Praca

Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrole pracowników zdalnych

Tak wynika z nowelizacji Kodeksu pracy, która wejdzie w życie 7 kwietnia 2023 roku. W jakim zakresie i pod jakimi warunkami będzie to możliwe?

Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrole pracowników zdalnych

Według ustawy pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrole w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

“Co ważne, taka kontrola będzie przeprowadzana w porozumieniu z pracownikiem i w godzinach jego pracy. Nie będzie więc mogła odbyć się, jeśli nie wyrazi on na nią zgody. Wówczas przestrzeganie zasad takich jak BHP zostanie sprawdzone np. przez udostępnienie pracodawcy materiałów i narzędzi pracy” – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt. “Jeżeli kontrola dojdzie do skutku, to nie będzie mogła naruszać prywatności pracownika ani innych domowników. Pracodawca nie będzie mógł utrudniać normalnego korzystania z domowych pomieszczeń” – dodaje.

Jeśli w wyniku kontroli pracodawca stwierdzi uchybienia dotyczące przestrzegania zasad BHP czy ochrony informacji (w tym danych osobowych), będzie mógł zobowiązać pracownika do usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie. Możliwe jest też cofnięcie zgody na wykonywanie pracy zdalnej – w takim przypadku pracownik będzie rozpoczynał pracę w siedzibie firmy w terminie określonym przez pracodawcę.

Przestrzeganie zasad BHP

Jak podkreślają eksperci, praca zdalna nie zwalnia pracodawcy i pracownika z przestrzegania przepisów BHP. Jednak pracodawca ma w tej sytuacji mniejszy wpływ na środowisko pracy i czynniki oddziałujące na pracownika. Dlatego w takim przypadku nie musi:

  • wyznaczać koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • zapewniać środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
  • organizować stanowiska pracy, dbać o stan pomieszczeń, wyposażenia, środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
  • spełniać obowiązków dotyczących obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy określonych w rozdziale III działu X Kodeksu pracy;
  • zapewniać pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów ze względów profilaktycznych;
  • zapewniać odpowiednich urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej.

Jeśli praca zdalna będzie określana od razu przy podpisywaniu umowy o pracę, szkolenie wstępne BHP osoby przyjmowanej na stanowisko administracyjno-biurowe będzie mogło zostać przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy regulują również, kiedy praca zdalna nie będzie mogła być wykonywana:

  • w warunkach szczególnie niebezpiecznych, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
  • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
  • jeśli stosowane lub wydzielane są szkodliwe czynniki biologiczne, substancje radioaktywne oraz inne substancje lub mieszaniny wydzielające uciążliwe zapachy;
  • przy czynnikach powodujących intensywne brudzenie.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *