Biznes

Przyszłość e-commerce to dane konsumenckie i sztuczna inteligencja

Choć branża e-commerce może doświadczyć spowolnienia w drugiej połowie bieżącego roku, to eksperci podkreślają, że dalszy rozwój cyfrowych kanałów sprzedaży będzie napędzany przez takie trendy jak phygital oraz customer intelligence – tak wynika z Barometru Retail przeprowadzonego przez Future Mind. Przedstawiciele sektora handlu detalicznego zwracają ponadto uwagę na szybko rosnącą rolę sztucznej inteligencji w kształtowaniu strategii biznesowych. Kluczowym elementem tego procesu stają się dane konsumenckie, umożliwiając AI tworzenie precyzyjnie dopasowanych ofert.

Przyszłość e-commerce to dane konsumenckie i sztuczna inteligencja

We wspomnianym badaniu eksperci e-commerce ocenili aktualny stan rynku i przewidywane kierunki jego rozwoju. Blisko 95% respondentów uważa sytuację w branży retail jako przeciętną lub dobrą. Porównując informacje ze styczniowego barometru z obecnymi danymi, można zaobserwować, że znacznie niższy odsetek ekspertów negatywnie postrzega sytuację na rynku. Aktualnie, w ten sposób ocenia ją niecałe 2% ankietowanych. Wzrosła natomiast liczba prognoz przewidujących pomyślne miesiące dla segmentu e-commerce. Co zatem wpłynie na bardziej optymistyczny czas dla branży?

Ankietowani wyszczególnili kilka trendów, które według nich będą miały największy wpływ na dalszy rozwój digital commerce. Nieco ponad jedna piąta ekspertów wskazała na rosnącą rolę phygital, natomiast 18% dostrzega potencjał w customer intelligence. Zauważalny jest również wzrost znaczenia sztucznej inteligencji – względem poprzedniego badania, coraz więcej retailerów (20%) przewiduje, że to właśnie AI będzie zyskiwać na znaczeniu w najbliższych miesiącach.

“Wyniki naszego badania wskazują, że mimo pewnego spowolnienia, co potwierdzają też ostatnie dane GUS, sektor e-commerce jest nastawiony na dalszy rozwój. Wzrastające znaczenie trendów takich jak phygital, customer intelligence oraz sztuczna inteligencja świadczy o tym, że branża jest gotowa do adaptacji i wykorzystania nowych technologii. Nieodłącznym elementem tej transformacji będą niewątpliwie dane konsumenckie, które umożliwiają firmom tworzenie spersonalizowanej oferty, rozwój strategii sprzedaży wielokanałowej oraz dostosowanie produktów i usług do potrzeb konsumenckich w możliwie najkrótszym czasie” – skomentowała Izabela Franke, Head of Advisory w Future Mind.

Wyniki barometru jednoznacznie potwierdzają rosnące zrozumienie branży e-commerce dla kluczowej roli danych w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz opracowywaniu strategii dostosowanych do potrzeb klientów. Blisko 40% badanych ekspertów wskazało, że w perspektywie najbliższych dwóch lat ich organizacja planuje zwiększyć inwestycje w obszarze pozyskiwania i zarządzania tymi zasobami.

Eksperci zwracają jednak uwagę na pewien istotny aspekt dotyczący zarządzania danymi konsumenta, który znacząco utrudnia ich wykorzystanie, są to ograniczenia prawne związane z polityką prywatności. W swoich odpowiedziach przedstawiciele sektora handlu detalicznego wskazują kilka kluczowych wyzwań w tym obszarze. Przede wszystkim, trudności z poprawną oceną ryzyka związanego z wykorzystaniem danych klienta, zwłaszcza pod kątem ich legalności oraz poprawności zgody na ich wykorzystanie. Do tego dochodzą nieustannie zmieniające się regulacje prawne w Europie oraz zabezpieczenie danych przed cyberatakami, a konsumentów przed dość powszechnie występującym phishingiem.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *