Architektura IT

Produkty i usługi na żądanie, czyli Dell Technologies On Demand

Trend „on demand” dynamicznie rośnie. W 2022 roku już 15% nowo wdrażanych lokalnych systemów obliczeniowych, będzie podlegać opłacie za wykorzystanie (w 2019 roku był to tylko 1%). W ramach oferty Dell Technologies On Demand, firmy mają do wyboru kilka opcji produktów i usług, w tym usługi wsparcia, wdrożenia i zarządzania infrastrukturą IT, z opłatą za tzw. zużycie. Klient płaci więc za rozwiązania, tylko wtedy, gdy będzie z nich korzystał, a zarządzanie lokalnym środowiskiem IT ma stać się tak samo proste jak korzystanie z chmury publicznej.

Produkty i usługi na żądanie, czyli Dell Technologies On Demand

Dell Technologies przedstawił swoją ofertę „On Demand”, obejmującą produkty z opłatą za użytkowanie oraz oferowane jako usługi w najszerszym portfolio infrastruktury w branży. Oferta zapewnia środowiskom IT elastyczność chmury, czyli możliwość jej dowolnej rozbudowy, z drugiej strony natomiast typowe dla infrastruktur lokalnych poziom kontroli, wydajność i przewidywalność. W ten sposób firma rozszerzyła swój asortyment rozwiązań opartych na elastycznym modelu wykorzystania, który teraz obejmie również serwery Dell EMC PowerEdge i nowy system autonomicznej infrastruktury Dell EMC PowerOne.

Środowiska wielochmurowe są coraz popularniejsze, a ich liczba będzie tylko rosła. Oznacza to, że klienci będą potrzebować infrastruktur dostępnych na żądanie, działających w sposób spójny i przewidywalny we wszystkich środowiskach chmurowych i centrach przetwarzania danych oraz na brzegu sieci. Oferta Dell Technologies On Demand umożliwia przedsiębiorstwom planowanie i wdrażanie całych środowisk IT oraz zarządzanie nimi. Każdy klient może wybrać sposób, w jaki będzie korzystał z rozwiązań i za nie płacił, oraz elastycznie rozszerzać swoje środowisko w miarę rosnących potrzeb” ― mówi Jeff Clarke, wiceprezes, Dell Technologies.

Oferta Dell Technologies On Demand obejmuje elastyczne opcje płatności dla technologii używanych w różnych obszarach infrastruktury, np. systemów obliczeniowych, pamięci masowych, sieci i rozwiązań do wirtualizacji. W środowiskach Dell Technologies Cloud i VMware dostępne są produkty sterowane programowo i rozwiązania oparte na chmurach hybrydowych, a także nowoczesne rozwiązania do ochrony danych, komputery PC i cyfrowe stanowiska pracy. Dzięki temu klienci mogą swobodnie, przewidywalnie i rozsądnie zmieniać sposób wykorzystania środków przeznaczonych na infrastrukturę informatyczną, np. zastępować jednorazowe nakłady inwestycyjne bieżącymi wydatkami operacyjnymi.

Środowiska wielochmurowe są coraz popularniejsze, a ich liczba będzie tylko rosła. Oznacza to, że klienci będą potrzebować infrastruktur dostępnych na żądanie, działających w sposób spójny i przewidywalny we wszystkich środowiskach chmurowych i centrach przetwarzania danych oraz na brzegu sieci. Oferta Dell Technologies On Demand umożliwia przedsiębiorstwom planowanie i wdrażanie całych środowisk IT oraz zarządzanie nimi. Każdy klient może wybrać sposób, w jaki będzie korzystał z rozwiązań i za nie płacił, oraz elastycznie rozszerzać swoje środowisko w miarę rosnących potrzeb ― mówi Jeff Clarke, wiceprezes, Dell Technologies.

Nowa oferta zapewnia wiele korzyści:

  • Możliwość integracji rozwiązań obejmujących całe środowisko IT, takich jak Dell Technologies Cloud lub Dell Technologies Unified Workspace, z rozwiązaniami zaprojektowanymi z myślą o aplikacjach o znaczeniu krytycznym.
  • Dopasowanie typu opłat do sposobu używania produktu za pomocą rozwiązań Pay As You Grow, Flex On Demand lub Data Center Utility. Są to trzy modele elastycznego używania produktów*, które można skalować z zachowaniem przejrzystości całkowitych kosztów posiadania przez cały cykl życia technologii.
  • Wykorzystanie zaawansowanych pomiarów godzinowych opartych na gromadzeniu danych i użyciu procesora, dostępnych w nowych serwerach Flex On Demand for PowerEdge. Rozwiązanie to pozwala uniknąć kosztów związanych z nadmiarowymi zasobami.
  • Świadczenie usług zwiększających wartość dodaną w ramach ofert ProDeploy, ProSupport i Managed Services. Usługi te można łatwo łączyć w pakiety i wiązać ze wszystkimi modelami finansowymi opartymi na faktycznym wykorzystaniu, tworząc rozwiązania w formie usług, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.
  • Rozszerzenie rozwiązań typu PC-as-a-Service na małe firmy. Rozwijającym się firmom można zaoferować komputery PC, zarządzanie cyklem życia sprzętu, oprogramowanie, usługi i finansowanie w ramach jednej, przewidywalnej opłaty miesięcznej naliczanej od stanowiska.

Wdrożyliśmy rozwiązanie Dell Technologies on Demand PC-as-a-Service, które pozwoliło nam diametralnie zmienić sposób zarządzania komputerami PC, dostawami i obróbką graficzną dokumentów. Mogliśmy zacząć od najprostszej konfiguracji, a obecnie rozszerzamy system. Równocześnie zaoszczędziliśmy 25% naszego budżetu przeznaczonego na komputery. Oferowane przez firmę Dell komputery PC w formie usług PCaaS są dla nas znakomitym rozwiązaniem w sytuacji, gdy dążymy do pełnej automatyzacji procesów” – komentuje Sebastian Hebert, dyrektor techniczny na region EMEA, Shiseido EMEA.

Partnerzy handlowi Dell Technologies mogą teraz prowadzić odsprzedaż rozwiązań Dell Technologies On Demand. Ponad 2000 partnerów korzysta już z rozwiązań Dell Financial Services (DFS). Osiągają oni 2-krotnie większe wskaźniki wzrostu niż pozostali partnerzy, którzy nie korzystają z usług finansowania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *