InfrastrukturaBranża ITRynekPolecane tematy

Polskie firmy w 2020 roku chcą inwestować w IT, ale często nie mają wystarczających środków

Polskie przedsiębiorstwa będą inwestować przede wszystkim w informatyzację procesów logistycznych i obsługę realizacji sprzedaży – poza tym w kwestie bezpieczeństwa, ochrony informacji oraz analityki. Jednocześnie, ponad połowa krajowych firm twierdzi, że nie ma wystarczającego budżetu na wszystkie zaplanowane inwestycje w technologie. To główne wnioski płynące z raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm” opublikowanego przez S&T, HPE oraz Infor.

Polskie firmy w 2020 roku chcą inwestować w IT, ale często nie mają wystarczających środków

Blisko 40% menedżerów średniego i wyższego szczebla uczestniczących w przeprowadzonym na zlecenie firm S&T, HPE oraz Infor badaniu zadeklarowało, że w latach 2020-2021 firmy, które reprezentują zainwestują w rozwiązania IT wspierające logistykę, sprzedaż, a także poprawę bezpieczeństwa danych i analitykę biznesową. Co więcej, 32% respondentów wskazało konkretnie na rozwiązania wspierające analitykę biznesową, a 31% na finanse i kontroling. Co czwarta firma zamierza też przeznaczyć środki na inwestycje w zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji. Innymi obszarami, które zamierzają informatyzować polskie organizacje to: obsługa klienta (18% wskazań), zarządzanie zasobami ludzkimi (15%), marketing (14%) oraz obszar utrzymania ruchu i zarządzania majątkiem (12%). „Z naszego badania wynika, że 17% firm przeznaczy na informatyzację w tym roku ponad 10 milionów złotych” – mówi Maurycy Pałkiewicz, członek zarządu firmy S&T Poland.

Nie wszystkich stać na informatyzacje a jeśli już, budżety nie są zbyt wysokie

Co jednak ważne, aż 59% ankietowanych twierdzi, że ich organizacje nie posiadają wystarczającego budżetu na wszystkie zakładane inwestycje w technologie IT. Tym samym menedżerowie zamierzają realizować zaplanowane projekty stopniowo. Zaledwie jedna trzecia z nich przyznała, że dysponuje budżetem na narzędzia cyfrowe, które w pełni wyczerpują potrzeby ich firm. Z kolei 11% organizacji nie jest w stanie wdrażać nowych technologii z powodu braku finansów na ten cel.„Pamiętajmy jednak, że transformacja cyfrowa, niezależnie jakich obszarów dotyczy, oznacza głęboką zmianę organizacyjną dla przedsiębiorstwa i często koszt jej przeprowadzenia jest dużo wyższy niż ten wynikający wprost z zakupu technologii” – dodaje Maurycy Pałkiewicz.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 52% polskich firm dysponuje budżetem poniżej 1 mln zł na inwestycje w technologie IT. 16% przedsiębiorstw zapowiada wydatki na poziomie od 1-3 mln zł, 9% w wysokości 3-5 mln zł, a 6% od 5 do 10 mln zł. Co ciekawe, budżet inwestycyjny na poziomie powyżej 10 mln zł deklaruje 17% firm. „Obok możliwości finansowych, wyzwaniem dla polskich firm jest także weryfikacja stanu posiadania określonych rozwiązań technologicznych i możliwości ich integracji z nowymi, a także podjęcie próby oszacowania oczekiwanego zwrotu. Od wiarygodnej oceny statusu quo zależy, czy inwestowane w rozwój środki przyniosą optymalne efekty – niezależnie od tego czy planujemy wydać milion złotych, czy dziesięć” – podsumowuje Adam Tomczak, Central Europe SMB Sales Leader, Hewlett Packard Enterprise.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *