Branża ITRynek

Różnorodność wspiera innowacje, ale obszar ten pozostaje zdominowany przez mężczyzn

W ponad 50% firm prowadzących w Polsce działalność innowacyjną, kobiety stanowią mniej niż 15% członków zespołów badawczo-rozwojowych – wynika z badania Kantar przygotowanego na zlecenie Ayming Polska. Niestety, obszar innowacyjności wciąż pozostaje zdominowany przez mężczyzn.

Różnorodność wspiera innowacje, ale obszar ten pozostaje zdominowany przez mężczyzn

W co piątej firmie odsetek kobiet wynosi od 15% do 50%, a tylko u 7% polskich przedsiębiorców zespoły B+R składają się w większości z kobiet, informuje Kantar. Na tym tle ciekawie prezentuje się przypadek Francji, gdzie – według „Międzynarodowego Barometru Innowacji” opracowanego przez Grupę Ayming – 16% respondentów deklaruje, że ich zespoły składają się w całości z kobiet. Z kolei w Kanadzie w większości zespołów B+R kobiety zajmowały od 26 do 50% stanowisk.

Z „Międzynarodowego Barometru Innowacji” wynika również, że niemal 50% kadry zarządzającej uważa, iż różnorodność w miejscu pracy nie jest ważna. W wypadku kierowników zespołów B+R odsetek ten wynosi 35%. Osoby na najwyższych stanowiskach często nie są dostatecznie świadome korzyści wynikających z różnorodności pracowników dla generowania innowacyjnych rozwiązań.

Przejrzysta ścieżka kariery

Innowacje powstają dzięki umiejętnościom pracowników, a połączenie doświadczeń zróżnicowanej kadry pozwala podejmować lepsze decyzje oraz efektywniej zarządzać kompleksowymi wyzwaniami. Tymczasem, jak podkreśla Ayming, to mężczyźni zajmują większość stanowisk związanych z obszarem B+R, a różnorodność płciowa jest często uznawana za niemającą wpływu na sukces innowacji. Firmy powinny stosować różne strategie zachęcające kobiety do podjęcia pracy w obszarze badań i rozwoju oraz tworzyć instrumenty motywujące je do podążania tą ścieżką kariery. Jak to zrobić? Według respondentów „Międzynarodowego Barometru Innowacji” najlepszym sposobem jest stosowanie przejrzystej ścieżki kariery – uważa tak 40% osób.

W co piątej firmie odsetek kobiet wynosi od 15% do 50%, a tylko u 7% polskich przedsiębiorców zespoły B+R składają się w większości z kobiet, informuje Kantar. Na tym tle ciekawie prezentuje się przypadek Francji, gdzie – według „Międzynarodowego Barometru Innowacji” opracowanego przez Grupę Ayming – 16% respondentów deklaruje, że ich zespoły składają się w całości z kobiet. Z kolei w Kanadzie w większości zespołów B+R kobiety zajmowały od 26 do 50% stanowisk.

“Dostępność talentów to największa siła napędowa B+R. Im firma ma ich więcej, tym więcej środków może zainwestować w działania proinnowacyjne. Nie można planować budżetu na działania B+R bez znalezienia i zatrudnienia odpowiednich osób. Jednak dostęp do odpowiednich specjalistów bywa ograniczony. Dlatego tak ważne jest zachęcanie kobiet do studiowania na kierunkach ścisłych, inżynieryjnych i technicznych, a na dalszym etapie – do zajmowania stanowisk związanych z badaniami i rozwojem” – mówi Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor Obszaru Podatków i Innowacji w Ayming Polska.

Z uczelni technicznych do biznesu

W przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, raporcie „Kobiety na Politechnikach”, czytamy, że w latach 2015-2018 udział kobiet wśród studentów uczelni technicznych wyniósł 37%. Dekadę wcześniej było to ok. 30%. W roku akademickim 2017/2018 najmniej studentek wybrało kierunki związane z elektrotechniką, mechatroniką, automatyką, mechaniką i budową maszyn (udział kobiet wyniósł od 6% do 9%), a najwięcej – architekturę wnętrz i architekturę krajobrazu (odpowiednio 89% i 83%) oraz biotechnologię i chemię (po 76%). Inżynierię chemiczną i procesową wybrało 65% studentek, a na zarządzaniu i inżynierii produkcji niemal połowę studentów stanowiły kobiety.

“Studentki na uczelniach technicznych nie natrafiają na wiele przeszkód. Na pewno problemem jest to, że kobiety często myślą, że nie będą tak dobre w przedmiotach ścisłych, jak mężczyźni. Zmiana myślenia nie leży tylko po ich stronie. Każdy powinien zmienić swój sposób postrzegania udziału kobiet nie tylko w obszarze STEM (z ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics), ale także w biznesie. Coraz więcej organizacji powinno tworzyć kulturę organizacyjną, która ceni różnorodność oraz zapewnia otwarty dostęp do możliwości i rozwoju dla obu płci” – stwierdza inżynier Karolina Łukasik, Starszy Konsultant w Dziale Innowacji, Ulg i Dotacji w Ayming Polska.

Zmienić postrzeganie znaczenia różnorodności płciowej

Zachęcanie kobiet do podjęcia pracy w obszarze badań i rozwoju jest ważne, jednak w pierwszym kroku należy przede wszystkim dostrzec wartość różnorodności płci w organizacji. Ma ona bezpośrednie przełożenie na zróżnicowanie umiejętności całego zespołu i wzmocnienie tak pożądanych cech, jak empatia, komunikacja czy kreatywność – wskazują ekspertki Ayming. Różnorodność płciowa nie jest uznawana za czynnik wspierający innowacje – co zaskakujące – zwłaszcza przez osoby, które mogłyby najwięcej na niej skorzystać, czyli przez kadrę zarządzającą. Potwierdza to wynik badania Ayming, w którym 41% ankietowanych CEO i CFO przyznało, że obecność kobiet w zespołach badawczo-rozwojowych nie ma przełożenia na wzrost innowacyjności organizacji.

W przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, raporcie „Kobiety na Politechnikach”, czytamy, że w latach 2015-2018 udział kobiet wśród studentów uczelni technicznych wyniósł 37%. Dekadę wcześniej było to ok. 30%. W roku akademickim 2017/2018 najmniej studentek wybrało kierunki związane z elektrotechniką, mechatroniką, automatyką, mechaniką i budową maszyn (udział kobiet wyniósł od 6% do 9%), a najwięcej – architekturę wnętrz i architekturę krajobrazu (odpowiednio 89% i 83%) oraz biotechnologię i chemię (po 76%). Inżynierię chemiczną i procesową wybrało 65% studentek, a na zarządzaniu i inżynierii produkcji niemal połowę studentów stanowiły kobiety.

“Musimy zmienić postrzeganie znaczenia różnorodności płciowej, a sposobem na to jest odpowiednie uświadamianie kadry zarządzającej. Przykład musi iść z góry. Bardzo ważne jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet, ponieważ ich kompetencje stanowią istotny wkład w funkcjonowanie każdej firmy. Niemniej istotna jest większa elastyczność czasu pracy w momencie, gdy na horyzoncie pojawi się kwestia wychowania dzieci” – podsumowuje Magdalena Burzyńska, dyrektor zarządzający Ayming Polska.

„Międzynarodowy Barometr Innowacji” powstał na podstawie szczegółowej ankiety przeprowadzonej w drugiej połowie 2019 r. wśród 300 ankietowanych – CFO, kadry zarządzającej, właścicieli firm i ekspertów B+R – w 12 krajach: w Belgii, Kanadzie, Czechach, Francji, Irlandii, Włoszech, Polsce, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Z kolei badanie Kantar wykonane na zlecenie Ayming Polska, zrealizowano metodą CATI od 30 kwietnia do 30 maja 2019 r. wśród 100 firm zatrudniających ponad 50 pracowników.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *