Cyberbezpieczeństwo

Polska na 4. miejscu wśród państw europejskich najczęściej atakowanych przez cyberprzestępców

Jak się okazuje, przed naszym krajem jest tylko Ukraina, Wielka Brytania i Francja – podaje Microsoft Digital Defense Report. Te coraz częstsze i bardziej wyrafinowane cyberataki oraz postępująca cyfryzacja polskiej gospodarki, przekładają się na zwiększającą się liczbę ofert pracy z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Według raportu OECD „Building a Skilled Cyber Security Workforce in Europe”, po lutym 2020 roku, zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa rosło w Polsce 3 razy szybciej niż na pracowników innych specjalizacji.

Polska na 4. miejscu wśród państw europejskich najczęściej atakowanych przez cyberprzestępców

Opublikowany niedawno raport Cyber Signals wskazuje, że chmurowe mechanizmy Microsoft wspierane sztuczną inteligencją wykrywają nawet 2,5 miliarda prób cybetataków dziennie. Szczególnie narażona jest na nie Polska – z powodu wsparcia Ukrainy staliśmy się celem numer dwa dla rosyjskich hakerów zaraz po USA. Wspomniana wcześniej postępująca cyfryzacja gospodarki i to rosnące zagrożenie cyberatakami sprawiają, że zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa cyfrowego rośnie w Polsce szybciej niż w innych krajach Europy. Raport OECD wskazuje również, iż ten ogromny wzrost popytu przełożył się na przeniknięcie wymaganych umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa do ofert pracy z innych specjalności.

Średni udział ogłoszeń o pracę dla zawodów związanych z technologiami cyfrowymi, inżynierią i matematyką, w stosunku do wszystkich ogłoszeń o pracę, w okresie od stycznia 2018 do lipca 2023 roku, wynosił w Polsce 11,7% – czytamy w analizie OECD. Nasz kraj odnotowuje największe zapotrzebowanie na programistów, na których przypada 42,6% wszystkich ogłoszeń o pracę.

„Co prawda wskaźniki z raportu OECD wskazują na to, że Polska nieustannie zwiększa swoje zdolności do cyberobrony, lecz w tej kwestii wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Musimy przede wszystkim nieustannie szkolić nowe kadry, które zapełnią ogromną lukę kompetencyjną. Ważne jest również, aby pamiętać, że cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa i wszyscy bierzemy w niej udział. Raport Microsoft Digital Defense wskazuje, że jesteśmy w stanie obronić się przed 99% ataków tylko za pomocą cyfrowej higieny. Warto więc, abyśmy wszyscy wzięli lekcje z cyberbezpieczeństwa” – komentuje Krzysztof Malesa, dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w Microsoft

Poszukiwane kompetencje

Jak wskazuje raport OECD, rodzimi pracodawcy często wymagają od potencjalnych kandydatów znajomości technologii chmurowych. Jest to zgodne z analizami przeprowadzonymi przez Międzynarodowe Konsorcjum Certyfikacji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych. ISC2 umiejscawia zabezpieczanie technologii chmurowych wśród najistotniejszych kwalifikacji specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Ponadto, niezwykle istotna jest również umiejętność programowania i znajomość różnorodnych narzędzi cyfrowych.

W Polsce najbardziej poszukiwane umiejętności dotyczą takich obszarów jak sprzęt sieciowy ICT, wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych i programowanie stron internetowych. Jest to zgodne z dominującym zapotrzebowaniem na architektów i inżynierów w tej dziedzinie, którzy stanowili średnio 45% ofert pracy związanych z cyberprzestrzenią w okresie od stycznia 2018 do czerwca 2023 roku. Trend ten odzwierciedla również nacisk polskich pracodawców na biegłość techniczną i zarządzanie infrastrukturą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Czy AI pomoże zapełnić lukę?

Stosunkowo wysoki popyt na specjalistów IT w Polsce spowodowany jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze, trend ten jest silnie związany z intensywnym rozwojem technologicznym i cały świat obecnie mierzy się z ogromną luką kompetencyjną w tym zakresie. Tylko w Polsce, według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) brakuje co najmniej 25 tysięcy specjalistów IT. Jak wskazuje Eurostat, blisko dwie trzecie (63%) firm, które chciały zatrudnić kogoś na takie stanowisko, miały problem ze znalezieniem pracowników.

Po drugie, Polska jest bardzo poszukiwanym miejscem docelowym „nearshoringu″ w Europie, czyli outsourcingu określonych operacji biznesowych do sąsiedniego kraju o niższych kosztach pracy. Innym powodem wysokiego popytu jest fakt, że Polska zajmuje znaczącą pozycję w branży rozwoju oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Około 25 proc. wszystkich programistów w regionie znajduje się w Polsce, co stanowi około 300 000 zawodowych programistów rozproszonych w różnych centrach technologicznych w kraju.

Ogromne zapotrzebowanie na specjalistów IT sprawia, że firmy szukają alternatywnych sposobów na zapełnienie luki kompetencyjnej. Jednym z nich jest „zatrudnienie” sztucznej inteligencji, która już dzisiaj pomaga pracownikom różnych specjalizacji w powtarzalnych czynnościach, uwalniając ich czas i potencjał na bardziej kreatywne zadania.

Co więcej, rosnąca szybkość, skala i wyrafinowanie ostatnich cyberataków wymagają nowego podejścia do bezpieczeństwa, a tradycyjne narzędzia nie nadążają już za zagrożeniami stwarzanymi przez cyberprzestępców. Sztuczna inteligencja może przechylić szalę na korzyść tych, którzy z nimi walczą, zwiększając szybkość i dokładność analityków bezpieczeństwa – niezależnie od poziomu ich wiedzy – w typowych zadaniach, takich jak identyfikacja skryptów używanych przez atakujących, tworzenie raportów o incydentach i podejmowanie odpowiednich kroków naprawczych.

Od 1 kwietnia 2024 roku specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa będzie mogło wspierać narzędzie AI Copilot for Security. 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *