CIOPolecane tematy

Raport Deloitte: Jaki powinien być lider IT?

Nawet 82 proc. polskich przedsiębiorstw przeszło w ostatnim czasie, lub też planuje przejść, transformację technologiczną. Ponad jedna piąta z nich chce dzięki temu poprawić swoją pozycję na rynku – wynika z badania „2020 Global Technology Leadership Study” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Raport wskazuje też na oczekiwania organizacji wobec liderów IT. Mają oni przede wszystkim pomóc w nakreśleniu wizji przyszłości opartej o postęp technologiczny, pełnić rolę głównych architektów innowacji, a także być wytrwali, elastyczni i myślący perspektywicznie.

Raport Deloitte: Jaki powinien być lider IT?

We wspomnianym badaniu, znanym wcześniej jako „Global CIO Survey”, eksperci Deloitte szczególną uwagę zwrócili na organizacje reprezentujące tzw. cyfrową awangardę. Stanowią ją firmy posiadające strategię cyfrową oraz dział IT, który doskonale rozumie potrzeby biznesowe i aktywnie reaguje na digitalizację oraz rozwój nowoczesnych technologii. Przedsiębiorstwa takie, są bardziej zaawansowane zwłaszcza w trzech wymiarach: wskaźnikach rynkowych, przejrzystości wizji i dojrzałości procesów technologicznych.

Okazuje się, że w globalnym badaniu Deloitte, cyfrowi liderzy stanowili 11,6% ankietowanych, a w Polsce prawie dwukrotnie więcej, bo aż 19%. „Ponad jedna czwarta polskich respondentów wskazała, że ich dział IT postrzegany jest jako lider rynkowy, a 67 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że strategia cyfrowa jest obecna w całej organizacji lub w kluczowych jej obszarach” – mówi Daniel Martyniuk, partner, lider Technology Strategy & Transformation w Deloitte. Globalne wyniki badania pokazują, że firmy reprezentujące „cyfrową awangardę” chętniej niż ich mniej dojrzali konkurenci stawiają nacisk na innowacyjność (66% vs. 44%), wzrost (53% vs. 43%) i klientów (60% vs. 53%). Z drugiej strony, tradycyjne organizacje większą wagę przykładają do redukcji kosztów (40% vs. 20%).

Jeśli chodzi natomiast o polskich respondentów, zarówno zaawansowane technologicznie firmy, jak i pozostałe organizacje, jako priorytet biznesowy wskazują klienta (67% vs. 63%). “Cyfrowa awangarda” skupia się na innowacjach (53% vs. 40%) oraz cyberbezpieczeństwie (33% vs. 11%). Z kolei organizacje o standardowym poziomie rozwoju technologicznego większą uwagę przywiązują do wydajności (48% vs. 40%) i redukcji kosztów (44% vs. 20%). Co ciekawe, porównując liderów z resztą organizacji w Polsce, które najchętniej inwestują w rozwiązania digital (85%), widać, że członkowie tzw. cyfrowej awangardy częściej zwracają uwagę na rozwiązania typu cloud (67% vs. 54%) oraz cyberbezpieczeństwo (47% vs. 22%).

Lider przyszłości i cenne kompetencje

Członkowie zarządów i osoby na stanowiskach kierowniczych są zgodni, że organizacje potrzebują zwinnego lidera, który będzie siłą napędową innowacji i zarządzi procesem zmiany – podkreślają autorzy badania. Taka osoba musi być przede wszystkim elastyczna i działać zgodnie z filozofią agile, a więc zwinną metodyką pracy. Powinna ona sprawnie poprowadzić organizację przez gospodarcze, biznesowe oraz technologiczne wyzwania, które przed nią stoją. „Liderzy przyszłości muszą być wytrwali i gotowi do podejmowania ryzyka. Wyniki globalne pokazują, że już teraz w organizacjach reprezentujących tzw. cyfrową awangardę 29% technologicznych liderów odgrywa rolę wizjonera cyfrowych możliwości, gdy w pozostałych firmach wskaźnik ten wynosi 14%” – wskazuje Anna Wiącek-Kocot, dyrektor Technology Strategy & Transformation w Deloitte.

W rozumieniu przedstawicieli polskiej “cyfrowej awangardy”, lider technologiczny powinien koncentrować się na zarządzaniu zmianą (33%), zespole, zwinnej transformacji i współpracy (po 20%), a także innowacyjności i rozwoju nowych pomysłów (po 13%). W pozostałych organizacjach, na pierwszym miejscu wśród zainteresowań lidera znajduje się z kolei zespół (19%), a tuż za nim: strategia (16%), zarządzanie zmianą (14%), decyzyjność (11%) oraz wdrażanie rozwiązań BizTech i klientocentryczność (po 10%), czytamy w badaniu.

Należy dodać, że wyróżnia się także wzrost znaczenia umiejętności miękkich, wykorzystywanych w działach technologicznych. Obecnie 63% polskich respondentów uważa kreatywność za istotną kompetencję, a 97% jest zdania, że zyska ona na znaczeniu w perspektywie najbliższych trzech lat. Elastyczność poznawczą docenia dziś 40% ankietowanych, a 67% uważa, że będzie ona ważną umiejętnością za trzy lata. Te kompetencje być może zastąpią lub uzupełnią inne, które za trzy lata działy technologiczne będą mniej rozwijać, jak talent do negocjacji (40% obecnie vs. 27%) czy do rozwiązywania złożonych problemów (odpowiednio 83% vs. 77%). Oznacza to zmianę podejście do pracy i umiejętności, które potrzebne są na kolejnych etapach  transformacji cyfrowej organizacji i pokazuje, że biznes nie szuka standardowych rozwiązań – podkreślają twórcy badania.

Na jakie elementy transformacji warto zwrócić uwagę?

Okazuje się, że ulepszanie procesów technologicznych w organizacjach na stałe wpisało się w ich funkcjonowanie. Wspomniane już 82% polskich respondentów, którzy w ostatnim czasie przeprowadzili transformację technologiczną, lub ją rozważają, to odsetek nieco wyższy niż na świecie (79%). Jak wynika z badania Deloitte, główne powody, które popychają polskich CIO do przeprowadzenia zmian, to chęć uniknięcia zakłóceń (spowodowanych np. pandemią COVID-19) i zwiększenie przewagi konkurencyjnej (24%), poprawy pozycji na rynku (23%) oraz wdrożenie nowego modelu operacyjnego (22%). Z kolei na świecie to odpowiednio: 25, 8 i 23%. Co ciekawe, tylko 15% polskich respondentów wskazało na innowacyjny model operacyjny jako bodziec do rozpoczęcia procesu transformacji, podczas gdy globalnie odpowiedzi takich było blisko dwa razy więcej (29%).

Jak wskazują autorzy badania, wnioski wyciągnięte z dotychczasowych działań transformacyjnych mogą być cenną wskazówką dla tych organizacji, które są dopiero na początku drogi. Przedstawiciele polskiej “cyfrowej awangardy” stwierdzili bowiem, że gdyby mieli rozpocząć taki projekt raz jeszcze, zadbaliby o większe zasoby ludzkie i zmieniliby sposób budżetowania projektu na bardziej inkrementalny (po 21%). W wypadku kolejnych przekształceń zdecydowaliby się również na ulokowanie większego kapitału (14%). Tradycyjnie działające organizacje zwróciłyby z kolei większą uwagę na sprawniejszą komunikację (22%), dokładniejsze planowanie (18%) i skorzystałyby z nowoczesnych metodyk zarządzania projektami, takich jak choćby agile (14%).

Metodologia

Badanie „2020 Global Technology Leadership Study” przeprowadzono w 69 krajach. Wzięło w nim udział 1311 respondentów (78 z Polski) reprezentujących 22 branże. To kolejna edycja raportu znanego wcześniej, jako „Global CIO Survey”. Jak tłumaczą przedstawiciele Deloitte, zmiana nazwy i zakresu badania podyktowana była pojawieniem się nowych stanowisk z obszaru zarządzania technologiami w organizacjach, obok CIO (dyrektor IT), coraz częściej jest to też CDO (dyrektor ds. danych/dyrektor ds. digitalizacji), czy CTO (dyrektor ds. technologii).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *