BiznesITwiz 100Branża IT

Razem budujemy biznes odpowiedzialny społecznie

Felieton

Według raportu Polskiego Funduszu Rozwoju sprzedaż usług ICT polskich firm w 2020 roku wyniosła ponad 37 mld zł, a udział tego sektora w PKB stanowi już 8%. Branża IT ma realny wpływ na naszą przyszłość. Nakłada to na nią odpowiedzialność społeczną.

Razem budujemy biznes odpowiedzialny społecznie

Każda odpowiedzialność zaczyna się od nas samych. W ostat­nim kwartale 2022 roku miałam przyjemność objąć stanowisko wiceprezes zarządu w Fundacji Charytatywni. Jednocześnie nie zwolniłam tempa w sprawowaniu obowiązków dyrektor PR w EIP Group, a w moim sercu jest chęć zbudowania w pierwszej połowie 2023 roku programu dla kobiet „EIP Women”.

Z rynkiem IT jestem związana od 18 lat, z czego 4 ostatnie lata z Grupą EIP, która łączy spółki zajmujące się oprogramo­waniem ERP/CRM/E-Commerce, Data Center i rozwiązania­mi chmurowymi, wdrażaniem i zarządzaniem sieciami LAN/ WAN/SD-WAN, bezpieczeństwem IT oraz wdrożeniem sprzętu IT. Połączenie technologii światowych producentów z wielo­letnim doświadczeniem spółek EIP Group to skuteczny, polski integrator usług IT.

Dobroczynność – pozytywny wpływ na świat

Fundacja Charytatywni działa dzięki wielkiemu zaangażowaniu szczególnie dwóch osób. Jest to prezes zarządu Ania Stadnicka, która działa w Polsce i pozyskuje fundusze na rzecz potrzebu­jących rodzin, osób samotnych, starszych i chorych oraz wice­prezes Marzena M. Michałowska, która od wielu miesięcy jest w Ukrainie, gdzie niesie tak potrzebną tam pomoc i wsparcie.

Obie wykonują ogromną pracę. Dołączyłam do nich, aby wes­przeć działalność wiedzą z biznesu i PR, aby dotrzeć z przeka­zem do firm technologicznych i promować działania Fundacji. Niemałe! Fundacja wspiera Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie, w obwodzie kijowskim, m.in. współorganizowała ewakuację ludności do Polski. Regularnie wysyłamy tam trans­porty z darami. Przekazaliśmy karetkę. Dowozimy leki.

Centrum stało się mobilnym ośrodkiem uchodźczym, gdzie mieszkańcy wschodniej Ukrainy i obwodu kijowskiego znajdują tymczasowe schronienie. Każdego tygodnia rozdawanych jest 2500 paczek żywności. Działa punkt apteczny. Wydawana jest odzież. Centrum św. Marcina de Porres otrzymało najwyższą nagrodę polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dla Fun­dacji to również wielkie wyróżnienie, ponieważ jesteśmy częścią „fastowskiej rzeczywistości”. Gratuluję moim koleżankom. To nadzwyczajny sukces, choć niestety w cieniu wojny.

Wśród celów statutowych Fundacji są również pomoc potrze­bującym dzieciom, zapobieganie wykluczeniu społecznemu czy wsparcie młodzieży w zdobywaniu kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy.

Zaangażowanie i gotowość do działań społecznych

W EIP Group angażujemy się w akcje społeczne i charytatywne. Jesteśmy przekonani, że poza realizacją długoterminowej wizji firmy ponosimy także odpowiedzialność za wspieranie inicjatyw społecznych. Dlatego pracownikom dajemy możliwość migracji między biznesowymi a społecznymi projektami firmy. To daje nam poczucie realnego wpływu.

Jednym z takich projektów jest Akademia EIP Dynamics. To program stażowy skierowany do absolwentów i studentów ostatniego roku studiów na kierunkach informatyki, ekono­mii, ekonometrii i pokrewnych. Zapraszamy wszystkie osoby planujące budować karierę na stanowisku programisty lub kon­sultanta, które na co dzień chciałyby wykorzystywać umiejęt­ności w pracy m.in. z systemem ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Staż w Akademii EIP Dynamics to czas intensywnej nauki i zdo­bywania umiejętności. Po jego pozytywnym zakończeniu ofe­rujemy możliwość przedłużenia współpracy. Kolejna rekrutacja startuje w kwietniu 2023 roku.

Nasi pracownicy czasami zaskakują nas gotowością i otwarto­ścią do niesienia pomocy. Takim projektem był Rajd Charyta­tywny „Złombol Albania Edition”. Uczestnicy rajdu udostępniają darczyńcom powierzchnię reklamową na swoich samochodach, którymi pokonują wyznaczoną trasę od 2000 do 3000 km.

Tym razem startowali ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie, a kończyli trasę w Albanii. W 13 dni zrobili około 4000 km i odwiedzili 11 krajów. Celem rajdu było zebranie jak najwięk­szej kwoty, która została wykorzystana w 100% na zakup naj­potrzebniejszych rzeczy oraz wycieczek dla dzieci z domów dziecka. W 2022 roku padły dwa rekordy, wyjechało 950 załóg, a zebrana kwota to blisko 3 mln zł.

Razem budujemy biznes odpowiedzialny społecznie
Mateusz Nitka, uczestnik rajdu „Złombol Albania Edition” z ramienia EIP Group

Do naszych projektów społecznych zaliczamy też Kawiarnię „Dobroczynna”. Mieści się ona w siedzibie głównej EIP Group przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 30, na Starym Mokotowie w Warszawie. „Dobroczynna” to niesamowite miejsce. Przy­padkowe spotkania przy kawie i ciastku są często początkiem fascynującej znajomości, wymiany wizytówki czy podzielenia się doświadczeniem biznesowym. Słyniemy z aromatycznej kawy, wspaniałych wypieków – mamy cukiernika – naparów korzennych, malinowo-rozmarynowych, lemoniady czy po­żywnych kanapek.

Razem budujemy biznes odpowiedzialny społecznie
Kawiarnia Dobroczynna

Kawiarnia powstała z ramienia Fundacji Charytatywni. W swo­ich pierwotnych założeniach miała wspierać jej działalność, tym samym wspomagać realizację celów statutowych. Życie zweryfikowało te plany. Pandemia wyniszczyła znaczną część gastronomii. Natomiast wojna w Ukrainie przekierowała 90% sił Fundacji na wsparcie Centrum św. Marcina de Porres.

Postanowiliśmy oddzielić Kawiarnię od Fundacji, aby te dwa, ważne dla nas miejsca, mogły rozwijać się niezależnie od siebie i tym samym dawały przestrzeń na realizację niezależnych od siebie celów. W Kawiarni niezmiennie będzie to integrowanie się przy kawie, a w Fundacji niesienie pomocy. „Dobroczynna” nadal będzie miejscem spotkań Fundacji.

Budynek EIP Group to nie tylko miejsce działań biznesowych, społecznych czy charytatywnych, to również historia. Pod pa­tronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w 2022 roku odbyło się wyjątkowe spotkanie z Powstańcami War­szawskimi – Panem Stefanem Maciągiem ps. „Kropidło” oraz profesorem Leszkiem Żukowskim ps. „Antek”.

Wydarzenie odbyło się w celu upamiętnienia bohaterki muralu – który znajduje się na ścianach naszej siedziby, gdzie mieściła się dawna Centrala Telefoniczna – Katarzyny Zofii Borowińskiej, pseudonim „Magda”. Była to odważna, młoda sanitariuszka, łączniczka Armii Krajowej, która w ostatnich godzinach Po­wstania na Mokotowie poległa od serii strzałów karabinu ma­szynowego na stopniach naszego budynku.

Podczas uroczystości zapaliliśmy znicze i złożyliśmy wieńce w hołdzie naszej bohaterce. Uczestniczyliśmy również w wyjąt­kowym koncercie kwartetu smyczkowego oraz odbyliśmy wiele poruszających rozmów z Powstańcami. Pragniemy, aby pamięć o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterskich żołnierzach po­została żywa. Jako firma chcemy mieć udział w przekazywaniu historii kolejnym pokoleniom.

Razem budujemy biznes odpowiedzialny społecznie
Na zdjęciu od lewej: Stefan Maciąg ps. „Kropidło”, Ewa Jadczak, prof. Leszek Żukowski ps. „Antek”

Jak widać, różnorodność tych projektów jest bardzo duża, ale łączy je jedno – odpowiedzialność. Ważne, żeby podejmować wysiłek, nie poddawać się, a czasem nawet być pozytywnie naiwnym, wierząc, że możemy wszystko.

Od lat towarzyszy mi przemówienie „Obywatelstwo w repu­blice” Theodora Roosvelta, wygłoszone na paryskiej Sorbonie 23 kwietnia 1910 roku. Jest moim mottem w działaniu. Wracam do niego, gdy tylko potrzebuję dodać sobie sił.

„Nie krytyk się liczy, nie człowiek, który wskazuje, jak potykają się silni albo co inni mogliby zrobić lepiej. Chwała należy się mężczyźnie na arenie, którego twarz jest umazana błotem, potem i krwią, który dzielnie walczy, który wie, co to jest wielki entuzjazm, wielkie poświęcenie, który ściera się w słusznych sprawach, który w swych najlepszych chwilach poznał tryumf wielkiego wyczynu, a w najgorszych, gdy przegrywa, to przy­najmniej przegrywa z odwagą, nie chcąc, aby jego miejsce było wśród chłodnych i nieśmiałych dusz, które nigdy nie poznały ani smaku zwycięstwa, ani smaku porażki”.

Drodzy Czytelnicy, powodzenia w Nowym Roku!
Życzę Wam umazania się błotem i potem w słusznych sprawach. Nie bądźmy jak te nieśmiałe dusze, które nigdy nie poznały smaku ani zwycięstwa, ani porażki. Działajmy!

Ewa Jadczak, dyrektor PR w EIP Group, wiceprezes zarządu Fundacji Charytatywni

 

Artykuł ukazał się na łamach: Magazyn ITwiz 9-10/2022. Zamów poniżej:

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *