, ale problem nie przestał istnieć. Dla Polaków jest on cały czas priorytetem, co pokazuje najnowsza i poprzednia, jesienna, edycja naszego badania. To, co cieszy, to zwiększone zainteresowanie wyzwaniami klimatycznymi i tym jak nauka może je rozwiązywać. Zrównoważony rozwój przestał być ideą funkcjonującą tylko na papierze. To już element naszej codzienności – zarówno konsumentów, jak i największych przedsiębiorstw działających w Polsce” – zauważył Mariusz Wawer, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju z 3M w Polsce, który obecnie pełni także funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.

Tęsknimy za życiem bez maseczek

Nawet 70% badanych Polaków chce zniesienia zakazu zakrywania ust i nosa. Bardziej niecierpliwi od nas są tylko mieszkańcy Korei Południowej. Tam aż 77% badanych nie może się doczekać odejścia od maseczek. Gdy tylko będzie to możliwe, najchętniej wrócimy do podróżowania po kraju i świecie. Ponad połowa naszych rodaków zajmie się odwiedzaniem znajomych i rodziny (53%), a niemal co drugi Polak rzuci się w wir poznawania świata (47%) i życia kulturalnego (47%).

Polacy jednym z najmniej sceptycznych narodów wobec nauki

„State of Science Index” to badanie postaw społecznych wobec nauki i technologii realizowane przez firmę 3M na reprezentatywnej grupie osób (N=1000 respondentów w każdym kraju, 18+) w 17 krajach. Badanie przeprowadzane jest metodą CAWI. Więcej informacji na temat wybranych wniosków z badania można znaleźć w opracowaniu dostępnym na stronie: www.Nauka3M.pl

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *