InfrastrukturaBiznesPolecane tematy

Rozwiązania komunikacyjne dostępne w każdej formie: chmura, wynajem lub zakup

Executive ViewPoint

O zaletach związanych z możliwością wykorzystania rozwiązań telekomunikacyjnych dostępnych w formie usługi opartej na środowisku chmury obliczeniowej, typowej dla wielu firm konieczności wykorzystania narzędzi działających w ramach firmowej infrastruktury IT, ale też o możliwości połączenia zalet modelu cloud computing z potrzebą wdrożenia rozwiązań biznesowych on-premise oraz o skalowalności środowiska komunikacji i możliwościach platformy myApps mówi Rafał Lipka-Zanozik, Area Sales Manager odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań firmy innovaphone w Polsce.

Rozwiązania komunikacyjne dostępne w każdej formie: chmura, wynajem lub zakup

innovaphone nie różnicuje rozwiązań w zależności od skali wdrożenia. Oznacza to, że nawet mała firma może sięgnąć po te same rozwiązania komunikacyjne, które sprawdzają się w dużych organizacjach – zależnie od potrzeb biznesowych. W przypadku rozwoju firmy nie jest wymagane przejście na inny system.

Co sprawia, że zainteresowanie rozwiązaniami udostępnianymi w formie usługi i w modelu chmury obliczeniowej tak dynamicznie rośnie?

Z jednej strony, duże znaczenie ma tu kwestia finansowania. Nie każdy klient chce modernizować swoje środowisko poprzez zakup rozwiązań, czyli jako wydatek typu CAPEX. Taka forma modernizacji ma niezaprzeczalne zalety, choć wymaga jednorazowej, często znaczącej, inwestycji. Coraz więcej klientów preferuje więc rozłożoną w czasie rozbudowę środowiska IT, finansowaną w ramach wydatków operacyjnych – w formie OPEX.

Ponadto, w wielu firmach do głosu dochodzi dziś pokolenie menedżerów IT wychowanych na usługach prywatnych oferowanych w chmurze. Dla tych osób model chmury obliczeniowej nie jest ekscentryczną nowością, a jedną z realnie rozważanych opcji. Na szczęście innovaphone, jako dostawca rozwiązań nowoczesnej komunikacji biznesowej, jest w stanie zaproponować klientom wiele możliwości wdrożenia i zakupu naszych narzędzi, zarówno w formie zakupu jednorazowego, poprzez wynajem sprzętu i oprogramowania, czy też jako dostęp do rozwiązań w chmurze. Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku oferowanych przez innovaphone rozwiązań chmurowych, a także w modelu wynajmu sprzętu i oprogramowania klient ma zawsze dostęp do najnowszych wersji naszych systemów.

Do jakich korzyści biznesowych prowadzi zastąpienie rozwiązań oferowanych w formie klasycznych licencji tymi rozliczanymi na zasadzie analogicznej do abonamentu?

Oczywistą korzyścią biznesową jest rozłożenie inwestycji w czasie. Forma płatności abonamentowych pozwala na ponoszenie stosunkowo niskich cyklicznych opłat, które są alternatywą do jednorazowego wydatku związanego z zakupem i wdrożeniem rozwiązania. W przypadku rozwiązań chmurowych możemy mówić też o zmniejszeniu kosztów utrzymania systemu PBX poprzez przeniesienie go do zewnętrznego środowiska.

Jeśli zaś chodzi o rozwiązania innovaphone, opłaty abonamentowe to jednak nie tylko dostęp do wersji chmurowej, ale także opcja wynajmu sprzętu i oprogramowania. Opcja wynajmu pozwala na posiadanie własnego rozwiązania w instalacji lokalnej i dokonywania z tego tytułu płatności w formie abonamentowej. Zarówno wersja chmurowa, jak i wersja wynajmu zawierają korzyść pod postacią zapewnienia dostępu do najnowszych rozwiązań wprowadzanych w ramach oprogramowania innovaphone.

Jakie rozwiązania w modelu usługowym oferuje klientom firma innovaphone?

W formie usługi oferujemy cały wachlarz naszych rozwiązań zintegrowanej komunikacji. Co więcej, pod względem funkcjonalności nasze rozwiązania chmurowe są identyczne, jak zintegrowane środowisko komunikacyjne innovaphone przeznaczone do uruchomienia w ramach lokalnej infrastruktury IT. Dla obu tych modeli możliwe są różne scenariusze dotyczące zakresu stosowanych funkcji. Oczywiście, w obu przypadkach raz wdrożoną funkcjonalność można rozbudowywać o kolejne narzędzia. Elastyczność wykorzystania naszych rozwiązań znajduje też odbicie w wysokiej skalowalności, która – zwłaszcza w przypadku rozwijających się organizacji – zapewnia przyszłościowe rozwiązanie w całościowy sposób wspierające procesy komunikacyjne – i odpowiadające zmieniającym się potrzebom w tym obszarze. Klienci mogą więc zdecydować się na zastosowanie podstawowej funkcji PBX, a w dowolnym momencie sięgnąć po nasze rozwiązania zunifikowanej komunikacji biznesowej. Podobnie, w dowolny sposób można także skorzystać z dodatkowych narzędzi wspierających, np. raportowanie, kolejkowanie połączeń czy ich nagrywanie.

Chciałbym również zaznaczyć, że innovaphone nie różnicuje rozwiązań w zależności od skali wdrożenia. Oznacza to, że nawet mała firma może sięgnąć po te same rozwiązania komunikacyjne, które sprawdzają się w dużych organizacjach – zależnie od potrzeb biznesowych. W przypadku rozwoju firmy nie jest wymagane przejście na inny system. Na tym jednak nie koniec. Nasza platforma aplikacyjna myApps pozwala bowiem na łatwe dodawanie własnych funkcji, a nawet – własnych aplikacji biznesowych. W efekcie, platforma myApps może pełnić rolę dedykowanego środowiska aplikacyjnego dla różnego rodzaju narzędzi ułatwiających pracę użytkownikom.

Dlaczego firmy powinny rozważyć wdrożenie rozwiązań zintegrowanej komunikacji w formie usługi? Czy taki model wdrożenia ma jakieś dodatkowe aspekty użytkowe względem podobnych narzędzi wdrażanych lokalnie?

Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Decyzja o wyborze konkretnego modelu wdrożenia rozwiązań komunikacyjnych powinna być zawsze uzależniona od bieżących potrzeb organizacji. Niektóre firmy oczekują bowiem przede wszystkim wysokiej elastyczności i przekazania odpowiedzialności za działanie usługi na dostawcę. Takim klientom proponujemy rozwiązanie chmurowe, ponieważ taka opcja gwarantuje, że za wszystkie funkcje związane z zapewnieniem właściwego i nieprzerwanego działania narzędzi komunikacyjnych odpowiada zespół zewnętrznych specjalistów. Przy ograniczonych zasobach kadrowych działu IT jest to często kwestią bardzo istotną.

Nadal jednak liczna jest grupa organizacji potrzebujących rozwiązania, które pozostaje ich własnością, działa na bazie ich infrastruktury – i jest przez nich w pełni kontrolowane. Takim firmom oferujemy nasze rozwiązania w klasycznej formie zakupu licencji.

Odrębną grupą są klienci, którzy chcą korzystać z rozwiązania, które będzie uruchomione w ramach firmowej infrastruktury IT, ale nie chcą ponosić kosztów początkowych związanych z zakupem tradycyjnych licencji. Do takich właśnie klientów kierujemy naszą ofertę wynajmu sprzętu i oprogramowania. Podsumowując, jestem przekonany, że każda firma zainteresowana usprawnieniem szeroko rozumianych procesów komunikacji – w organizacji lub w ramach jej otoczenia biznesowego – znajdzie w naszej ofercie ciekawe rozwiązania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *