BiznesRynekPolecane tematy

Raport Cisco: Kluczowa rola prywatności w obliczu pandemii

Czwarta edycja corocznego badania Cisco Data Privacy Benchmark Study 2021 wykazała zwiększone znaczenie ochrony prywatności podczas pandemii oraz rosnące korzyści dla tych organizacji, które stosują odpowiednie zabezpieczenia w tym obszarze. Raport obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak stosunek do przepisów dotyczących prywatności czy kwestię raportowania kierownictwu statystyk z nią związanych.

Raport Cisco: Kluczowa rola prywatności w obliczu pandemii

W związku z potrzebą ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa pojawiły się pewne oczekiwania, a czasami także wymagania związane z bezpieczeństwem sanitarnym i potrzebą dzielenia się swoimi danymi osobowymi. Jednocześnie sporo osób przeniosło znaczną część swojego życia do Internetu. Przyczyniło się to do powstania wielu problemów związanych z prywatnością danych. I tak, organizacje chcąc przestrzegać prawa i powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii, a jednocześnie szanować prawa jednostki, muszą obecnie stawić im czoła. Z drugiej strony, konsumenci oraz opinia publiczna są coraz bardziej zaniepokojeni sposobem, w jaki wykorzystywane są ich dane osobowe.

Kluczowe wnioski z raportu

  • Prywatność to coś więcej niż tylko kwestia zgodności z przepisami – organizacje postrzegają ją obecnie jako podstawowe prawo człowieka i kluczowy priorytet dla kadry zarządzającej.

o   60% organizacji przyznaje, że nie były przygotowane na wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa związane z przejściem na pracę zdalną.

o   93% organizacji zwróciło się do swoich zespołów ds. ochrony prywatności o pomoc w rozwiązaniu tych problemów.

o   87% konsumentów wyraziło obawy dotyczące ochrony prywatności przez narzędzia, których muszą używać, aby pracować, współdziałać i łączyć się na odległość.

o   W 90% organizacji raporty dotyczące ochrony prywatności są prezentowane zarządom i radom nadzorczym.

  • Trendem jest standaryzacja prywatności jako krytycznego wymogu podczas cyfryzacji i realizacji celów biznesowych.

o   Już w ponad 130 krajach istnieją obecnie przepisy dotyczące ochrony prywatności, a prawie 80% respondentów uznało, że mają one pozytywny wpływ na ich funkcjonowanie.

  • Dzielenie się informacjami dotyczącymi zdrowia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy tak, ale nie w wypadku innych zastosowań.

o   57% ankietowanych popiera wykorzystanie danych przez pracodawców w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, natomiast mniej niż połowa popiera śledzenie lokalizacji i kontaktów, czy ujawnianie informacji o osobach zakażonych oraz wykorzystywanie danych osobowych do badań naukowych.

  • Prywatność i szerszy ekosystem cyberbezpieczeństwa odegrają kluczową rolę na drodze do wzrostu gospodarczego i odbudowy po pandemii.

o   W miarę odradzania się gospodarek i społeczności pojawi się wiele ważnych wyzwań, które zweryfikują, w jaki sposób rządy, firmy i osoby prywatne gromadzą dane osobowe, zarządzają nimi i chronią je, próbując znaleźć równowagę między prawami jednostki a interesem publicznym.

  • Popularność inwestycji w ochronę prywatności nadal rośnie.

o   75% organizacji dostrzega wynikającą z nich znaczącą wartość biznesową w postaci ograniczenia strat związanych z bezpieczeństwem, zwiększenia elastyczności i innowacyjności, poprawy efektywności operacyjnej oraz zwiększenia lojalności i zaufania klientów.

o   Ponad 1/3 organizacji uzyskuje korzyści co najmniej dwukrotnie przewyższające poniesione nakłady.

„Prywatność osiągnęła należyty status – została uznana za podstawowe prawo człowieka i urosła do rangi priorytetu o znaczeniu krytycznym dla kadry kierowniczej” – mówi Harvey Jang, wiceprezes i dyrektor ds. prywatności w Cisco. „Wraz z przyspieszonym przejściem do pracy z dowolnego miejsca, prywatność nabrała większego znaczenia w napędzaniu cyfryzacji, odporności korporacyjnej, sprawności i innowacyjności” – podsumowuje.

Na potrzeby badania przeanalizowano odpowiedzi 4 400 specjalistów ds. bezpieczeństwa i prywatności z 25 krajów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *