Rynek

Rośnie liczba kobiet studiujących na kierunkach informatycznych

W latach akademickich 2019/2020-2022/2023 ich liczba wzrosła o 25,47%, podczas gdy mężczyzn o 12,96%. Wciąż jednak na uczelniach technicznych na kierunkach inżynieryjnych przeważają mężczyźni – obecnie jest ich 73,8%. To tylko kilka z istotnych liczb, które znaleźć można w raporcie „Kobiety na politechnikach 2024” przygotowanym wspólnie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Rośnie liczba kobiet studiujących na kierunkach informatycznych

O tym, że siła kobiet na kierunkach z obszaru STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematic) rośnie, świadczą najlepiej liczby, które znalazły się w tegorocznym raporcie „Kobiety na politechnikach”.

“Warto zauważyć, że choć wciąż kierunki z obszaru nowych technologii (w tym związane z informatyką) są zmaskulinizowane, to w ciągu ostatnich czterech lat (okres od roku akademickiego 2019/2020 do 2022/2023) liczba kobiet studiujących na kierunkach z obszaru informatyki wzrosła​ o 25,47%, podczas gdy liczba mężczyzn tylko o 12,96%.​ Inną ciekawą liczbą jest ta, którą obserwujemy w analizowanym okresie czterech lat akademickich na publicznych uczelniach technicznych, gdzie udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych wzrósł z 14,8% do 15,8%” – komentuje wyniki raportu autorka analizy, dr Anna Knapińska z Laboratorium Baz Danych i Analityki Biznesowej OPI-PIB.

W raporcie, który w tym roku po raz pierwszy przyjął formę cyfrową i został udostępniony na portalu RAD-on, można przeczytać następujące dane:

 • Na polskich publicznych uczelniach technicznych zauważalnie wzrasta liczba kierunków z obszaru technologii: w roku akademickim 2019/2020 było ich 416 (z czego 220 na publicznych uczelniach technicznych), a w roku akademickim 2022/2023 już 466 (262 na publicznych uczelniach technicznych).
 • Na siedmiu (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) z dziesięciu najlepszych uniwersytetów w rankingu Perspektyw, systematycznie wzrasta udział kobiet studiujących na kierunkach z obszaru nowych technologii.
 • Na czterech kierunkach z obszaru nowych technologii udział kobiet przekracza 60%. Są to:
  – mathematical methods in data analysis​,
  – inżynieria biomedyczna,
  – advanced biobased and bioinspired materials​,
  – bioinformatyka​.
 • Wśród kierunków z obszaru nowych technologii udział kobiet był wyższy na studiach stacjonarnych niż na niestacjonarnych, zwłaszcza​ na uczelniach publicznych (studia stacjonarne – 17,9% kobiet, studia niestacjonarne – 9,9%).
 • Trzy publiczne uczelnie techniczne o najwyższym odsetku kobiet ​na kierunkach z obszaru nowych technologii to Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie (21,2%), Politechnika Łódzka (20,6%) i Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego (18,5%). ​
 • Dane wskazują, że na uczelniach technicznych wciąż kierunki inżynieryjno-techniczne są zmaskulinizowane, a kierunki społeczne – sfeminizowane. Przewaga mężczyzn (73,8%) jest jednak większa na kierunkach inżynieryjno-technicznych niż kobiet na kierunkach społecznych (59%).​
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *