Cloud computingBiznes

Raport Accenture: Główne trendy i praktyki dotyczące wykorzystania rozwiązań chmurowych

„Wyścig do chmury: Osiągnięcie punktu zwrotnego w drodze do poszukiwanej wartości” to najnowszy raport Accenture prezentujący główne trendy i kluczowe praktyki w organizacjach, które mają pomóc zwiększyć wartość biznesową z wykorzystania chmury. Według analityków, po gwałtownym wzroście inwestycji w migrację do chmury, organizacje powinny skupić się na procesie, który pozwoli im jak najszybciej osiągnąć oczekiwane wyniki.

Raport Accenture: Główne trendy i praktyki dotyczące wykorzystania rozwiązań chmurowych

Przedsiębiorstwa, które masowo rozpoczęły przenoszenie swoich działań do chmury, dostrzegają w niej wyraźną wartość, ale mogą też napotkać trudności, których się nie spodziewały. Jak wskazują przedstawiciele Accenture, pełne wykorzystanie potencjału rozwiązań opartych na chmurze wymaga zmiany sposobu myślenia – skupienia się na chmurze jako ciągłej i stale zmieniającej się podróży, a nie miejscu docelowym.

“Obecnie 57% wydatków na IT w firmach przypada na utrzymanie wdrożonych systemów. Najważniejsze natomiast jest ciągłe usprawnianie procesów wewnątrz organizacji – uczenia się nowych umiejętności, korzystania z nowych technologii, przyspieszanie procesów operacyjnych, usprawnianie rozwoju i umożliwianie wdrożeń nowych pomysłów biznesowych” – przekonuje Grzegorz Chudek, Cloud First Lead, Accenture w Polsce.

Cztery głównie wnioski płynące z raportu:

  • Zaangażowanie w rozwiązania chmurowe mocno wzrosło. 86% firm odnotowuje zwiększenie zakresu i liczby inicjatyw chmurowych w porównaniu do roku 2020. Obecnie chmura ma podstawowe znaczenie dla osiągania strategicznych celów biznesowych. Zdecydowana większość organizacji wykorzystuje środowiska chmury hybrydowej (publicznej i prywatnej), a duży odsetek korzysta z wielu dostawców chmury publicznej (multicloud).
  • Lepsze wyniki osiągają organizacje, które są na dalszych etapach swojej podróży do chmury. Firmy intensywnie korzystający z chmury częściej osiągają swoje cele (średnio w 47%), niż korzystający z rozwiązań chmurowych w umiarkowanym (36%) lub małym stopniu (21%). Dodatkowo wyższe poziomy osiągnięć są skorelowane z częstszym korzystaniem z zewnętrznych usług zarządzania IT. Prawie połowa (45%) przedsiębiorstw w pełni osiągających swoje cele korzysta w większym stopniu z zewnętrznych usług zarządzania w porównaniu do pozostałych firm.
  • Wraz ze wzrostem zaangażowania w chmurę rosną oczekiwane korzyści, wykraczające poza obszar redukcji kosztów. Firmy inwestują w chmurę coraz więcej, jednak 7 na 10 (68%) z nich uważa, że ich podróż w chmurę jest nadal niedokończona. Po przeprowadzeniu najłatwiejszych migracji firmy przeprowadzają transformacje bardziej złożonych i krytycznych dla biznesu systemów, żeby w pełni wykorzystać poczynione dotychczas inwestycje. Środowiska chmurowe stają się coraz bardziej złożone. Przedsiębiorstwa, które postrzegają swoją podróż w chmurę jako zakończoną (32%) i spoczęły na laurach, w dynamicznym środowisku rynkowym mogą pozostać w tyle.
  • Stare bariery są nadal aktualne. Aby w pełni wykorzystać możliwości chmury firmy muszą przenieść do niej bardziej złożone i krytyczne dla biznesu systemy. Jako główne bariery na drodze do osiągnięcia wartości z inwestycji w chmurę uczestnicy badania wymienili „ryzyko związane z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami” oraz „złożoność zmian biznesowych i operacyjnych”, przy czym 41% respondentów wskazało powyższe wśród swoich trzech największych barier. Tuż za nimi uplasowała się „modernizacja starszych wersji aplikacji”, którą 39% respondentów wymieniło wśród trzech głównych barier.

Biorąc pod uwagę rosnącą złożoność środowiska technologii i biznesu specjaliści Accenture rekomendują firmom wdrożenie pięciu kluczowych praktyk w celu osiągnięcia jeszcze większych korzyści z chmury.

  • Organizacje powinny nie tylko zaakceptować nowe technologie, ale również zmienić sposób myślenia i działania, dążąc do uzyskania dzięki nim przewag konkurencyjnych.
  • Aby połączyć ogromne możliwości różnych środowisk od chmur publicznych i prywatnych aż po systemy przetwarzania brzegowego firmy muszą skupić się na projektowaniu i działaniu w kontinuum chmury.
  • Firmy powinny przekształcić zasoby IT i złożone systemy o znaczeniu krytycznym oraz wykorzystać uwięzione w nich dane żeby wesprzeć innowacje i wzrost biznesowy.
  • Aby rozwijać się w kontinuum chmury niezbędni będą wykwalifikowani architekci IT, którzy przeprowadzą organizację przez gąszcz technicznych decyzji. Firmy muszą przemyśleć swój model operacyjny i zarządzanie talentami.
  • Wreszcie, zarządzanie dynamicznie zmieniającymi się kosztami wymaga nowych mechanizmów i procesów prognozowania. Zrozumienie ekonomiki chmury oraz optymalizacja wydatków na chmurę powinny być w centrum uwagi każdego CIO.

Raport „Wyścig do chmury: Osiągnięcie punktu zwrotnego w drodze do poszukiwanej wartości” opiera się na badaniach Accenture oraz globalnej ankiecie przeprowadzonej wśród 800 liderów świata biznesu i branży IT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *